Είσοδος

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στα Εργαλεία/Έγγραφα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν:

 1. στο αντικείμενο του μαθήματος
 2. στη διδασκαλία
 3. στη βαθμολογία
 4. τα διανεμόμενα συγγράματα και
 5. την προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εργαστήριο

Στα Εργαλεία/Έγγραφα μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων.

Διδάσκοντες

Θεωρία

 • Γλ. Κακάλη, Καθ. (υπεύθυνη μαθήματος)
  kakali@central.ntua.gr
  210 772 3270
 • Χρ. Αργυρούσης, Αναπλ. Καθ.
  amca@chemeng.ntua.gr
  210 772 2254

Απαιτούμενο υλικό

Στα Εργαλεία/Έγγραφα μπορείτε να βρείτε το απαιτούμενο υλικό.

Διδασκαλία

Στα Εργαλεία/Έγγραφα μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα παραδόσεων.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.