Είσοδος

Πολεοδομία και Χωρικός Σχεδιασμός 3 : Χωρικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Γενικά στοιχεία

 

 
Διδάσκοντες

  • Παναγιώτα Θεοδωρά, Αναπληρώτρια καθηγήτρια (Συντονίστρια)

    Ειρήνη Κλαμπατσέα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια

    Μαρία Μάρκου, Επίκουρη καθηγήτρια

    Κωνσταντίνα Βαλεριάνου, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

    Επαμεινώνδας Τσίγκας, Δρ. Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.