Είσοδος

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας & Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 KEY Μάθημα του 9ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 Σύνοψη ύλης

Συνοπτική επανάληψη των διαδικασιών επεξεργασίας, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και ιλύος, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία. Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός λυμάτων. Λεπτομερής σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (διάταξη επί μέρους μονάδων, υγειονολογικοί υπολογισμοί, υδραυλικοί υπολογισμοί, τεχνολογικές επιλογές): Προκαταρκτική επεξεργασία (αρχική άντληση, εσχάρωση, εξάμμωση-απολίπανση, μέτρηση παροχής, απόσμηση), πρωτοβάθμια επεξεργασία (δεξαμενές κυκλικής και ορθογωνικής κάτοψης), συστήματα ενεργού ιλύος (απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, βιολογική  και χημική απομάκρυνση φωσφόρου), συστήματα αερισμού (επιφανειακοί αεριστές και συστήματα  διάχυσης), δεξαμενές τελικής καθίζησης, βιομεμβράνες, συστήματα προσκολλημένης βιομάζας, τριτοβάθμια επεξεργασία (διύλιση, απολύμανση), επεξεργασία ιλύος και αξιοποίηση βιοαερίου (πάχυνση, σταθεροποίηση, αφυδάτωση, υγειονοποίηση, συμπαραγωγή ενέργειας). Αυτοματισμός εγκαταστάσεων και λειτουργικά προβλήματα. Εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. Εκπόνηση θέματος σχεδιασμού.

Βιβλιογραφία

Η βασική ύλη του μαθήματος καλύπτεται από το βιβλίο "Επεξεργασία και Διαχείριση Λυμάτων και Ιλύος", Α. Ανδρεαδάκης, ΕΜΠ, 2015, και πρόσθετες σημειώσεις των διδασκόντων που διανέμονται στους φοιτητές.

Διαθέσιμο πρόσθετο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό (βλ.ενότητα εκπαιδευτικό υλικό) 

Εργασίες

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει την εκπόνηση θέματος (σχεδιασμός εγκατάστασης επεξεργασίας). Ο φοιτητής αξιολογείται κατά τη διάρκεια εκπόνησης και με συμπληρωματική προφορική εξέταση και η αξιολόγηση αυτή είναι καθοριστική για την τελική βαθμολογία.

Εργασίες/Θέμα

Τοπογραφικό

Τυπολόγιο

Διδάσκοντες

Ανδρέας Ανδρεαδάκης, Καθηγητής (συντονιστής του μαθήματος), Τηλ 2902, andre1@central.ntua.gr 

Δάνος Μαμάης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ 2901, mamais@central.ntua.gr 

Κώστας Νουτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ 2900, cnoutso@central.ntua.gr 

Εκπαιδευτικό υλικό

Κείμενα 

Άρθρα

Παρουσιάσεις

Φωτογραφίες

Ανακοινώσεις για το μάθημα

 Τμήματα: Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται σε δύο παράλληλα τμήματα. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από τους εγγεγραμμένους στο μάθημα φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Το μάθημα για το πρώτο τμήμα θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 12:45-16:30 στο κτίριο Πολιτικών Μηχανικών, αίθουσα 4.

Το δεύτερο τμήμα απευθύνεται στους φοιτητές του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" οι οποίοι έχουν εγγραφεί και το παρακολουθούν ως προαπαιτούμενο. Το μάθημα για το δεύτερο τμήμα θα γίνεται κάθε Τρίτη και ώρα 08:45-12:45 στο κτίριο Πολιτικών Μηχανικών, αίθουσα 13.

 

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ”

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/10/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 401 (4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ).

 

 

Οι διδάσκοντεςΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.