Είσοδος

Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Συνδυασμένες μεταφορές - μοναδοποιημένα φορτία: Συστηματική ανάλυση μέσων, εξελικτικών τάσεων, σχεδιασμός τερματικών εγκαταστάσεων και κόστους λειτουργίας. Συνδυασμός Μεταφορικών Συστημάτων. Διαχείριση της ζήτησης. Οργάνωση των μεταφορικών συστημάτων και σχεδιασμός εγκαταστάσεων. Λειτουργικό κόστος συγκοινωνιακού έργου. Περιβάλλον και ενέργεια σε σχέση με τις μεταφορές

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδασκαλία. Η διδασκαλία γίνεται με συνδυασμό διαφανειών PowerPoint με προβολικό μηχάνημα (χρησιμοποιείται η μεγάλη οθόνη του αμφιθεάτρου  Σιδηροδρομικής) και στον πίνακα. 

Ασκήσεις:Στους σπουδαστές που παρακολουθούν το μάθημα δίνονται έντυπα ασκήσεων (μερικώς προσυμπληρωμένα) ώστε να περιορίζεται η αντιγραφή πληροφοριών από την  οθόνη ή τον πίνακα και να υπαρχει επαρκής χρόνος για να επιλύσουν την άσκηση στην αιθουσα.  

Θέμα: Στη διάρκεια του εξαμήνου προβλέπονται η εκπόνηση θέματος απο τριμελείς ομάδες σπουδαστών. Τα θέματα εξειδικεύονται ώστε κάθε ομάδα να έχει ιδιαίτερο αντικείμενο. Κάθε ομάδα προγραμματίζει σειρά συναντήσεων για ενδιάμεσους έλεγχους και οδηγίες. Ορίζεται μια προ-τελική εξέταση (χωρίς βαθμολογική επίπτωση) και μια τελική εξέταση με προφορική εξέταση επί του περιεχομένου του τεύχους της εργασίας.

Βαθμός μαθήματος. Καθορίζεται από τον βαθμό των εξετάσεων (σε ποσοστό 70%) και τον βαθμό του θέματος (σε ποσοστό 30%). Απαιτείται ελάχιστος βαθμός γραπτού 3,5 για να συνυπολογιστεί ο  βαθμός του θέματος. 

Τελική εξέταση. Μια ενιαία εξέταση χωρίς συγγράμματα. Αποτελείται από ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας και ασκήσεις (τα απαιτούμενα διαγράμματα και Πίνακες για την επίλυση της ασκησης περιλαμβάνονται  στην εκφώνηση). 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Σύσταση Ομάδα Εργασίας: έως και 22 Οκτ 2015 (παραλαβή συμπληρωμένων εντύπων και χορήγηση κωδικού αριθμού ομάδας απο τον διδάσκοντα).

Επιλογή θεματικής περιοχής: έως 29 Οκτ 2015.

Εξειδίκευσης θέματος: με συνεννόηση του εκπροσώπου κάθε Ομάδας με τον αντίστοιχο επιβλέποντα θα πρέπει να οριστεί η ημερομηνία ενδιάμεσης συνάντησης για την εξειδίκευση της εργασίας.

Για τα απαιτούμενα έντυπα επιλέξτε "Εργαλεία" -> Εγγραφα

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Αθανάσιος Μπαλλής       Κτ. Αντοχής Υλικών Πτέρυγα Β γρ. 85      210.772.1235

Τατιάνα Μοσχόβου          Κτ. Αντοχής Υλικών Πτέρυγα Β γρ. 86      210.772.1321 

Νικόλαος Παπαχρήστου  Κτ. Αντοχής Υλικών Πτέρυγα Β γρ. 87      210.772.1205
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.