mycourses .ntua.gr
Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή

Οι «Σιδηρές Κατασκευές ΙI» είναι μάθημα του 7ου εξαμήνου, υποχρεωτικό για τη Δομοστατική κατεύθυνση και κατ'επιλογήν υποχρεωτικό για όλες τις άλλες. Συμπληρώνει την εισαγωγή των σπουδαστών σε θέματα μόρφωσης, συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών από δομικό χάλυβα.

Στόχος του μαθήματος είναι, σε συνέχεια του μαθήματος Σιδηρές Κατασκευές Ι του 6ου εξαμήνου, να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις για την αυτοτελή αντιμετώπιση συνηθισμένων έργων από χάλυβα, δηλαδή να τους επιτρέψει να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τέτοιων κατασκευών και να αποκτήσουν τη δυνατότητα  μόρφωσης τους και διαστασιολόγησης των μελών τους, σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής και τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών και πιο συγκεκριμένα του Ευρωκώδικα 3. Παράλληλα, μαζί με τα μαθήματα κορμού του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, τα μαθήματα αυτά αποτελούν μια πρώτη επαφή των σπουδαστών με την έννοια του δομοστατικού σχεδιασμού, και με την συνδυασμένη χρήση γνώσεων από τα πιο θεωρητικά μαθήματα των αρχικών εξαμήνων (μηχανική, αντοχή των υλικών, στατική), τεχνολογικών παραμέτρων και κανονισμών, για τη μελέτη δομικών έργων. 

Σε κάθε ενότητα του μαθήματος αναλύεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τη θεωρία της μηχανικής και αντοχής των υλικών, και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Δίνεται έμφαση στη συσχέτιση θεωρητικού υποβάθρου και κανονιστικών διατάξεων, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε μελλοντικές τροποποιήσεις των κανονισμών, που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παρουσιάζονται επίσης τεχνολογικά και κατασκευαστικά θέματα και επιλύονται αριθμητικές εφαρμογές, εμπνευσμένες από πραγματικά έργα, κυρίως βιομηχανικά υπόστεγα και μεταλλικές πεζογέφυρες.

Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται παραδόσεις θεωρίας, ασκήσεων και εργαστηριακές ασκήσεις. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το μάθημα θα διδαχθεί σε ένα τμήμα, με διδάσκοντες τον Καθηγητή κ. Χάρη Γαντέ (http://users.ntua.gr/chgantes/), τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτρη Βαμβάτσικο (http://users.ntua.gr/divamva/), τoν Επίκουρο Καθηγητή κ. Τάσο Αβραάμ που θα έχει την εποπτεία της εργασίας εξαμήνου και τον Λέκτορα κ. Παύλο Θανόπουλο (http://users.ntua.gr/pavlosth/). Υπεύθυνος της διδασκαλίας των αριθμητικών εφαρμογών θα είναι ο κ. Ανδρέας Σπηλιόπουλος. Οι εργαστηριακές ασκήσεις και επιδείξεις γίνονται από τον Δρ. Ξενοφώντα Λιγνό με τη βοήθεια του κ. Στέλιου Κατσατσίδη και του κ. Σπύρου Παπαβιέρου. Στην ομάδα του μαθήματος συμμετέχουν και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες Ο. Ιωάννου, Ν. Καραφέρης, Α. Καρβέλης, Χ. Λαχανάς, Α. Νταϊφώτη και Α. Χατζηδάκη.

Προβλέπονται συνολικά 4 ώρες διδασκαλίας επί 13 εβδομάδες συν δύο εργαστηριακές ασκήσεις διάρκειας 3 ωρών συνολικά στο εξάμηνο. Οι 4 ώρες διδασκαλίας είναι κάθε Τετάρτη 10:45-12:30 και κάθε Παρασκευή 10:45-12:30, στην Αίθουσα 17 ή με τηλεδιάσκεψη εφόσον τα μαθήματα με φυσική παρουσία δεν είναι εφικτά, με συνεχή ροή θεωρίας και αριθμητικών εφαρμογών, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Οι εργαστηριακές επιδείξεις θα πραγματοποιούνται ανά ομάδες φοιτητών βάσει προγραμματος που ανακοινώνεται στο mycourses ή με τηλεδιάσκεψη εφόσον η ομαδική φυσική παρουσία στο εργαστήριο δεν είναι εφικτή. Για λόγους οργάνωσης και ασφάλειας η συμμετοχή των φοιτητών σε εργαστηριακές επιδείξεις με φυσική παρουσία θα είναι δυνατή μόνον με την ομάδα τους, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα που ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου. Μαθήματα που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιούνται θα αναπληρώνονται κατόπιν συνεννόησης.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των βιβλίων: (α) Ι. Βάγιας, «Σιδηρές κατασκευές: Ανάλυση και διαστασιολόγηση», 2003, (β) Ι. Βάγιας, Χ. Γαντές, Ι. Ερμόπουλος, Γ. Ιωαννίδης,«Παραδείγματα εφαρμογής σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών», 2013. Οι παρουσιάσεις που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις του μαθήματος, οι αριθμητικές εφαρμογές και παλαιά θέματα εξετάσεων είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές από την ενότητα «Έγγραφα» αυτής της ιστοσελίδας.

Οι εξεταστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν την υποχρεωτική εργασία εξαμήνου και την τελική εξέταση. Στην τελική εξέταση, οι σπουδαστές μπορούν να έχουν μαζί τους το τυπολόγιο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος (χωρίς καμία σημείωση στις σελίδες του) και ένα φύλλο Α4 δικών τους χειρόγραφων σημειώσεων (γραμμένο μπρος-πίσω). Δεν επιτρέπεται να έχουν βιβλία ούτε εκτυπώσεις των διαλέξεων, αριθμητικών εφαρμογών και παλαιών θεμάτων. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση φορητών προσωπικών υπολογιστών ή smartphones. 

Η εργασία εξαμήνου εκπονείται σε ομάδες των τριών. Το θέμα της εργασίας είναι ο πρακτικός σχεδιασμός ενός μεταλλικού φορέα. Η εργασία βαθμολογείται με Α/Β/Γ/Δ που ισοδυναμούν με 3/2/1/0 μονάδες, αντίστοιχα, του τελικού βαθμού. 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος, με μέγιστο το 10, προκύπτει ως εξής:

α) Αν ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι κάτω από 4.0, αυτός είναι και ο συνολικός

β) Αν ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι 4.0 και άνω, τότε ο συνολικός βαθμός είναι το
70% του βαθμού τελικής εξέτασης συν τον βαθμό της εργασίας

 

  

Ύλη

Εργοστασιακή κατεργασία, μεταφορά και εργοταξιακή ανέγερση μεταλλικών κατασκευών, μόρφωση συνδέσεων, κριτήρια επιλογής των μηκών των δομικών στοιχείων και των τύπων συνδέσεων.

Κοχλίες τριβής, πείροι. Κοχλιωτοί και συγκολλητοί κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, δοκών-δοκών, εδράσεις υποστυλωμάτων, αποκαταστάσεις συνέχειας.

Αντισεισμικός σχεδιασμός μονώροφων και πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων, τύποι συνδέσμων δυσκαμψίας, ικανοτικός σχεδιασμός.

Δοκοί κύλισης γερανογεφυρών.

Επιφανειακή προστασία δομικών έργων από χάλυβα.

Σχεδιασμός έναντι φωτιάς.

Σχεδιασμός έναντι κόπωσης.

Παραδείγματα μόρφωσης, μελέτης και εκτέλεσης δομικών έργων από χάλυβα.

Διδάσκοντες

Χάρης Γαντές, chgantes@central.ntua.gr

Δημήτρης Βαμβάτσικος, divamva@mail.ntua.gr

Παύλος Θανόπουλος, pavlosth@central.ntua.gr

Τάσος Αβραάμ, avraamt@central.ntua.gr

Ξενοφών Λιγνός, lignosx@central.ntua.gr

Ανδρέας Σπηλιόπουλος, spiliopa@central.ntua.gr