Είσοδος

Γεωδαισία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Η Γεωδαισία είναι ένα υποχρεωτικό μάθημα και διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο της Σ.Π.Μ. Σκοπός του μαθήματος είναι, κατά κύριο λόγο, να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και τις αρχές της Γεωδαισίας. Στη συνέχεια με τις ασκήσεις πεδίου οι φοιτήτριες/τες εξασκούνται στη λήψη στοιχείων από το πεδίο και στην επεξεργασία τους, προκειμένου να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων οι φοιτήτριες/τές, εξοικειώνονται με την χρήση γεωδαιτικών οργάνων. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

· Εισαγωγή, Βασικές έννοιες (επιφάνειες αναφοράς, συστήματα αναφοράς, ορισμοί μεγεθών, μονάδες, χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα). Καρτεσιανά συστήματα συν/νων. 

· Θεμελιώδη προβλήματα. Μετάθεση – στροφή συστημάτων. Άσκηση: Γεωμετρία τριγώνου, εμβαδά, κλίση ευθείας 

·  Έννοια της μέτρησης, είδη σφαλμάτων, μέση τιμή, τυπικά σφάλματα (ισοβαρείς, ανισοβαρείς), Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων.Άσκηση: Θεμελιώδη προβλήματα 

· Μετρήσεις μηκών (μετροταινία, EDM βασική αρχή λειτουργίας, απαραίτητες διορθώσεις και αναγωγές)Άσκηση: Μέση τιμή, τυπικά σφάλματα, Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων 

· Άσκηση: Πλευρομετρήσεις σε κλειστό σχήμα.

 ·  Μετρήσεις γωνιών (Total station), υπολογισμοί γωνιών.

 · Άσκηση: Γωνιομετρήσεις στο κλειστό σχήμα.

 · Υψομετρία (γεωμετρική χωροστάθμηση, τριγωνομετρική υψομετρία)

 ·  Άσκηση: Χωροστάθμηση των κορυφών του κλειστού σχήματος, υπολογισμοί υψομετρικών διαφορών , σύγκριση με ΤΥ. 

·  Παρουσίαση Σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων (ψηφιακοί χωροβάτες, GPS). Σύστημα ΕΓΣΑ '87

Βιβλιογραφία

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ

1

Εφαρμοσμένη Γεωδαισία

Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής

Ζήτη

2010

Θεσσαλονίκη

11432

2

Μαθήματα Τοπογραφίας

Γ. Γεωργόπουλος

Τζιόλα

2007

Θεσσαλονίκη

9568

Mέθοδοι αξιολόγησης

1) προφορική εξέταση + Τεχνική έκθεση + Ασκήσεις (30%)

2) Γραπτή εξέταση (70%)

Το τρίπτυχο "προφορική εξέταση + Τεχνική έκθεση + Ασκήσεις" θα συμμετέχει στην τελική βαθμολογία εφόσον ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι μεγαλύτερος του 4 (τέσσερα)

 Πιο αναλυτικά

  • Τα ποσοστά αυτά θα ισχύουν ΠΑΝΤΑ, ανεξαρτήτως εξαμήνου
  • Αν κάποιος φοιτητής συμμετέχει ΜΟΝΟ στο τελικό διαγώνισμα, τότε ο τελικός του βαθμός στο μάθημα, θα προκύπτει ως το 70% του γραπτού του
  • Ο βαθμός της προφορικής εξέτασης + Τεχνικής έκθεσης +ασκήσεων θα κρατείται μέχρι και 3 χρόνια μετά (δηλαδή μέχρι ο φοιτητής να βρεθεί στο 9ο εξάμηνο των σπουδών του)
  • Φοιτητής που βρίσκεται σε μεγαλύτερο εξάμηνο του 9ου και έχει κάνει παλαιότερα το τρίπτυχο προφορική εξέταση + Τεχνική έκθεση +ασκήσεις, θα πρέπει να το ξανακάνει για να αποκτήσει το 30%, διαφορετικά ο τελικός του βαθμός θα προκύπτει ως το 70% του γραπτού του.
  • Δεν θα διορθώνονται γραπτά που δεν υπάρχουν στην επίσημη κατάσταση του μαθήματος

Διδάσκοντες

Τα γραφεία των διδασκόντων του μαθήματος βρίσκονται στον 1ο & 2ο όροφο του κτηρίου Λαμπαδαρίου, της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. 

Συντονιστής Μαθήματος

Γεώργιος Πανταζής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 2107722696, email: gpanta@central.ntua.gr

Διδάσκοντες

Ελισάβετ Τελειώνη, Λέκτορας ΕΜΠ, 2107722726,email: telioni@survey.ntua.gr

Γεώργιος Γεωργόπουλος, Λέκτορας ΕΜΠ, 2107722729, email: gegeorgo@central.ntua.gr

Ορθοδοξία Αραμπατζή, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ, 2107722740, email: arabatzi@survey.ntua.gr

Ομάδα Διδασκαλίας

Ιωάννης Καράμπελας, τηλ 210 772 2699

Στέφανος Δογγούρης, τηλ 210 772 2741

Γεώργιος Μακρής

Δημήτριος Πουρναράς

Αναστασία Παπαγιάννη, τηλ 2107722705

Αναστάσιος Μπίθας, τηλ 2107722739

Αντώνιος Σιούλης, τηλ 210 772 2702

Γιώργος Πηνιώτης, τηλ 210 772 2725

Δημήτρης Τσίνης, τηλ 210 772 2725

Αθανάσιος Ηλιοδρομίτης

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις θα παραδίδονται μόνο στις ημερομηνίες που θα καθορίζονται και θα ανακοινώνονται

Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων που θα δίνονται κατά την διάρκεια του εξαμήνου βρίσκονται ακολουθώντας την επόμενη διαδικασία:

Εργαλεία -> Εργασίες -> Ασκηση 1

Ωρες και αίθουσες διδασκαλίας

Το μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Ασκήσεις.

Η διδασκαλία του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα γίνεται σε τέσσερα παράλληλα τμήματα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Τμήμα

Διδάσκοντες

Επώνυμο

Αίθουσα

1ο

Γ. Γεωργόπουλος

Α. Μπίθας, Α. Σιούλης, Δ. Τσίνης

Α – ΚΑΝΑΤΣΙ Τ.

11 (ΣΠΜ) 

2ο

Γ. Πανταζής

Γ. Μακρής, Α. Παπαγιάννη, Α. Ηλιοδρομίτης

ΚΑΝΤΙΝΗΣ Γ. -  ΜΠΑΝΙ  Κ.

15 (ΣΠΜ)

3ο

Ε. Τελειώνη

Σ. Δογγούρης, Ι. Καράμπελας

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ Π. -  Ρ

4 (ΣΠΜ)

4ο

Ο. Αραμπατζή

Δ. Πουρναράς, Γ. Πηνιώτης

Σ - Ω

Α1, Α4 (ΣΑΤΜ)

 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δίνονται ασκήσεις οι οποίες θα λύνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

 

ΑνακοίνωσηΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.