Είσοδος

Κοινωνιολογία του Χώρου

Ανακοινώσεις

 
Ανάρτηση Άρθρου
22.10.2017

Πληροφορούμε τους σπουδαστές/-ριες ότι στο mycourses>Έγγραφα>ETOS_2017-2018 έχει αναρτηθεί το πρώτο άρθρο με τίτλο "Μεταφορές και Κοινωνικό Περιβάλλον" του Θάνου Βλαστού το οποίο θα πρέπει να έχει μελετηθεί μέχρι το μάθημα της Τρίτης.

Νέα Άρθρα
7.12.2016

Πληροφορούμε τους σπουδαστές/-ριες ότι στο mycourses>Έγγραφα>ETOS 2016-2017 έχουν ανέβει νέα άρθρα σχετικά με τις διαλέξεις του μαθήματος

Ανάρτηση κειμένου για την Κοινωνιολογία του Χώρου
10.11.2016

Πληροφορούμε τους σπουδαστές/-ριες ότι στα έγγραφα>ETOS 2016-2017 αναρτήθηκε το προτεινόμενο κείμενο συμπερασμάτων της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τους Οικισμούς και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Habitat III), το οποίο αναλύθηκε στο προηγούμενο μάθημα.

Ματαίωση αυριανού μαθήματος
31.10.2016

Λόγω της αυριανής γενικής συνέλευσης ματαιώνεται το αυριανό μάθημα Κοινωνιολογίας του Χώρου. Η προθεσμία για την υποβολή της άσκησης παρατείνεται κατά μία εβδομάδα.

Ανάρτηση 2ης Εργασίας
21.10.2016

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές/ριες ότι αναρτήθηκε η 2η Εργασία του φετινού θέματος με ημερομηνία υποβολής 24/10.

Θέμα 2016-2017
13.10.2016

‘Οι δημόσιοι χώροι, πεδίο κοινωνικής παρουσίας και επικοινωνίας στις σύγχρονες πόλεις’

 

Οι πόλεις, πρωταγωνίστριες στην ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης και δημιουργικότητας, οφείλουν τον πρωτοποριακό τους ρόλο στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων και στις ευκαιρίες που τους δίνει αυτό για συνάντηση και συνεργασία. Οι δημόσιοι χώροι διαχρονικά αποτελούσαν στις πόλεις ένα κοινωνικά ενοποιητικό υπόβαθρο, καθώς σε αυτούς πραγματοποιούνταν οι περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις.

 

Η σύγχρονη τεχνολογία καθιστά την έξοδο στο δημόσιο χώρο περιττή για την επικοινωνία; Αρκούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αγορές μέσω διαδικτύου ή τηλε-αγορών; Η κατανάλωση του ελεύθερου χρόνου μπορεί πλέον να γίνεται σε εικονικούς χώρους στο διαδίκτυο. Στις ΗΠΑ μειώνονται συνεχώς οι μετακινήσεις λόγω της ανάπτυξης της τηλεργασίας. Εκεί το ποσοστό όσων δουλεύουν στο σπίτι είναι το ίδιο με το ποσοστό όσων μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία (5 %).

 

Ο δημόσιος χώρος υπερέχει το εικονικού χώρου, διότι είναι πιο ανθρώπινος. Η επικοινωνία στο δημόσιο χώρο μας επιτρέπει καλύτερα να καταλαβαίνουμε δύσκολα ανιχνεύσιμα στον εικονικό χώρο συναισθήματα, όπως η καλοσύνη, η αγάπη, αισθήματα που συχνά δεν ανιχνεύονται από τον ανθρώπινο λόγο. Κάτω όμως από τον ανταγωνισμό του εικονικού χώρου πρέπει να γίνεται συνεχώς ελκυστικότερος ο δημόσιος χώρος, ώστε να συνεχίζει να επιτελεί το ρόλο που είχε διαχρονικά.

 

Με βάση αυτό το στόχο καλούνται οι σπουδαστές/ριες να μελετήσουν δημόσιους χώρους σε όλο τον κόσμο, να τους κατηγοριοποιήσουν, να ανιχνεύσουν την επιτυχία τους με κριτήρια που θα καθοριστούν.

 

Κάθε σπουδαστής/ρια θα αναλάβει μερικές πόλεις από μία χώρα, θα καταγράψει και θα κατατάξει τους κυριότερους δημόσιους χώρους της. Στη συνέχεια θα αξιολογήσει την επιτυχία τους να προκαλέσουν την ανθρώπινη παρουσία και επικοινωνία με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο.

 

Μελετώντας πολλές περιπτώσεις θα προσπαθήσει να διακρίνει τα χωρικά εκείνα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν περισσότερο στον επιδιωκόμενο στόχο.

Τελικά θα συντάξει μία τεχνική έκθεση όπου θα παρουσιάζει όλη τη δουλειά του, η οποία θα συνοδεύεται από σχέδια κλίμακας 1:1000. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει την πλατεία και την ευρύτερη περιοχή που επηρεάζεται από αυτή. Αν η ευρύτερη περιοχή που επηρεάζεται ή επηρεάζει την πλατεία έχει αρκετά μεγάλη έκταση θα γίνουν δύο σχέδια με διαφορετική κλίμακα. 

Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται κάθε εβδομάδα σταδιακά με επιμέρους εργασίες που θα ανακοινώνονται και θα παραδίδονται ψηφιακά στο mycourses>Εργασίες 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
13.10.2016

Για την εκπόνηση του θέματος καλούνται οι φοιτητές να σχηματίσουν στο mycourses ομάδες των 2 ατόμων. Ήδη έχει αναρτηθεί η 1η Άσκηση του Θέματος, η οποία αναλύθηκε στο προηγούμενο μάθημα. Η συγγραφή της θα είναι ομαδική.

Ανάρτηση κειμένου για την Κοινωνιολογία του Χώρου
4.10.2016

Σας ενημερώνουμε ότι στα έγγραφα>ETOS 2016-2017 έχει αναρτηθεί το κείμενο για τους δημόσιους χώρους που αφορά τη διάλεξη που θα γίνει την επόμενη φορά. Καλούνται όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα να εγγραφούν ως χρήστες για να λαμβάνουν ενημερώσεις/ειδοποιήσεις. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που ήδη έχουν εγγραφεί (δηλαδή πρέπει να εγγραφούν ξανά), διότι καθαρίστηκε το μητρώο των χρηστών.Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.