mycourses .ntua.gr
Γεωδαισία ΙV
Ανώτερη Γεωδαισία

Ανακοινώσεις

Βαθμολογία - Βλέπε έγγραφα
10.9.2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 9 21
30.8.2021

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams. Η εξέταση είναι γραπτό διαγώνισμα διάρκειας 1 ώρας (14:00μ.μ. – 15:00μ.μ.). Οι ομάδες που έχουν δημιουργηθεί για την εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα έχουν το όνομα ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ IV- ΤΜΗΜΑ Α – ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤ. 2021 (από Α - Μαρουλίδης Φ.) και ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ IV- ΤΜΗΜΑ Β – ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤ. 2021 (από Μάτσος Α. - Ω).

Προκαταρτικές ενέργειες

Πριν από την εξέταση οι φοιτήτριες/τες θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί ότι:

1.Είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΔΗΛΟΣ 365. Αν όχι, θα χρειαστεί να (α) επισκεφτούν τον σύνδεσμο https://delos365.grnet.gr/ (β) χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία ‘Σύνδεση’ και (γ) ταυτοποιηθούν με τα στοιχεία τους στα συστήματα του ΕΜΠ (username@ntua.gr με το username και το password που έχουν στο central). Προσοχή, μετά το @ και πριν από το ntua δεν θα πρέπει να μεσολαβεί τίποτα (όχι central, mail, κλπ).

2.Εχουν εγκαταστήσει την πλατφόρμα Microsoft Teams και την έχουν δοκιμάσει.

 1. Την εξέταση θα επιβλέπουν ο κ. Π.Μήλας (pmilas@mail.ntua.gr), ΤΜΗΜΑ Α και η κα Μαρία Τσακίρη (mtsakiri@central.ntua.gr), ΤΜΗΜΑ Β.

Είσοδος στην εξέταση, καταγραφή παρουσιών και ταυτοποίηση

Θα υπάρξει σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη στο Microsoft Teams (ομάδα ΓΕΩIV- Επι Πτυχιω Εξεταση ΙΟΥΛΙΟΣ 2021) των συμμετεχόντων στην εξέταση. Η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει από τους διδάσκοντες 30' πριν από την έναρξη της εξέτασης (δηλ. στις 13:30μ.μ.). Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να έχουν συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη μέχρι τις 13:35μ.μ. για να γίνει η καταγραφή παρουσιών από τους επιτηρητές. Προσοχή, μετά τις 14:00μ.μ. δεν θα ‘επιτρέπεται’ η είσοδος, δηλαδή δεν θα γίνουν δεκτές οι υποβολές για όσους εισέλθουν στην τηλεδιάσκεψη μετά τις 14:00μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής παρουσιών, θα γίνει από κάθε φοιτήτρια/φοιτητή η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του πάσο, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση η κάμερα και το μικρόφωνο. Αν κάποια φοιτήτρια ή φοιτητής δεν διαθέτει μικρόφωνο ή κάμερα στον Η/Υ του τότε, για την πρώτη περίπτωση (μικρόφωνο) θα χρησιμοποιηθεί η συνομιλία (conversation),  ενώ για τη δεύτερη περίπτωση (κάμερα) θα πρέπει να στείλει με email σε ένα από τους δύο επιτηρητές τα παρακάτω στοιχεία : ΑΜ, επώνυμο και όνομα καθώς και φωτογραφία της αστυνομικής ταυτότητας ή του πάσο του. Μετά τις 14:00μ.μ. οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να έχουν πάντα κλειστές κάμερες και μικρόφωνα.

Κυρίως εξέταση

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής παρουσιών και της ταυτοποίησης όλοι οι συμμετέχοντες στην εξέταση παραμένουν συνδεδεμένοι με κλειστή κάμερα και μικρόφωνο.

 • Η έναρξη της εξέτασης θα γίνει στις 14:00μ.μ. ακριβώς. Συγκεκριμένα με επιλογή Ανάθεση εργασιών (assignments) θα εμφανιστεί: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ και επιλέγοντάς το θα εμφανιστεί η εκφώνηση με τα θέματα. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα θα λάβει ειδοποίηση, σε πραγματικό χρόνο, από το σύστημα σχετικά με την ανάθεση της εργασίας (θέματα εξέτασης) από τον διδάσκοντα. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα οφείλει να ανοίξει σε εύλογο χρονικό διάστημα τα θέματα, διότι ο χρόνος της εξέτασης θα ξεκινήσει να μετράει από την στιγμή της ανάθεσης.
 • Αμέσως μετά την έναρξη και μέχρι τη λήξη της εξέτασης η κάμερα και το μικρόφωνο θα είναι κλειστά. Εφόσον χρειαστεί, η επικοινωνία με τους επιτηρητές θα γίνεται γραπτά μέσω της συνομιλίας (conversation) και όχι μέσω των e-mails των επιτηρητών ή των διδασκόντων, τα οποία δεν θα διαβάζονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Πέντε λεπτά πριν τη λήξη της εξέτασης ανακοινώνεται μέσω του μικροφώνου ότι επίκειται η λήξη. Μετά τη λήξη της εξέτασης η υποβολή των απαντήσεων θα είναι δυνατή για 20’. Η υποβολή της φόρμας είναι υποχρεωτική για όλους μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο.
 • Οι λύσεις των θεμάτων θα γραφούν σε λευκή σελίδα/ες, τις οποίες θα σαρώσετε και το αρχείο που θα δημιουργηθεί, θα το μετατρέψετε σε μορφή PDF. Τέλος, πατώντας Υποβολή (Submit) θα υποβάλλετε το αρχείο PDF στην φόρμα του διαγωνίσματος. Όταν υποβληθεί η φόρμα θα πρέπει, εφόσον όλα πήγαν καλά, να φανεί ένα μήνυμα όπως «Η απάντησή σας κατοχυρώθηκε». Για λόγους αρχειοθέτησης κάθε συμμετέχων/ουσα θα ονομάσει το αρχείο με τις απαντήσεις του, με βάση το ονοματεπώνυμό του. (π.χ.Αλεξία Καραμάνου.pdf)
  Επισημαίνεται ότι η υποβολή του γραπτού είναι μοναδική και οποιαδήποτε αλλαγή ή διακοπή της διαδικασίας συνιστά λόγους απόρριψης των απαντήσεων από τον διδάσκοντα. Επίσης η ορθή τήρηση των διαδικασιών υποβολής των απαντήσεων βασίζεται αποκλειστικά στον συμμετέχοντα).
 • Μετά την υποβολή όποια/ος επιθυμεί μπορεί να αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη/εξέταση.
 • Η τήρηση των κανόνων ακεραιότητας της εξέτασης επαφίεται στον καθένα συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Αστοχίες

Σε περίπτωση έκτακτης διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή της υπηρεσίας Microsoft Teams αμέσως πριν, ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, πρέπει να σταλεί άμεσα μήνυμα SMS στον αριθμό 6946981261 (Μ.Τσακίρη), με το εξής περιεχόμενο: ΑΜ, επώνυμο, όνομα, κωδ. σφάλματος ως ακολούθως:

1: διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο

2: διακοπή της υπηρεσίας MicrosoftTeams -  δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην εξέταση μέσα στο Teams

3: άλλο (π.χ. διακοπή ρεύματος)

Παράδειγμα: 06112345 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1

Τα μηνύματα SMS θα γίνονται δεκτά μέχρι τις 15:15μ.μ. της 3.9.2021.

Για τις φοιτήτριες/τες που θα αντιμετωπίσουν τέτοιο πρόβλημα και θα έχουν στείλει μήνυμα, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία και ώρα onlineεξέτασης  με νέα θέματα ίδιας βαρύτητας.

Επί πτυχίω εξ αποστάσεως εξέταση 14 07 21
9.7.2021

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams. Η εξέταση είναι γραπτό διαγώνισμα διάρκειας 1.5 ώρας (10:00π.μ. – 11:30π.μ.). Η ομάδα που έχει δημιουργηθεί για την εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα έχει το όνομα ΓΕΩIV- Επι Πτυχιω Εξεταση ΙΟΥΛΙΟΣ 2021.

Προκαταρτικές ενέργειες

Πριν από την εξέταση οι φοιτήτριες/τες θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί ότι:

1.Είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΔΗΛΟΣ 365. Αν όχι, θα χρειαστεί να (α) επισκεφτούν τον σύνδεσμο https://delos365.grnet.gr/ (β) χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία ‘Σύνδεση’ και (γ) ταυτοποιηθούν με τα στοιχεία τους στα συστήματα του ΕΜΠ (username@ntua.gr με το username και το password που έχουν στο central). Προσοχή, μετά το @ και πριν από το ntua δεν θα πρέπει να μεσολαβεί τίποτα (όχι central, mail, κλπ).

2.Εχουν εγκαταστήσει την πλατφόρμα Microsoft Teams και την έχουν δοκιμάσει.

3. Την εξέταση θα επιβλέπουν η κα Μαρία Τσακίρη (mtsakiri@central.ntua.gr) και η κα Αλεξία Καραμάνου (alexkar@survey.ntua.gr)

Είσοδος στην εξέταση, καταγραφή παρουσιών και ταυτοποίηση

Θα υπάρξει σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη στο Microsoft Teams (ομάδα ΓΕΩIV- Επι Πτυχιω Εξεταση ΙΟΥΛΙΟΣ 2021) των συμμετεχόντων στην εξέταση. Η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει από τους διδάσκοντες 30' πριν από την έναρξη της εξέτασης (δηλ. στις 9:30π.μ.). Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να έχουν συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη μέχρι τις 9:35π.μ. για να γίνει η καταγραφή παρουσιών από τους επιτηρητές. Προσοχή, μετά τις 10:00π.μ. δεν θα ‘επιτρέπεται’ η είσοδος, δηλαδή δεν θα γίνουν δεκτές οι υποβολές για όσους εισέλθουν στην τηλεδιάσκεψη μετά τις 10:00π.μ.

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής παρουσιών, θα γίνει από κάθε φοιτήτρια/φοιτητή η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του πάσο, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση η κάμερα και το μικρόφωνο. Αν κάποια φοιτήτρια ή φοιτητής δεν διαθέτει μικρόφωνο ή κάμερα στον Η/Υ του τότε, για την πρώτη περίπτωση (μικρόφωνο) θα χρησιμοποιηθεί η συνομιλία (conversation),  ενώ για τη δεύτερη περίπτωση (κάμερα) θα πρέπει να στείλει με email σε ένα από τους δύο επιτηρητές τα παρακάτω στοιχεία : ΑΜ, επώνυμο και όνομα καθώς και φωτογραφία της αστυνομικής ταυτότητας ή του πάσο του. Μετά τις 10:00π.μ. οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να έχουν πάντα κλειστές κάμερες και μικρόφωνα.

Κυρίως εξέταση

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής παρουσιών και της ταυτοποίησης όλοι οι συμμετέχοντες στην εξέταση παραμένουν συνδεδεμένοι με κλειστή κάμερα και μικρόφωνο.

 • Η έναρξη της εξέτασης θα γίνει στις 10:00π.μ. ακριβώς. Συγκεκριμένα με επιλογή Ανάθεση εργασιών (assignments) θα εμφανιστεί: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ και επιλέγοντάς το θα εμφανιστεί η εκφώνηση με τα θέματα. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα θα λάβει ειδοποίηση, σε πραγματικό χρόνο, από το σύστημα σχετικά με την ανάθεση της εργασίας (θέματα εξέτασης) από τον διδάσκοντα. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα οφείλει να ανοίξει σε εύλογο χρονικό διάστημα τα θέματα, διότι ο χρόνος της εξέτασης θα ξεκινήσει να μετράει από την στιγμή της ανάθεσης.
 • Αμέσως μετά την έναρξη και μέχρι τη λήξη της εξέτασης η κάμερα και το μικρόφωνο θα είναι κλειστά. Εφόσον χρειαστεί, η επικοινωνία με τους επιτηρητές θα γίνεται γραπτά μέσω της συνομιλίας (conversation) και όχι μέσω των e-mails των επιτηρητών ή των διδασκόντων, τα οποία δεν θα διαβάζονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Πέντε λεπτά πριν τη λήξη της εξέτασης ανακοινώνεται μέσω του μικροφώνου ότι επίκειται η λήξη. Μετά τη λήξη της εξέτασης η υποβολή των απαντήσεων θα είναι δυνατή για 15’. Η υποβολή της φόρμας είναι υποχρεωτική για όλους μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο.
 • Οι λύσεις των θεμάτων θα γραφούν σε λευκή σελίδα/ες, τις οποίες θα σαρώσετε και το αρχείο που θα δημιουργηθεί, θα το μετατρέψετε σε μορφή PDF. Τέλος, πατώντας Υποβολή (Submit) θα υποβάλλετε το αρχείο PDF στην φόρμα του διαγωνίσματος. Όταν υποβληθεί η φόρμα θα πρέπει, εφόσον όλα πήγαν καλά, να φανεί ένα μήνυμα όπως «Η απάντησή σας κατοχυρώθηκε». Για λόγους αρχειοθέτησης κάθε συμμετέχων/ουσα θα ονομάσει το αρχείο με τις απαντήσεις του, με βάση το ονοματεπώνυμό του. (π.χ.Αλεξία Καραμάνου.pdf)
  Επισημαίνεται ότι η υποβολή του γραπτού είναι μοναδική και οποιαδήποτε αλλαγή ή διακοπή της διαδικασίας συνιστά λόγους απόρριψης των απαντήσεων από τον διδάσκοντα. Επίσης η ορθή τήρηση των διαδικασιών υποβολής των απαντήσεων βασίζεται αποκλειστικά στον συμμετέχοντα).
 • Μετά την υποβολή όποια/ος επιθυμεί μπορεί να αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη/εξέταση.
 • Η τήρηση των κανόνων ακεραιότητας της εξέτασης επαφίεται στον καθένα συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Αστοχίες

Σε περίπτωση έκτακτης διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή της υπηρεσίας Microsoft Teams αμέσως πριν, ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, πρέπει να σταλεί άμεσα μήνυμα SMS στον αριθμό 6946981261 (Μ.Τσακίρη), με το εξής περιεχόμενο: ΑΜ, επώνυμο, όνομα, κωδ. σφάλματος ως ακολούθως:

1: διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο

2: διακοπή της υπηρεσίας MicrosoftTeams -  δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην εξέταση μέσα στο Teams

3: άλλο (π.χ. διακοπή ρεύματος)

Παράδειγμα: 06112345 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1

Τα μηνύματα SMS θα γίνονται δεκτά μέχρι τις 11:45 της 14.7.2021.

Για τις φοιτήτριες/τες που θα αντιμετωπίσουν τέτοιο πρόβλημα και θα έχουν στείλει μήνυμα, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία και ώρα onlineεξέτασης  με νέα θέματα ίδιας βαρύτητας.

1η Ανακοίνωση
1.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Μάθημα της Γεωδαισίας IV (Ανώτερη Γεωδαισία) λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν φέτος θα διδαχθεί καθ' ολοκληρία εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Έχει ήδη δημιουργηθεί η αντίστοιχη ομάδα (Team) με το όνομα του μαθήματος. Θεωρείται ότι έχετε ήδη την εμπειρία από το προηγούμενο εξάμηνο, για το πως να εισέρχεστε στην πλατφόρμα με τους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς.

Το μάθημα θα διδάσκεται, με βάσει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κάθε Δευτέρα 10:45 έως 14:30. Όσο αυτό είναι δυνατόν, θα προηγείται η θεωρία και θα ακολουθεί η αντίστοιχη άσκηση. Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από τις σημειώσεις που θα σας διανεμηθούν από το Εργαστήριο και οι οποίες είναι ήδη αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του μαθήματος στα "έγγραφα". Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα δύο συγγράμματα του εμπορίου που καλύπτουν σε μεγάλο ποσοστό την ύλη του μαθήματος και το οποίο θα σας διανεμηθεί δωρεάν:

1.       Α. Φωτίου - Ε.Λιβιεράτος,

            Γεωμετρική Γεωδαισία και Δίκτυα, Εκδόσεις  Ζήτη, 2000

2.       Α. Φωτίου,

            Γεωμετρική Γεωδαισία – Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις  Ζήτη, 2007

To μάθημα θα διδάσκεται από τους Π. Μήλα (Επ. Καθηγητή) και Μ. Τσακίρη (Καθηγήτρια), ενώ στις ασκήσεις θα συμμετέχουν επίσης οι Α. Καραμάνου (ΕΔΙΠ Δρ. Μηχ.), Β. Ζαχαρής (ΕΤΕΠ ΥΔ), Α. Τσούτσουρα (ΕΔΙΠ) και Β. Μασσίνας (ΕΤΕΠ ΥΔ).

Σκόπιμο είναι, οι φοιτητές-τριες που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα, να εγγραφούν στο mycourses,  ανεξάρτητα από την εγγραφή τους στη Σχολή και πριν την έναρξη των μαθημάτων. Αυτό θα χρησιμεύσει στην άμεση επικοινωνία διδασκόντων  και φοιτητών μέσω email.

Οι ασκήσεις που θα δίνονται, όσο το δυνατόν θα είναι με διαφορετικά νούμερα για κάθε φοιτητή και οι εκφωνήσεις τους θα αναρτώνται στην ενότητα "εργασίες". Σκόπιμο είναι στο δίωρο των ασκήσεων, εκτός από τις οδηγίες που θα δίδονται από τον συνεργάτη του μαθήματος, οι φοιτητές να προσπαθούν να επιλύσουν την άσκηση ώστε να επιλύονται οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν. Οι ασκήσεις θα παραδίδονται την επόμενη εβδομάδα μέσω email στην πλατφόρμα mycourses και υποδειγματική επίλυση της άσκησης θα αναρτάται δίπλα στην εκφώνηση της. Θα υπάρχει για την κάθε άσκηση ενημέρωση σχετικά με το email του συνεργάτη που θα την στέλνετε.