Είσοδος

Φυσική ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Ηλεκτρικό φορτίο και κατανομές φορτίων. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόμος του Gauss. Ηλεκτροστατικό δυναμικό. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί. Διηλεκτρικά. Διπολική ροπή. Πόλωση. Χωρητικότητα, πυκνωτές. Κινούμενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύμα, νόμος του Ohm. Μαγνητικό πεδίο. Συμπεριφορά της ύλης στο ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο. Δύναμη Lorentz. Νόμοι του Ampere και των Biot-Savart. Επαγωγή, νόμος του Faraday. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. Ρεύμα μετατόπισης. Εξισώσεις του Maxwell. Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.  Διάνυσμα Poynting. Πίεση ακτινοβολίας. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην ύλη. Συμβολή και περίθλαση. Γεωμετρική οπτική. Βασικοί νόμοι της οπτικής: ανάκλαση, διάθλαση. Πόλωση. Πολωτές και Αναλυτές. Διπλοθλαστικότητα και πλακίδια λ/4.

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:

80% Τελική Γενική Εξέταση, 20% Βαθμός Εργαστηρίων

Διδάσκοντες

 

Για το ακαδημ. έτος 2018, το μάθημα διδάσκεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Φυσικής της ΣΕΜΦΕ:  

Γεώργιος Κουτσούμπας (Καθηγητής) 

Κωνσταντίνος Κουσουρής (Επίκ. Καθηγητής)

-----------------------

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών, τα μαθήματα για τη ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ γίνονται σε 2 τμήματα φοιτητών, τις εξής μέρες και ώρες:

 

Τρίτη   8.45 - 10.30,  

Κτ. ΧΜ Αίθ. 28, 1ο Τμήμα, Γ. Κουτσούμπας, Καθηγ.

Κτ. ΧΜ Αμφ.1, 2ο Τμήμα, Κ. Κουσουρής, Επίκ. Καθηγ.


Τετάρτη   8.45 - 10.30

Κτ. ΧΜ Αμφ.2, 1ο Τμήμα, Γ. Κουτσούμπας, Καθηγ.

Κτ. ΧΜ Αμφ.1, 2ο Τμήμα, Κ. Κουσουρής, Επίκ. Καθηγ.
 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.