Είσοδος

Διοίκηση Έργων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες:

Α) Διοίκηση Έργων: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και των μεθοδολογικών εργαλείων που εφαρμόζονται για την ανάλυση, αξιολόγηση, προγραμματισμό, έλεγχο και επιτυχή ολοκλήρωση έργων και προγραμμάτων και η εξοικείωση με τεχνικές και υπολογιστικά εργαλεία διοίκησης έργων.

Δομή του μαθήματος: 

 • Βασικές έννοιες - Συμμέτοχοι - Κύκλος ζωής έργου 
 • Δομική ανάλυση έργου -Οργανωτική κατάτμηση
 • Χρονικός προγραμματισμός
 • Προγραμματισμός πόρων
 • Προϋπολογισμός έργου
 • Παρακολούθηση & έλεγχος έργου
 • Διαχείριση κινδύνου

 Β) Υποστήριξη Αποφάσεων: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με ασικές γνώσεις, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τεχνικές και εργαλεία για την επιλογή της ενδεδειγμένης λύσης που θα ικανοποιήσει μία νέα ανάγκη ή θα βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση

Δομή του μαθήματος: 

 • Βασικές έννοιες
 • Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας και ρίσκου - Δένδρα αποφάσεων 
 • Λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια


Διδάσκοντες

Άγγελος ΤσακανίκαςΑναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ (atsaka@central.ntua.gr)

Αιμιλία Πρωτόγερου, Διδάκτωρ ΕΜΠ, ΕΔΙΠ (protoger@chemeng.ntua.gr)    

Συνεργάτες - Εισηγητές:

 • Αχιλλέας Γκέκας, Χημικός Μηχανικός-Οικονομολόγος, με μακρά πείρα σε project engineering and management στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο. (achilleas.gekas@gmail.com)
 • Πολύβιος Καλαντζής, Χημικός Μηχανικός, MSc, με μακρά πείρα σε project management, contract management and procurement στον ελληνικό και διεθνή χώρο (polyvios.kalantzis@gmail.com) 
 • Συμεών Φρανσές, Χημικός Μηχανικός, MBA, με μακρά πείρα σε project management στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο. (simon.franses@gmail.com)
Εργαστήριο - PC Lab:
 • Δρ. Αιμιλία Πρωτόγερου, ΕΔΙΠ (υπεύθυνη) (protoger@chemeng.ntua.gr)
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Διδάκτωρ ΕΜΠ (panag.panag82@gmail.com)
 • Δημήτριος Σταμόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ (dstamopoulos@mail.ntua.gr)
 • Γιώργος Σιώκας, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ (geosiok@mail.ntua.gr)
 • Πέτρος Δήμας, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ (petrdimas@chemeng.ntua.gr)
        

Συγγράμματα

 

   1.  Α. Shtub, J. Bard, S. Globerson, Διαχείριση έργων: Διεργασίες, μεθοδολογία & Τεχνικοοικονομική (μετάφρ.), Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσ/νίκη, 2008.

   2.  R. Burke, Διαχείριση έργου: Αρχές και Τεχνικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2014.

   3.  Kerzner Harold, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμ.), Διοίκηση έργων, Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσ/νίκη, 2016.

   4.  Chapman Chris, Ward Stephen, Διαχείριση κινδύνων έργων, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσ/νίκη, 2009.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.