Είσοδος

Σιδηροδρομική

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

1η Εβδομάδα. Εισαγωγή: Σημασία του σιδηροδρόμου. Επιτρεπόμενα φορτία. Κανονισμοί φορτίων.

2η Εβδομάδα. Επιδομή, υλικά επιδομής; σιδηροτροχιές, στρωτήρες, σύνδεσμοι, έρμα.

3η, 4η, Εβδομάδα. Στατική και δυναμική καταπόνηση της επιδομής, υπολογισμοί. Ασκήσεις.

5η, 6η Εβδομάδα. Αλλαγές τροχιάς, διασταυρώσεις.

7η, 8η Εβδομάδα. Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής, γεωμετρικός σχεδιασμός. Ασκήσεις.

9η Εβδομάδα. Υποδομή: επιχώματα, ορύγματα, αποστράγγιση.

10η Εβδομάδα. Ειδικές κατασκευές. 

11η Εβδομάδα. Σιδηροδρομικά οχήματα. Επιβατικά και φορτηγά οχήματα. Περιτυπώματα, έλξη (γενικότητες), σύνθεση συρμών.

12η και 13η Εβδομάδα.  Σιδηροδρομικοί σταθμοί.

Διδάσκοντες

Αθανάσιος Μπαλλής, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ.: 210-772 1235

Τατιάνα Μοσχόβου, Ε.ΔΙ.Π. τηλ.: 210-772 1321

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διδασκαλία γίνεται στο Αμφιθέατρο του Εργαστηρίου Σιδηροδρομικής και Μεταφορών όπου υπάρχουν τμήματα από σιδηροδρομικές γραμμές, στρωτήρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχοι σύνδεσμοι, σιδηροδρομικά φορεία κλπ. Επιπλέον πραγματοποιείται επισκέψεις σε υπαίθριο χώρο του Πολυτεχνείου όπου ευρίσκονται τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών με αλλαγές/διακλαδώσεις καθώς επίσης και επισκέψεις σε εργοτάξια του Μετρό.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει Θεωρητικό μέρος με άμεση εφαρμογή μέσω ασκήσεων. 

Η τελική εξέταση διαρκεί συνήθως 2,5 ώρες και περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις χωρίς βοηθήματα (οι απαιτούμενοι τύποι υπολογισμού δίδονται στην εκφώνηση). Υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής εκπόνησης Θέματος που υπολογίζεται προσθετικά στην βαθμολογία των εξετάσεων.

 

ΒΙΒΛΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Λυμπέρης Κ. (2009): "Σιδηροδρομική Θεωρία και Εφαρμογές", Τόμοι Ι και ΙΙ, Εκδόσεις Συμμετρία 

2) Σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.