Είσοδος

Τοπογραφία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, είναι μάθημα επιλογής του 4ου εξαμήνου της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.

Στο μάθημα αυτό αναπτύσονται οι βασικές αρχές της Τοπογραφίας.

 • Δίνονται οι ορισμοί βασικών μεγεθών
 • Αναλύονται οι μετρήσεις βασικών μεγεθών (μηκών, γωνιών, υψομετρικών διαφορών), με τα αντίστοιχα όργανα μέτρησης.
 • Περιγράφονται οι διαδικασίες υπολογισμού, που οδηγούν στον προσδιορισμό της θέσης σημείου στον τριδιάστατο χώρο.
 • Γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στη διαδικασία της γεωμετρικής τεκμηρίωσης συνόλων (τεχνητών ή φυσικών), χρησιμοποιώντας γεωδαιτική μεθοδολογία. 

Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον, αντικείμενα  Φωτογραμμετρίας αλλά και Χαρτογραφίας, εντοπισμένα στο αντικείμενο του Αρχιτέκτονα. 

Βιβλιογραφία

Διδακτικά βοηθήματα

1. Σύγγραμμα, "Εφαρμοσμένη Γεωδαισία", Ε. Λάμπρου, Γ.Πανταζής, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ΙSΒΝ 978-960-456-205-3 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Το τελικό διαγώνισμα περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις και γίνεται με κλειστά βιβλία.

Διδάσκοντες

Διδάσκων 

Γεώργιος Πανταζής, Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 2107722696, gpanta@central.ntua.gr

Ομάδα Διδασκαλίας

Χαράλαμπος Ιωαννίδης, Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ 21072686, cioannid@survey.ntua.gr

Μαργαρίτα Κόκλα, Λέκτορας ΕΜΠ, τηλ 210-7722637, mkokla@survey.ntua.gr

Αναστάσιος Μπίθας, ΕΕΔΙΠ ΕΜΠ, τηλ. 2107722736, adbi@central.ntua.gr

Αγγελική  Τσούτσουρα , ΕΕΔΙΠ ΕΜΠ, τηλ. 2107722753, angtsou@survey.ntua.gr

Σοφία Σοιλέ, τηλ. 2107722651, ssoile@survey.ntua.gr

Τα γραφεία των διδασκόντων του μαθήματος βρίσκονται στο κτήριο Λαμπαδάριο, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

(1ος & 2οs όροφος του κτ. Λαμπαδαρίου)

Διδασκαλία μαθήματος

 • Το μάθημα αναπτύσσεται σε 13 εβδομάδες και είναι διάρκειας 3 ωρών (Θεωρία και Ασκήσεις) την εβδομάδα.
 • Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δίνονται ασκήσεις οι οποίες θα επιλύονται στην αίθουσα και θα παραδίδονται στο τέλος της ώρας του μαθήματος.
 • Στο μάθημα περιλαμβάνονται και ασκήσεις πεδίου, που αποβλέπουν στην εξοικίωση των φοιτητριών/φοιτητών με τα γεωδαιτικά όργανα (οπτικομηχανικοί και ψηφιακοί χωροβάτες, ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί - Total Stations, GPS). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων και οι διαφάνειες των μαθημάτων ανακτώνται από την επιλογή
  ΕΡΓΑΛΕΙΑ --> ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Tο μάθημα πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο Α002, στο Κτήριο Αβέρωφ, κάθε Τετάρτη 11:00 - 13.45
 
 

Όπως αναφέρεται και στις οδηγίες που σας έχω αναρτήσει στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΕΣ, η εξέταση θα είναι ΜΟΝΟ γραπτή και ΔΕΝ θα περιλαμβάνει προφορική εξέταση.

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επαναληπτική εξέταση του μαθήματος, στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18.00, ότι αυτή θα γίνει εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

η επαναληπτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα teams στην ομάδα ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2fea629dac8644719d62c65cbb2ea289%40thread.tacv2/conversations?groupId=9910029f-259e-43d2-b9c2-46e5dafdb8bd&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

 

Η συμμετοχή στην εξέταση θα θεωρηθεί έγκυρη, αν κάθε φοιτήτρια/φοιτητής που επιθυμεί να συμμετάσχει, συνδεθεί στην παραπάνω ομάδα με το ιδρυματικό του email ή αποστείλει αντίστοιχο αίτημα μέσα από την πλατφόρμα teams, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 7/09/2020, ώρα 23.59.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.