Είσοδος

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ανακοινώσεις

 
Εργαστηριακή εξάσκηση από 7 ως 16 Νοεμβρίου 2018
7.11.2018

Λόγω της Γ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου την Πέμπτη 08.11 , η εργαστηριακή εξάσκηση του Τμήματος 2 μόνο θα γίνει την Τρίτη 13.11 . Την Πέμπτη 15.11 δεν θα γίνει άσκηση. Η άσκηση και των δύο Τμημάτων προβλέπεται να γίνει κανονικά από τις 20.11

 

Περιβάλλον προγραμματισμού για C++
28.10.2018

Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων Dec C++ , που υπήρχε στη θέση "Έγγραφα - Εργαλεία προγραμματισμού" εμφανίζει μικρές ασυμβατότητες με κάποιες εκδόσεις Windows. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση στην ιστοσελίδα

http://orwelldevcpp.blogspot.com/

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε το περιβάλλον  Geany  στην ιστοσελίδα

https://www.geany.org/

 

Ανάρτηση παραδειγμάτων - ασκησεων
1.10.2018

Στη θέση "Έγγραφα - Εργαστήριο 2018-19" αναρτώνται προτάσεις λύσεων  των παραδειγμάτων και των ασκήσεων του Εργαστηρίου.

 

Εργαλεία Προγραμματισμού
22.10.2015

Έχουν αναρτηθεί δωρεάν λογισμικά για προγραμματισμό σε C++ στον φάκελο εργαλεία_προγραμματισμού.

Τα εργαλεία αυτά θα σας βοηθήσουν στην κατανόηση της μεθοδολογίας του προγραμματισμού.  


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.