Είσοδος

Ειδικά Κεφαλαία Οδοποιία

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Χαρακτηριστικές μορφές κόμβων, θεμελιώδεις αρχές διαμόρφωσης κόμβων, τύποι ελιγμών στους κόμβους, στοιχεία διαρρύθμισης ισόπεδων κόμβων. Τύποι και σχεδιασμός νησίδων, διαμόρφωση οριογραμμών. Λωρίδες επιτάχυνσης, επιβράδυνσης.

Οριζοντιογραφία, μηκοτομές αξόνων και οριογραμμών, ορατότητα και υψομετρική διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων. Μορφές και κριτήρια επιλογής ανισόπεδων κόμβων, θέση ανισόπεδων κόμβων στο οδικό δίκτυο.Λωρίδες εισόδου και εξόδου. Υπολογισμός στοιχείων των κόμβων. Οριζοντιογραφία και μηκοτομές αξόνων και οριογραμμών. Γενική διαμόρφωση ανακαμπτόντων ελιγμών. Οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διάγραμμα οριογραμμών / επικλίσεων ελιγμών.

Χαρακτηριστικά και μετρήσεις κυκλοφοριακού θορύβου. Γένεση και διάδοση του θορύβου. Πρόβλεψη στάθμης θορύβου και σχεδιασμός ηχοφραγμάτων.

 

Διδάσκοντες

Α. Μπαλλής 

Αναπλ. Καθηγητής

Tηλ.:      210 772 1235

e-mail:    abal@central.ntua.gr 

 
  
Γ. Κανελλαΐδης

Ομότ. Καθηγητής

Tηλ.:      210 772 1283

e-mail:    g-kanel@central.ntua.gr 

 
 
Σ. Βαρδάκη

ΕΔΙΠ

Τηλ.:      210 772 1282

e-mail:    sophiav@central.ntua.gr  

 

Γ. Γλαρός

ΕΔΠ

Τηλ.:    210 772 2304

e-mail:  glaros@central.ntua.gr

 

Φ. Μερτζάνης

ΕΔΠ

Τηλ.:    210 772 1201

e-mail:  fmertz@otenet.gr


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.