Είσοδος

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Πρόγραμμα

 

Εισαγωγή, η Πληροφορική στη ΣΑΤΜ
Δευτέρα 30.9.2019  | 11:45'  (Διάρκεια: 2 ώρες)

Γνωριμία, εισαγωγή στην πληροφορική, διαδικασία του μαθήματος, η σημασία της Πληροφορικής στη ΣΑΤΜ

Εισαγωγή στην αλγοριθμική σκέψη - Ένα πρώτο πρόγραμμα στην C++

 

2. Αριθμητικά δεδομένα και πράξεις
Δευτέρα 7.10.2019  | 11:45'  (Διάρκεια: 2 ώρες)

Τύποι δεδομένων, αριθμητικές πράξεις, καθιερωμένη είσοδος/έξοδος

 

Εργαστήριο 1Α
Τρίτη 8.10.2019  | 15:00'  (Διάρκεια: 2 ώρες)

Γνωριμία με το ΔΕΠΥ - Παράδειγμα επίλυσης ενός απλού προβλήματος με την C++

 

Εργαστήριο 1Β
Πέμπτη 10.10.2019  | 15:00'  (Διάρκεια: 2 ώρες)

Γνωριμία με το ΔΕΠΥ - Παράδειγμα επίλυσης ενός απλού προβλήματος με την C++

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.