Είσοδος

Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό των αεροδρομίων, τη διαχείριση και το λεπτομερή σχεδιασμό τους. Θα αναπτυχθούν θέματα όπως: Η αεροπορική βιομηχανία, η ιδιωτικοποίηση και η  απελευθέρωση/απορύθμιση της αεροπορικής αγοράς. Προβλέψεις. Ο δυναμικός στρατηγικός σχεδιασμός, Master Plan, στρατηγικά σχέδια και οι προβλέψεις της αεροπορικής ζήτησης .Ο σχεδιασμός του πεδίου ελιγμών. Η κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων και οι προδιαγραφές σχεδιασμού. Η διάταξη και η γεωμετρία των διαδρόμων, τροχοδρόμων και των δαπέδων στάθμευσης. Οι επιφάνειες προσέγγισης. Η χωρητικότητα και οι καθυστερήσεις του πεδίου ελιγμών. Η διαχείριση της ζήτησης, τα  χρονοπαράθυρα καθώς και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Η διάταξη του κτιρίου επιβατών, ο καθορισμός των απαιτήσεων και ο λεπτομερής σχεδιασμός του. Η πρόσβαση στο αεροδρόμιο, οι εγκαταστάσεις των χώρων στάθμευσης, η εντός του αεροδρομίου κυκλοφορία των οχημάτων και η  διακίνηση των αποσκευών. Η σήμανση. Οι εμπορευματικοί αεροσταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις. Τα συστήματα πολλαπλών αεροδρομίων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η οργάνωση, η λειτουργία και η χρηματοδότηση των αεροδρομίων. Τα τέλη χρήσης αεροδρομίων.

Ύλη

Εβδομάδα 1η :  Το νέο περιβάλλον στις αερομεταφορές και οι επιπτώσεις στο σχεδιασμό των αεροδρομίων -  Κομβικά αεροδρόμια-Συστήματα  πολλαπλών αεροδρομίων-Αεροπορικές εταιρείες –Εταιρείες χαμηλού κόστους-Τεχνολογικές εξελίξεις –Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Εβδομάδα 2η :  Λειτουργική θεώρηση του αεροπορικού συστήματος- Αεροδρόμιο- Υποσυστήματα -Διαφορές στο Σχεδιασμό-Τα ελληνικά αεροδρόμια-Προσανατολισμός διαδρόμου-Ανεμολόγιο. 

Εβδομάδα 3η : Δυναμικός  σχεδιασμός αεροδρομίου-Κίνδυνοι /Αβεβαιότητες-MASTER PLAN-Πρόβλεψη ζήτησης-Μεθοδολογίες –Ώρα  Σχεδιασμού-Υπολογισμός αναγκών (διάδρομοι ,τροχόδρομοι, κτίρια)

Εβδομάδα 4η :  Επιλογή θέσης-Περιβαλλοντικές επιπτώσεις-Καιρικές συνθήκες-Διάταξη διαδρόμων/ τροχοδρόμων- Δάπεδα-Διάταξη δαπέδων-Μήκος διαδρόμου -Αεροσκάφη

Εβδομάδα 5η : Σχεδιασμός πεδίου ελιγμών-Γεωμετρία διαδρόμων, τροχοδρόμων, έξοδοι-Κανονισμοί 

Εβδομάδα 6η ,7η : Επιφάνειες προσγείωσης /απογείωσης-Γεωμετρία- Κανονισμοί 

Εβδομάδα 8η , 9η: Διατάξεις κτιρίων επιβατών- Τύποι- Σχεδιασμός συνολικός και λεπτομερής-Χωρητικότητα- Διαχείριση-Λειτουργία 

Εβδομάδα 10η : Πρόσβαση αεροδρομίου-Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση-Θέσεις, κατηγορίες στάθμευσης-Αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς επιβατών-Διανομή αποσκευών 

Εβδομάδα  11η: Χωρητικότητα αεροδρομίου ( διάδρομοι, δάπεδα)-Χρονικές καθυστερήσεις (delays)-Διαχείριση της ζήτησης 

Εβδομάδα 12η : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

Εβδομάδα 13η : Προσδιορισμός τελών προσγείωσης-Εγκαταστάσεις αεροδρομίου- Σήμανση -Ελικοδρόμια-Γενική αεροπλοΐα-Εναέρια Κυκλοφορία- Διαχείριση της εναέριας κίνησης 

Βιβλιογραφία

1.     «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ-Μελέτη, Σχεδιασμός, Διαχείριση», Richard de Neufville, Amedeo Odoni, Απόδοση και προσαρμογή Βούλα Ψαράκη - Καλουπτσίδη, 2009, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Εργαστήριο

Εργασίες

Mέθοδοι αξιολόγησης

Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται υποχρεωτικό θέμα.Το θέμα αποτελείται απο ασκήσεις και είναι το 25% του τελικού βαθμού εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.

Κάθε θέμα συμμετέχει στη βαθμολογία του τρέχοντος μόνον ακαδημαικού έτους. 

Το θέμα εχει 2 μορφές (Μία μορφή ανα ακαδημαικό έτος) 

1) Ασκήσεις που θα δίνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με υποχρεωτική παράδοση στο επόμενο μάθημα. Η παράδοση όλων των ασκήσεων είναι υποχρεωτική . 

2) Εργασίες (ατομικές) με 10λεπτη παρουσίαση σε όλη την τάξη  (powerpoint).

Κάθε φοιτητής επιλέγει και παρουσιάζει ενα θέμα απο τον κατάλογο θεμάτων. 

Θέματα προηγουμένων ετών

·        Η εξέλιξη της αεροπορικής βιομηχανίας και οι επιπτώσεις στο σχεδιασμό του αεροδρομίου.

·       Τεχνολογικές εξελίξεις (ηλεκτρονικό εμπόριο ,ηλεκτρονικό εισιτήριο αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς επιβατών people movers, NLA ) και αεροδρόμιο

·        Παρουσίαση Master Plan αεροδρομίων

·        Συστήματα πολλαπλών αεροδρομίων

·        Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των αεροδρομίων και τις αερομεταφορές

·        Τέλη χρήσης , Σύγκριση χρεώσεων στα αεροδρόμια

·        Εταιρείες χαμηλού κόστους –επιπτώσεις στο σχεδιασμό

·        Χωρητικότητα εναέριας υποδομής

·        Διαχείριση της ζήτησης

·        Εναέρια κυκλοφορία, χωρητικότητα, διαχείριση

·        Τουρισμός και αεροδρόμια

·        Αεροπορικές εταιρείες- διαμόρφωση δικτύου

·        Πρόσβαση στο αεροδρόμιο

·        Διατάξεις αεροσταθμών

·        Συστήματα διακίνησης αποσκευών

·        Αεροσκάφος –εξέλιξη –μέλλον

·        Ατυχήματα στις αερομεταφορές

·        Υδροπλάνα

·        Εμπορικές δραστηριότητες στα αεροδρόμια-αεροτρόπολη

·        Σήμανση-βοηθήματα

Για την εκπόνηση του θέματος οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στη βιβλιογραφία που τους έχει δοθεί  καθώς και σε ηλεκτρονικές πηγές μέσα από τη βιβλιοθήκη του  ΕΜΠ :  http://www.heal-link.gr/journals/alphasearch.jsp  .  Τα παρακάτω περιοδικά περιέχουν συναφή επιστημονικά άρθρα

Journal of Air Transport Management Transportation

Research Part A: Policy and Practice

Transportation Research Part B: Methodological

Transportation Research Part C: Emerging Technologies

Transportation Research Part D: Transport and Environment

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review

Transportation 

Επίσης άλλα περιοδικά: 

Airport  international

Airport World

Flight international 

Passenger Terminal 

Διδάσκοντες

Βούλα  Ψαράκη-Καλουπτσίδη

Αν. Καθηγήτρια

τηλ: 210-7721204

vpsaraki@civil.ntua.gr

 

 Φώτης Μερτζάνης

ΕΔΠ

Τηλ:210-7721201

fmertz@otenet.gr

 

 Ιωάννα Παγώνη

 Υποψήφια Διδάκτωρ

ipagoni@central.ntua.gr 

 

 

 

ΒοηθοίΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.