ΠΡΟΣΟΧΗ

Η "εγγραφή" σε μαθήματα στο HELIOS εξυπηρετεί μόνο την παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία και δεν αντικαθιστά την υποχρέωσή σας να εγγράφεστε κάθε εξάμηνο στα μαθήματα στη γραμματεία, τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες και περιορισμούς σχετικά με τις εγγραφές.

Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσετε να εξεταστείτε και να καταχωρηθεί ο βαθμός σας, πρέπει να έχετε εγγραφεί στο μάθημα στη γραμματεία. Η συμμετοχή σε εξετάσεις χωρίς να είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα στη γραμματεία, θεωρείται ως μη γενόμενη και τα γραπτά δεν διορθώνονται.