Είσοδος

Ανόργανες Βιομηχανίες

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στο έγγραφο ΦΤ_ΑΒ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν:

  1. στο αντικείμενο του μαθήματος
  2. στη διδασκαλία
  3. στη βαθμολογία
  4. στα διανεμόμενα συγγράματα
  5. στην προτεινόμενη βιβλιογραφία

Διδάσκοντες

Σ. Τσιβιλής, Καθ. ΕΜΠ

stsiv@central.ntua.gr

210 772 3262

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Στα Εργαλεία/Έγγραφα μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με το μάθημα.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.