Είσοδος

Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των λιμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην οργάνωση του χερσαίου χώρου και στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού λιμενικών έργων.

 

Ύλη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

 

Εβδομάδα

Ημερομηνία

Περιεχόμενο

 

1

6.10.2016

Εισαγωγή

 

2

13.10.2016

Λιμενικός σταθμός γενικού φορτίου, ουρά αναμονής.

 

3

20.10.2016

Μαρίνες - Καταφύγια τουριστικών & αλιευτικών σκαφών

 

Διανομή Θέματος

 

4

27.10.2016

Λιμενικός σταθμός RoRo

 

Εφαρμογή

 

5

3.11.2017

Σχεδιασμός Λιμενικών έργων με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων

 

6

10.11.2016

Επίσκεψη στο Λιμένα Λαυρίου

 

7

24.11.2016

Λιμενικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων: Αρχές σχεδιασμού, χειρισμός φορτίων, χώροι απόθεσης.

 

Εφαρμογή

 

8

1.12.2016

Διόρθωση Θέματος

 

9

8.12.2016

Ηρεμία λιμενολεκάνης: υπολογισμός αναταραχής λόγω ανεμογενών κυματισμών

 

Διόρθωση Θέματος

 

10

15.12.2016

Κυματική υπερπήδηση έργων, χρόνος διακοπής λειτουργίας, μακρές ταλαντώσεις.

 

Εφαρμογή

 

11

22.12.2016

Σχεδιασμός λιμενικών έργων με στοχαστικές μεθόδους

 

Εφαρμογή

 

Διόρθωση Θέματος

 

12

13.01.2017

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από λιμενικά έργα  

 

13

20.01.2017

Εξέταση - Παρουσίαση Θέματος

 
 

Βιβλιογραφία

Κ. Μέμος, Εισαγωγή στα Λιμενικά Έργα, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008

(Κεφ. 3,5,6,7).

Κ. Μέμος, Λιμενικά Συστήματα, Τεύχος Β΄Εκδ. ΕΜΠ, 2000.

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίδεται σπονδυλωτό θέμα με εξατομικευμένους ρόλους, το οποίο παραδίδεται και βαθμολογείται. Παράλληλα γίνεται από τους φοιτητές παρουσίαση του θέματος η οποία και αυτή αξιολογείται. Αθροιστικά το θέμα καλύπτει το 50% του τελικού βαθμού. Η γραπτή εξέταση καλύπτει το υπόλοιπο 50%.

Διδάσκοντες

Βίκυ Τσουκαλά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

τηλ.: 210.772 23 72

V.Tsoukala@hydro.civil.ntua.gr

 

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Θεοδώρα Γιαντσή,Δρ Πολιτικός Μηχανικός,  ΕΔΙΠ

τηλ.: 210 772 23 71

dgiantsi@central.ntua.gr

Βασίλης Αφεντούλης, Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ

 

τηλ.: 210 772 19 92

af.vasilis@gmail.com

Δήμητρα Μαλλιούρη

τηλ.: 210 772 23 73

malldim@yahoo.gr

 

 

Προτεινόμενη Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 

1.  Burcharth, H.F., 1992. Uncertainties related to environmental data and estimated extreme events. Report of Subgroup, P.I.A.N.C. PTCII Working Group 12 on R ubble Mound Breakwaters, PIANC, p. 46.

2.   Burcharth, H.F., 1997. Reliability-based design of Coastal Structures, In Advances in Coastal and Ocean Engineering, Ed. Liu, P. L.-F., Vol.3, p.p. 145-214.

3.   P.I.A.N.C., 2001. Seismic Design Guidelines for port structures, A.A. Balkema Publishers, The Netherlands, 474p.

4.   Tsinker, G.P., 2004. Port engineering, Planning, Construction, Maintenance and Security, John Wiley &Sons Inc., New Jersey, 881p.

5.   U.N.C.T.A.D [United Nations Conference on Trade and Development], 1978. Port Development - A handbook for planners in developing countries, United Nations, New York, 215p.

6.    EAU, 1990. Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways, Ernst & Son, Berlin, 623p.

7.    U.S. Army Corps of Engineers, 2006. Coastal Engineering Manual, EA 1110-2-1100, Part VI, Chapter VI, 47p.

8.    U.S. Army Corps of Engineers, 2006. Coastal Engineering Manual, EA 1110-2-1100, Part VΙ, Chapter VIΙ, 92p.
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.