Είσοδος

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Υποχρεωτικό Μάθημα κορμού του 5ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

 

Φαινόμενα μεταφοράς στο υδάτινο περιβάλλον (μεταγωγή, μοριακή και τυρβώδης διάχυση, εξισώσεις μεταφοράς). Φυσικές, χημικές και βιοχημικές διεργασίες σε φυσικά συστήματα και σε αντιδραστήρες επεξεργασίας. Λειτουργικά χαρακτηριστικά αντιδραστήρων (διακοπτόμενης λειτουργίας, συνεχούς ροής με πλήρη μίξη ή εμβολοειδή ροή). Μέθοδοι διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες (θάλασσα, ποτάμια), μελέτη της αφομοιωτικής ικανότητας των αποδεκτών και ποσοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αποξυγόνωση, ευτροφισμός, τοξικότητα, μικροβιακή μόλυνση). Βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και λυμάτων. Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων και ιλύος με έμφαση στη γεωργική αξιοποίηση. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: ποσότητες και χαρακτηριστικά, αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά, ανακύκλωση και αξιοποίηση στερεών αποβλήτων, μέθοδοι επεξεργασίας-αξιοποίησης και τελικής διάθεσης (υγειονομική ταφή, κομποστοποίηση, θερμική επεξεργασία με  ανάκτηση ενέργειας). Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση. Εξάσκηση σε εργαστηριακές μεθόδους.

Βιβλιογραφία

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από το βιβλίο "Περιβαλλοντική Τεχνολογία" των Α.Ανδρεαδάκη, Μ.Πανταζίδου και Α. Σταθόπουλου, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.

Πρόσθετο βοηθητικό υλικό (βλ.Εκπαιδευτικό υλικό)

Εργασίες

Ασκήσεις προς επίλυση

Διδάσκοντες

Ανδρέας Ανδρεαδάκης, Καθηγητής (συντονιστής), Τηλ 2902, andre1@central.ntua.gr

Δάνος Μαμάης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ 2901, mamais@central.ntua.gr

Μαρίνα Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τηλ 3745, mpanta@central.ntua.gr

Αθανάσιος Μπαλλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ. 1235  abal@central.ntua.gr

Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ. 2900, cnoutso@central.ntua.gr

Εκπαιδευτικό υλικό

Διαφάνειες και άρθρα

Λυμένες ασκήσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις 

Το μάθημα Περιβαλλοντική Τεχνολογία του 5ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών θα διεξάγεται σε δύο τμήματα ως ακολούθως:

Τμήμα 1: Α-Λ  Δευτέρα 10:45-12:30 Αίθουσα 17, Παρασκευή: 12:45-14:30 Αίθουσα 1

Τμήμα 2: Μ-Ω  Δευτέρα 10:45-12:30 Αίθουσα 12, Παρασκευή: 12:45-14:30 Αίθουσα 7

 

Η εξέταση του μαθήματος Περιβαλλοντική Τεχνολογία του 5ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/6/2017 στο διάστημα 08.30-11.45 στην Ζ. Αίθουσα 5

 

Οι διδάσκοντες 

Εκπαιδευτική Εκδρομή

Στο πλαίσιο του μαθήματος κάθε χρόνο γίνεται εκπαιδευτική εκδρομή.

Εκπαιδευτική εκδρομή 2006

Εκπαιδευτική εκδρομή 2007

Εκπαιδευτική εκδρομή 2008 [Κείμενα]-[Video]

Εκπαιδευτική εκδρομή 2009

Παλαιά Θέματα

ΕκφωνήσειςΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.