Είσοδος

Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του υποχρεωτικού μαθήματος «Πολεοδομία-Χωροταξία», που διδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο 4ο εξάμηνο. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι σπουδαστές κριτική σκέψη και γνώσεις για την έννοια της Πολεοδομίας και για τα σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά και τεχνικά προβλήματα στην πόλη. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν ότι η μελέτη της πόλης και της πολεοδομίας δεν αφορά μόνο «τεχνικά» ζητήματα, αλλά αφορά, κυρίως, τις διαδικασίες του κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι. Οι στόχοι αυτοί προσεγγίζονται τόσο μέσα από τη θεωρία, όσο και από την άσκηση, η οποία περιλαμβάνει τη διερεύνηση μιας περιοχής με τα διατιθέμενα «πολεοδομικά εργαλεία ανάλυσης», την επισήμανση των προβλημάτων και την κριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και τις γενικές κατευθύνσεις μιας προσπάθειας παρέμβασης στο πλαίσιο ανάπλασης της περιοχής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καταβάλλεται προσπάθεια να εξοικειωθούν οι σπουδαστές, τόσο με την «τεχνική» διάσταση της πολεοδομίας, όσο και με τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που διαμορφώνουν τη συγκρότηση και εξέλιξη της σύγχρονης πόλης. Πρέπει, με απλά λόγια, να γνωρίζουν οι σπουδαστές το «γιατί», το «πώς» και το «πού» κάθε πολεοδομικού προβλήματος, ώστε να είναι σε θέση να χαράξουν κατευθύνσεις επίλυσής του.

Διδάσκοντες

Διδακτική Ομάδα

Μ. Μάρκου (συντονίστρια), Α. Σταθόπουλος, Ι. Τζουβαδάκης, Α. Σωτηροπούλου,

Εργαστηριακή υποστήριξη: Κ. Βαλεριάνου (ΙΔΑΧ), Μ. Μπακαούκας (Υπ. Διδάκτορας), Α. Στάμος (ΕΕΔΙΠ)

Στοιχεία μαθήματος

Δευτέρα 12.45-16.30

Ακαδ.Έτος: 2012-2013

8ο Εαρινό Εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, τα ειδικά κεφάλαια Πολεοδομίας εξετάζονται την Πέμπτη 12 Ιουλίου στις 12.00 στο κτίριο Γκίνη (αιθ. 104,105). 
Για την κατεύθυνση Μ. Μάρκου, παρακαλούμε τους σπουδαστές να είναι εκεί την ώρα της εξέτασης με υλικό για να παρουσιάσουν τις εργασίες τους.  Είναι δεκτό είτε ψηφιακό υλικό (αρχεία pdf, word κλπ), είτε τυπωμένες πινακίδες και χάρτες.  Οι σπουδαστές θα το χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους για να δείξουν σε αδρές γραμμές και (το πολύ) σε 15 λεπτά την προβληματική, το πληροφοριακό υλικό, τις υποθέσεις εργασίας, τους άξονες διερεύνησης, τα συμπεράσματα ή τα περαιτέρω ερωτήματα της μελέτης τους.  Στην παρουσίαση θα παίρνουν το λόγο όλα τα μέλη της ομάδας και στο τέλος θα γίνονται ερωτήσεις.  
Η διδακτική ομάδα θα διαθέτει προβολέα και λάπτοπ.  Αν υπάρχει θέμα συμβατότητας των προγραμμάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το δικό σας λαπτοπ. 
Το τεύχος της εργασίας (τυπωμένο και σε cd), θα παραδοθεί είτε στο τέλος της εξέτασης στην διδακτική ομάδα είτε (αν θέλετε να κάνετε διορθώσεις) την Δευτέρα 16 Ιουλίου από τις 10.00 ως τις 14.30 στην γραμματεία του Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα, κεντρικό συγκρότημα ΕΜΠ, Πατησίων 42.
 
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.  Η διδακτική ομάδα   Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.