Είσοδος

Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Γενικοί νόμοι της Φυσικής. Περιοδικά φαινόμενα (Ταλαντώσεις, κύματα, συντονισμός). Ήχος (Eίδη/διάδοση ηχητικών κυμάτων, ένταση του ήχου, υπέρηχοι, υπόηχοι, φαινόμενο Doppler, κρουστικά ηχητικά κύματα), Aκουστική, ακουστική χώρων. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (Aκτινοβολία, θερμική ακτινοβολία, μέλαν σώμα, φαινόμενο θερμοκηπίου, φυσική της ατμόσφαιρας, στρώμα του όζοντος, κβάντωση ακτινοβολίας, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φθορισμός/φωσφορισμός, πηγές Laser, εφαρμογές Laser). Οπτική (Γεωμετρική και κυματική οπτική, συμβολή, περίθλαση, πόλωση, ολογραφία, φασματοσκοπία, φωτοελαστικότητα, ατμοσφαιρική οπτική, όραση, χρώματα, αποτυπώσεις με Laser). Ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ασκήσεις, επίδειξη επιλεγμένων πειραμάτων Φυσικής. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

1) ΦΥΣΙΚΗ για Επιστήμονες και Μηχανικούς-ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Ταλαντώσεις, Κύματα, Οπτική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Knight D. Randall, Μακεδονικές Εκδόσεις, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2010, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 77118233

2) ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός, Φως και Οπτική, Σύγχρονη Φυσική), R. A. SERWAY, J. W. JEWETT, Jr., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2010, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 22750112

3) ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Μηχανική, Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα, Θερμοδυναμική, Σχετικότητα), R. A. SERWAY, J. W. JEWETT, Jr., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2010, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 22750100

4) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ Β', H. D. YOUNG  - R. A. FREEDMAN, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2010, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 68387930

5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ A', H. D. YOUNG  - R. A. FREEDMAN, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2009, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 68387911

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.