Είσοδος

Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Προϊόντων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διδάσκοντες:

Φραγκίσκος Ν. Κολίσης, Καθηγητής. Γραφείο 312α, τηλ 7723158. Παύλος Χριστακόπουλος, Επικ. Καθηγητής. Γραφείο 311β, τηλ 7723231.  Αντικείμενο του μαθήματος: Η κατανόηση των βιοτεχνολογικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται σήμερα στη παραγωγή προϊόντων ή στη παροχή υπηρεσιών και αφορούν όλους τους σύγχρονους τομείς δραστηριότητας όπως χημική βιομηχανία, φαρμακευτική βιομηχανία και γενικά τομέας υγείας, βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, και περιβάλλον. Η κατανόηση του ρόλου της βιοτεχνολογίας ως νέας τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον με δυνατότητα να δώσει νέα προϊόντα και λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα όπως. αποκατάσταση του μολυσμένου περιβάλλοντος (έδαφος, νερό και αέρας) και ο σχεδιασμό Φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών (πράσινες τεχνολογίες και αειφόρος ανάπτυξη). Οι παραδόσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη 11.45 με 13.30.  Η βαθμολόγηση του μαθήματος θα προκύψει από τη γραπτή εξέταση που θα στηριχθεί στις παραδόσεις και η οποία θα δώσει το 60% στο συνολικό βαθμό, την επεξεργασία βιβλιογραφικού θέματος που θα δώσει το 20% και τα εργαστήρια που θα δώσουν το 20% στο συνολικό βαθμό. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί ο βαθμός. 

Τα εργαστήρια θα γίνονται κάθε Παρασκευή στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος στις 9.45 – 12.45. Το υλικό των εργαστηριακών ασκήσεων (σημειώσεις, diskettes, κλπ) θα δοθεί  στο κάθε σπουδαστή κατά την έναρξη των ασκήσεων.

 Τα βιβλιογραφικά θέματα θα δοθούν ένα σε κάθε ομάδα που θα δημιουργηθεί με βάση τις ομάδες που υπήρχαν στα εργαστήρια Βιοτεχνολογίας  του 8ου εξαμήνου. Η κάθε ομάδα θα επεξεργασθεί το θέμα της και θα βαθμολογηθεί ανάλογα με την εργασία που θα παραδοθεί και τη παρουσίαση που θα γίνει ενώπιον όλων των σπουδαστών της κατεύθυνσης. ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, κλπ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑ η επικοινωνία θα γίνεται με τους διδάσκοντες τις Δευτέρες 8.45 με 10.30. 

Προαιρετική βιβλιογραφία

Biochemical Engineering (Clark and Blanch) (ορισμένα κεφάλαια)Basic Biotechnology  (Bu Lock)Applied Biocatalysis  (Tramper et al)Biochemical Engineering and Biotechnology (Atkinson and Mavituna) Bioremedation Engineering, Design and  Application (J.T. Cookson)Αρθρα των περιοδικών: Biotechnology and Bioengineering, Enzyme and Microbial technology, Biotechnology Letters, Nature Biotechnology, BioTechnology, Bioprocess Technology, κλπ.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.