Είσοδος

Γεωφυσικές Διασκοπήσεις-Βαρυτημετρία

Ανακοινώσεις

 
Συνέχιση Μαθήματος
23.3.2020

Στη συνέχεια, μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης, το μάθημα θα πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams. Πληροφορίες για την εφαρμογή υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.noc.ntua.gr/teleteaching-guide/

Για να συνδεθείτε στο μάθημα θα χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες που σας έχουν αποσταλλεί στο e-mail. 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.