Είσοδος

Ιστορία & Φιλοσοφία της Τεχνολογίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί συνοπτική επισκόπηση της ιστορίας της επιστήμης και της τεχνολογίας με παράλληλη αναφορά στις φιλοσοφικές ιδέες και στους θεσμούς.

Θα δοθεί έμφαση σε ειδικά θέματα φιλοσοφίας της τεχνολογίας και της επιστήμης. 

Ύλη

Διάγραμμα του μαθήματος- ενδεικτικά κείμενα

Διανέμονται και συζητούνται τα εξής θέματα τίτλοι άρθρων

 

 1. Καρασμάνης Β. 1998, Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Μια ερμηνευτική προσέγγιση, Τεχν. Μον.
 2. Καρασμάνης Β. 2009, Η τεχνική στον Αριστοτέλη, στο: Αντιφίλησης, σελ. 301-313
 3. Bunge M., Οι Πέντε Βλαστοί της Τεχνοφιλοσοφίας
 4. Καρασμάνης Β., 1997, Ελέγχουμε την Τεχνολογία; Ναι ή όχι και γιατί; Πάτρα: Εκδ. Πανεπιστ. Πατρών
 5. Νιάνιας Δ., Ελεύθερη κλήση και επιβολή: Οικονομία και επιχείρηση, στο Επιστήμη και Εξουσία, σελ. 299-275
 6. Dickson D., Η δίκη εναντίον της σύγχρονης τεχνολογίας, σελ. 17-47
 7. Jarvie I.C. 2011, Tεχνολογία και δομή της γνώσης, μτφ. Κουφάκη Μ- Καρασμάνης Β., Signum, 1, σελ. 165-178

 

Βιβλιογραφία

 1. Καρασμάνης Β. 1998, Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Μια ερμηνευτική προσέγγιση, Τεχν. Μον.
 2. Καρασμάνης Β. 2009, Η τεχνική στον Αριστοτέλη, στο: Αντιφίλησης, σελ. 301-313
 3. Bunge M., Οι Πέντε Βλαστοί της Τεχνοφιλοσοφίας
 4. Καρασμάνης Β., 1997, Ελέγχουμε την Τεχνολογία; Ναι ή όχι και γιατί; Πάτρα: Εκδ. Πανεπιστ. Πατρών
 5. Νιάνιας Δ., Ελεύθερη κλήση και επιβολή: Οικονομία και επιχείρηση, στο Επιστήμη και Εξουσία, σελ. 299-275
 6. Dickson D., Η δίκη εναντίον της σύγχρονης τεχνολογίας, σελ. 17-47
 7. Jarvie I.C. 2011, Tεχνολογία και δομή της γνώσης, μτφ. Κουφάκη Μ- Καρασμάνης Β., Signum, 1, σελ. 165-178

 

Άλλα έγγραφα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μαθήματος/ mycourses.ntua.gr

 

Εργαστήριο

Εργασίες

εργασίες ενισχυτικές βαθμολογικά της επίδοσης στις γραπτές εξετάσεις

παρουσιάσεις 15λ. στο πλαίσιο του μαθήματος

Mέθοδοι αξιολόγησης

 • παρουσία
 • συμμετοχή
 • εργασία
 • γραπτή εξέταση στο τέλος

Διδάσκοντες

 • Κώστας Θεολόγου ΣΕΜΦΕ, Τομέας ΑΚΕΔ, Γεν. Ε. Κτ. Ε, 1ος  όρ.

Συνεργασία: Τρίτη, 11:00-12:00 Τετάρτη, 11:30-15:00

Τηλ. 210 772 2255 /  ktheolog@central.ntua.gr
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.