Είσοδος

Γεωγραφία των Μεταφορών

Ανακοινώσεις

 
Γεωγραφία των Μεταφορών - Τελευταίο μάθημα
25.5.2019

Στο μάθημα της Πέμπτης θα γίνει προφορική παρουσίαση της εργασίας που θα ξεκινήσει στις 13.45. Οι σπουδαστές/ριες θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένο στο kathanas.civil@gmail.com το αρχείο "Συμπεράσματα.xlsx" που βρίσκεται στο mycourses>Έγγραφα>Εργασίες Γεωγραφίας των Μεταφορών 2019 με βάση αποκλειστικά τις δικές τους παρατηρήσεις (μόνο τις οδούς που έχουν αναλάβει ως ομάδα και όχι τις οδούς των άλλων ομάδων).

Εάν για παράδειγμα στη μία οδό δεν υπήρχε εμπορική δραστηριότητα ή πόλος έλξης και πέρασαν 15 πεζοί, ενώ στη δεύτερη οδό που υπήρχε εμπόριο 3 πεζοί πέρασαν κοντά στα μαγαζιά, ενώ 4 πεζοί επέλεξαν το απέναντι πεζοδρόμιο, στο συμπέρασμα "Οι πεζοί κινούνται από την πλευρά της οδού που έχει εμπορική δραστηριότητα" θα συμπληρώσουν τον αριθμό 3 στη στήλη "αριθμός πεζών που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο" και τον αριθμό 4 στη στήλη "αριθμός πεζών που δεν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο". Οι υπόλοιποι πεζοί δε θα ενταχθούν για το συγκεκριμένο συμπέρασμα στο excel καθώς δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για αυτούς. 

Ανάρτηση "Συμπληρωματική Άσκηση για την Οικονομία του Διαμοιραμού- Sharing Econo
4.4.2019

Αναρτήθηκε στο mycourses>Εργασίες η "Συμπληρωματική Άσκηση για την Οικονομία του Διαμοιραμού- Sharing Economy".

Ανάρτηση φετινής άσκησης Γεωγραφίας των Μεταφορών
22.2.2019

Πληροφορούμε τους σπουδαστές/ριες ότι αναρτήθηκε το φετινό θέμα της Γεωγραφίας των Μεταφορών. Κάθε σπουδαστής να δηλώσει τις οδούς που θα μελετήσει στο mycourses>Ομάδες


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.