Είσοδος

Γεωγραφία των Μεταφορών

Πρόγραμμα

 

Ημερομηνίες μαθημάτων και θέματα Ασκήσεων
Τετάρτη 6.6.2012  | 10:20'

Μάθημα 1    14.3.12

Άσκηση 1

Αναφέρεται στο ανάγλυφο του αστικού τοπίου και στη σημασία του σεβασμού του από τα διάφορα οικοδομικά και συγκοινωνιακά έργα. Σας ζητείται να αναζητήσετε το χάρτη των υδροφορέων του λεκανοπεδίου της Αθήνας σε διάφορες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. 

Μάθημα 2   21.3.12

Άσκηση 2 

Σε συνέχεια της ανάλυσης γύρω από την 'πεζοδρόμηση' της Πανεπιστημίου σας ζητείται να εντοπίσετε σε κάποια επαρχιακή πόλη που θα επιλέξετε την 'Πανεπιστημίου' της και να τεκμηριώσετε την επιλογή σας. 

Μάθημα 3  28.3.12

Παρουσιάστηκαν (1ο Μέρος ) τα βήματα σχεδιασμού του μητροπολιτικού δικτύου ποδηλάτου στην Αθήνα (περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση Ρυθμιστικό Σχέδιο).

Άσκηση 3  

Έχοντας επιλέξει την 'Πανεπιστημίου' μιας επαρχιακής πόλης προτείνετε τα έργα που θα πρέπει να εκτελεστούν σε συγκεκριμένο τμήμα του άξονα καθώς και ενδεχομένως στην ευρύτερη περιοχή του, ώστε να καταστεί εφικτή και αποτελεσματική η πεζοδρόμηση. 

Μάθημα 4.4.12

Ολοκλήρωση της ανάλυσης της μεθοδολογίας σχεδιασμού του μητροπολιτικού δικτύου ποδηλάτου της Αθήνας.

Άσκηση 4

Σχεδιάστε τις βασικές διαδρομές ενός τοπικού δικτύου ποδηλάτου κάποιου δήμου του λεκανοπεδίου. Συνδέστε το με το μητροπολιτικό δίκτυο. Τεκμηριώστε τις επιλογές σας αναφερόμενοι/ες στα γεωγραφικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά, κοινωνικά κ.α. χαρακτηριστικά της περιοχής.    

 

11.4.12 και 18.4.12 διακοπές Πάσχα

 

Μάθημα 25.4.12

Άσκηση 5

Μάθημα 2.5.12

Ρυθμιστικό Σχέδιο. Περιεχόμενα. Στόχοι. Συγκοινωνιακά δίκτυα. Κριτήρια χάραξης δικτύων σταθερής τροχιάς.

Άσκηση 6

Προτείνετε τη χάραξη μιας νέας γραμμής μετρό στην Αθήνα. Τεκμηριώστε την πρότασή σας.

 

Μάθημα 9.5.12

Πολιτικές στάθμευσης. Εφαρμογή στο χώρο.

Άσκηση 7

Αναζητήστε στο διαδίκτυο ένα θέμα σχετικό με τη γεωγραφία των μεταφορών και παρουσιάστε το.

Μάθημα 16.5.12

Φοιτητικές εκλογές. Δεν έγινε

Μάθημα 22.5.12

Παρουσιάσεις εργασιών από τους σπουδαστές/στριες: on line drive sharing, kiss and drive, car free cities...

Άσκηση 8

Σας δίδεται το άρθρο 'ελεγείο του συμπαγούς', και συντάξτε σε μια σελίδα έναν κριτικό σχολιασμό

 

Μάθημα 29.5.12

Συζήτηση γ΄θρω από τη συμπαγή πόλη με αφορμή την άσκηση που παραδόθηκε εκείνη την ημέρα. Εξετάστηκαν στη συνέχεια μέσω φωτογραφιών διάφορες περιπτώσεις λύσεων υποδομής για ποδήλατο 

Άσκηση 9

Με αφετηρία το παράδειγμα της αντίρροπης κίνησης ποδηλάτου σε μονόδρομους αναπτύξτε τη λογική της αντίρροπης κίνησης γενικότερα για τα διάφορα μέσα μετακίνησης

Μάθημα 6.6.12

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.