Είσοδος

Ε.Θ. Περιβάλλοντος: Υπαίθριοι Χώροι και Φύση στην Πόλη

Γενικά στοιχεία

 

 
Διδάσκοντες

Παναγιώτα Θεοδωρά, Αναπληρώτρια καθηγήτρια (Συντονίστρια)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.