mycourses .ntua.gr
Πυρηνική Τεχνολογία

Ανακοινώσεις

Επαναλήπτική εξέταση 9 Σεπτεμβρίου 2021, 6μμ-7:30μμ
1.9.2021

Όπως φαίνεται και στο αναρτημένο από τη Γραμματεία πρόγραμμα η επαναληπτική εξέταση θα γίνει με φυσική παρουσία.

Η εξέταση θα γίνει με ανοικτά Βιβλία, ανοικτές σημειώσεις κάθε είδους.

ΟΧΙ laptop, tablet, κινητά.

Υπάρχει αναρτημένο υλικό (παρουσιάσεις και λυμένες ασκήσεις/παραδείγματα) για να διευκολυνθείτε στο διάβασμα.

Η εξέταση θα έχει επίλυση ασκήσεων (8 μονάδες) και θεωρία (2 μονάδες).

Φυσικά όσοι/ες παρουσιάσαν εργασία μέσα στο μάθημα απαλλάσσονται από τις ερωτήσεις θεωρίας (ο χρόνος εξέτασης παραμένει και για αυτούς/ες ο ίδιος).

Π. Ρούνη

Σήμερα: Πτυχιακή εξέταση Πυρηνικής Τεχνολογίας - 17/6/2021, 6μμ
17.6.2021

Ενημέρωση για τη διαδικτυακή Πτυχιακή εξέταση στην 'Πυρηνική Τεχνολογία'

 Για να πάρετε μέρος στη διαδικτυακή πτυχικαή εξέταση στο μάθημα 'Πυρηνική Τεχνολογία' ΣΕΜΦΕ, Πέμπτη 17/6/2021, στις 6μμ πρέπει να συνδευείτε στο παρακάτω link:

 https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m1648af80dd6cc7350c3bfba730408af0

 Παρακαλώ  να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρύτερα για να γίνει η ταυτοποίηση και να δούμε τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Π. Ρούνη

Εξ' αποστάσεως Πτυχιακή εξέταση Πυρηνικής Τεχνολογίας - 17/6/2021, 6μμ
9.6.2021

Προς εγγεγραμμένους/ες στην εξ' αποστάσεως πτυχιακή εξέταση του μαθήματος 'Πυρηνική Τεχνολογία' ΣΕΜΦΕ, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, 18:00-19:30

Η εξ' αποστάσεως εξέταση θα διενεργηθεί μέσω webex σε σύνδεσμο που θα σας σταλεί λίγα λεπτά πριν την εξέταση. Δεν θα είναι ο ίδιος με αυτόν που κάναμε το μάθημα ή τις εξετάσεις Φεβρουαρίου 2021 ούτε και η ψηφιακή 'αίθουσα' θα είναι η ίδια.

Αρχικά θα γίνει ταυτοποίηση με ανοιχτή κάμερα και αστυνομική ταυτότητα και πάσο. Στη συνέχεια θα σας σταλούν τα θέματα στα e-mails σας και όταν τελειώσετε θα μου στείλετε φωτογραφία του χειρόγραφου γραπτού σας σε .jpeg ή .pdf αρχείο.

Ισχύουν οι παρακάτω κανόνες που ακολουθήθηκαν και στην κανονική εξέταση του μαθήματος:

(Παρακαλώ να διαβαστεί προσεκτικά μέχρι το τέλος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας ή προβλήματος καλέστε 210-7722944, από την έναρξη μέχρι τη λήξη της εξέτασης.)

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι /ες στον κατάλογο Πτυχιακής εξέτασης του  μαθήματος ‘Πυρηνική Τεχνολογία’ της Γραμματείας ΣΕΜΦΕ. Για την περίοδο των εξετάσεων θα κλείσει η ελεύθερη εγγραφή στο μάθημα.
2.    Επειδή ο αριθμός των εγγεγραμμένων δεν είναι μεγάλος δεν χρειάζεται να δηλώσετε ότι θα συμμετέχετε στην εξέταση της Πέμπτης 17 Ιουνίου 2021. 
3.    θα διευκόλυνε πολύ το σχεδιασμό της εξέτασης αν όποιος/α αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί να εξεταστεί στο μάθημα αυτό το εξάμηνο να μου στείλει σχετικό e-mail στο prouni@mail.ntua.gr  ακόμα και μισή ώρα πριν την εξέταση.
4.    Για τη συμμετοχή στην εξέταση χρειάζεται η φοιτητική σας ταυτότητα ή η αστυνομική, ή το διαβατήριο με πρόσφατη φωτογραφία σας.
5.    Ο εξοπλισμός που θα χρειασθεί, είναι γενικά pc με μικρόφωνο και κάμερα. Αν κάποιοι/ες έχουν μόνο pc, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως κάμερα - μικρόφωνο το κινητό τους χρησιμοποιώντας κατάλληλο app από πολλά διαθέσιμα.
6.    Αν κάποιοι/ες δεν έχουν τον εξοπλισμό που απαιτείται, θα εξεταστούν με ισοδύναμο τρόπο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Παρακαλούνται αυτοί/ες που έχουν αυτή τη δυσκολία να με ειδοποιήσουν στο prouni@mail.ntua.gr  μέχρι την προηγουμένη της εξέτασης.
7.    Αν κάποιοι/ες διαφωνούν με τον τρόπο εξέτασης, όπως θα περιγραφεί και παρακάτω, θα εξεταστούν με ισοδύναμο τρόπο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Παρακαλούνται όσοι/όσες έχουν διαφωνία να με ενημερώσουν στο  prouni@mail.ntua.gr    μέχρι την προηγουμένη της εξέτασης.
8.    Όσοι/ες δεν έχουν ενημερώσει για διαφορετικό τρόπο εξέτασης ή ότι δεν θα προσέλθουν στην εξέταση,  θα λάβουν (5-10 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης)  στο e-mail τους (που μου έχει στείλει η Γραμματεία ΣΕΜΦΕ  ένα σύνδεσμο της webex που θα τους οδηγήσει (όπως γινόταν το μάθημα όλο το εξάμηνο) στην εικονική αίθουσα για την εξέταση, που θα τους αντιστοιχεί. Ο σύνδεσμος που θα σταλεί θα είναι webex αλλά θα είναι διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιούσαμε στο μάθημα και η αίθουσα εξέτασης θα είναι διαφορετική από αυτή που κάναμε το μάθημα. 
9.    Η είσοδος στην εικονική αίθουσα θα γίνει με το όνομά τους διαμορφωμένο ως εξής. ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_gexxxxx (Επώνυμο και Όνομα με ελληνικά κεφαλαία). Όποιοι/ες εισέρθουν με άλλο όνομα, θα τους ζητηθεί να επανέρθουν με το σωστό. Εξεταζόμενοι/ες που επιμένουν να εξετασθούν χωρίς να βάλουν το όνομά τους με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ταυτοποιηθούν, δεν θα πάρουν θέματα και θα αποβληθούν από την αίθουσα.
10.    Δεν επιτρέπεται σε δύο ή περισσότερους εξεταζόμενους να εισέρθουν στην εικονική αίθουσα τους από την ίδια φυσική σύνδεση (το ίδιο δηλαδή σπίτι, την ίδια IP διεύθυνση). Αν παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτό οι αντίστοιχοι εξεταζόμενοι ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ. Τη σχετική απόδειξη παρέχει το λογισμικό της εικονικής αίθουσας μετά την εξέταση. Εικονικές διευθύνσεις (VPN) δεν ξεγελούν το λογισμικό.
11.    Αν κάποιοι/ες εξεταζόμενοι έχουν συγγενική σχέση και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το προηγούμενο, παρακαλούνται να με ειδοποιήσουν στο prouni@mail.ntua.gr  
12.    Αν επιτηρητής/τρια περάσει έναν/μια ή περισσότερους/ες εξεταζόμενους/ες στο waiting room (lobby) αυτό δεν σημαίνει ότι ο/η εξεταζόμενος/η δεν συνεχίζει, αντίθετα ο/η εξεταζόμενος/η συνεχίζει κανονικά.
13.    Στη συνέχεια θα γίνει η ταυτοποίηση των εξεταζομένων,  όπου ο/η εξεταζόμενος/η θα μιλήσει με τον/την επιτηρητή/τρια, θα του/της δείξει στην κάμερα τα στοιχεία ταυτοποίησής του/της και το πρόσωπό του/της. 
14.    Αν η ταυτοποίηση είναι επιτυχής, ο/η εξεταζόμενος/η θα πάρει σύνδεσμο με την εκφώνηση της πρώτης άσκησης. Από τη στιγμή που θα πάρει το σύνδεσμο, o/η εξεταζόμενος/η θα έχει στη διάθεσή του/της συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα αναφέρεται στην εκφώνηση για να υποβάλει τα αποτελέσματα της πρώτης άσκησης σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί και για τη δεύτερη άσκηση κ.οκ.. Οι ερωτήσεις θεωρίας θα απαντηθούν προφορικά ή γραπτά σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την προσέλευση των προς εξέταση που δεν παρουσίασαν εργασία στο μάθημα. 
15.    Οι χρόνοι που θα αναφέρονται στις εκφωνήσεις του εκάστοτε θέματος περιλαμβάνουν και την υποβολή των απαντήσεων. Ο κάθε εξεταζόμενος θα έχει τη δική του ώρα έναρξης και τη δική του ώρα λήξης. Η ώρα λήξης θα κοινοποιείται στον εξεταζόμενο την ώρα που θα του δίνεται ο σύνδεσμος με τα θέματα. Δεν ξεκινούν όλοι οι εξεταζόμενοι την ίδια ώρα, ούτε τελειώνουν την ίδια ώρα.
16.    Όλοι/ες οι εξεταζόμενοι/ες θα πάρουν ισοδύναμα θέματα.  Κανένας/καμία εξεταζόμενος/η δεν πρόκειται να πάρει ίδια θέματα με άλλον/η. 
17.    Θα υπάρχουν κάποιες (1-2) υποχρεωτικές ερωτήσεις ταυτοποίησης που δεν θα συμβάλλουν στη βαθμολογία. Αν κάποιος/α δεν τις συμπληρώσει/απαντήσει δεν θα βαθμολογηθεί.
18.    Ερωτήσεις προς τον/την επιτηρητή/τρια για τα θέματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπονται. Επειδή, όμως, το ενδεχόμενο λάθους σε κάποια ερώτηση, δεν μπορεί ανθρωπίνως να αποκλεισθεί, παρακαλούνται όσοι/ες πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να το αναφέρουν σε mail τους στο prouni@mail.ntua.gr  μέχρι 2 ώρες μετά τη λήξη της εξέτασης. Αν έχουν δίκιο, οι βαθμολογίες θα αναθεωρηθούν.
19.    Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο/η επιτηρητής/τρια μπορεί να καλέσει τον/την εξεταζόμενο/η για συνομιλία ή επαναληπτική αναγνώριση μέσω κάμερας. Εξεταζόμενοι/ες με κλειστά μικρόφωνα και απρόθυμοι να παρουσιασθούν θα αποβάλλονται.
20.    Εξεταζόμενοι/ες που κατά τη διάρκεια της εξέτασης αποσυνδέθηκαν και επανασυνδέθηκαν στην εικονική αίθουσα δεν θεωρούνται αξιόπιστοι. Εξεταζόμενοι/ες που χρειάζεται για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους να κάνουν αποσύνδεση και επανασύνδεση πρέπει να ενημερώσουν τηλεφωνικά στο 210-7722944.
21.    Εξεταζόμενοι/ες που κατά τη διάρκεια της εξέτασης αποσυνδέθηκαν και επανασυνδέθηκαν από άλλη φυσική σύνδεση internet (IP διεύθυνση) ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ.
22.    ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ. Οι εξεταζόμενοι/ες πρώτα υποβάλουν τα αποτελέσματά τους, ο/η επιτηρητής/τρια ελέγχει ότι στάλθηκαν και μετά φεύγουν από την εικονική αίθουσα. Εξεταζόμενοι/ες που δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ. Αν κάποιος/α δεν θέλει να παραμείνει για όλη την εξέταση, θα ενημερώσει προφορικά τον/την επιτηρητή/τρια αφού στείλει την απάντηση του τρέχοντος θέματος και αφού ελεγχθεί η υποβολή, θα στείλει σχετικό e-mail στο prouni@mail.ntua.gr δηλ. ότι δεν συνέχισε για το επόμενο (2ο ή 3ο) θέμα ανάλογα πριν αποχωρήσει.

Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης.
 Π. Ρούνη
τηλ. ΕΜΠ 210-772-2944

 

Σύνδεσμος webex για εξέταση στην Πυρηνική Τεχνολογία , 9ο εξ. ΣΕΜΦΕ, 3/2/2021, 1
3.2.2021

Προς φοιτητές/τριες ΣΕΜΦΕ  εγγεγραμμένους στο μάθημα 'Πυρηνική Τεχνολογία' .

Για να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος 'Πυρηνική Τεχνολογία' σήμερα Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 στις 12 το μεσημέρι θα πρέπει να συνδεθείτε στο παρακάτω σύνδεσμο της πλατφόρμας webex :
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m0004417e751f7d1e4b0548f5209e0a7c

Η είσοδος στην εικονική αίθουσα θα γίνει με το όνομά σας διαμορφωμένο ως εξής. ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_gexxxxx (Επώνυμο και Όνομα με ελληνικά κεφαλαία).

Όποιοι/ες εισέρθουν με άλλο όνομα, θα τους ζητηθεί να επανέρθουν με το σωστό.

Εξεταζόμενοι/ες που επιμένουν να εξετασθούν χωρίς να βάλουν το όνομά τους με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ταυτοποιηθούν, δεν θα πάρουν θέματα και θα αποβληθούν από την αίθουσα.

Η εικονική αίθουσα θα ανοίξει στις 11:30 για να δοκιμάσετε αν συνδέεστε σωστά.

Στο συνημμένο θα βρείτε εκ νέου τις οδηγίες που σας έχεουν σταλεί για την εξέταση ως 3η ενημέρωση.

Π. Ρούνη

τηλ. ΕΜΠ 210-7722944

e-mail: prouni@mail.ntua.gr

3η ενημέρωση για τις εξετάσεις στην 'Πυρηνική Τεχνολογία' ΣΕΜΦΕ
29.1.2021

3η ενημέρωση για την εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος Πυρηνική Τεχνολογία  Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021

Παρακαλώ να διαβαστεί προσεκτικά μέχρι το τέλος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας ή προβλήματος καλέστε 210-7722944, από την έναρξη μέχρι τη λήξη της εξέτασης.

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι /ες στον κατάλογο του μαθήματος ‘Πυρηνική Τεχνολογία’ της Γραμματείας ΣΕΜΦΕ. Η κατάσταση των χρηστών του μαθήματος στο mycourses πλέον περιλαμβάνει μόνο τα ονόματα αυτά και έχει κλείσει για την περίοδο των εξετάσεων η ελεύθερη εγγραφή.
2.    Επειδή ο αριθμός των εγγεγραμμένων δεν είναι μεγάλος δεν χρειάζεται να δηλώσετε ότι θα συμμετέχετε στην εξέταση της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου 2021. 
3.    θα διευκόλυνε πολύ το σχεδιασμό της εξέτασης αν όποιος/α αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί να εξεταστεί στο μάθημα αυτό το εξάμηνο να μου στείλει σχετικό e-mail στο prouni@mail.ntua.gr  ακόμα και μισή ώρα πριν την εξέταση.
4.    Για τη συμμετοχή στην εξέταση χρειάζεται η φοιτητική σας ταυτότητα ή η αστυνομική, ή το διαβατήριο με πρόσφατη φωτογραφία σας.
5.    Ο εξοπλισμός που θα χρειασθεί, είναι γενικά pc με μικρόφωνο και κάμερα. Αν κάποιοι/ες έχουν μόνο pc, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως κάμερα - μικρόφωνο το κινητό τους χρησιμοποιώντας κατάλληλο app από πολλά διαθέσιμα.
6.    Αν κάποιοι/ες δεν έχουν τον εξοπλισμό που απαιτείται, θα εξεταστούν με ισοδύναμο τρόπο μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Παρακαλούνται αυτοί/ες που έχουν αυτή τη δυσκολία να με ειδοποιήσουν στο prouni@mail.ntua.gr  μέχρι την προηγουμένη της εξέτασης.
7.    Αν κάποιοι/ες διαφωνούν με τον τρόπο εξέτασης, όπως θα περιγραφεί και παρακάτω, θα εξεταστούν με ισοδύναμο τρόπο μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Παρακαλούνται όσοι/όσες έχουν διαφωνία να με ενημερώσουν στο  prouni@mail.ntua.gr    μέχρι την προηγουμένη της εξέτασης.
8.    Όσοι/ες δεν έχουν ενημερώσει για διαφορετικό τρόπο εξέτασης ή ότι δεν θα προσέλθουν στην εξέταση,  θα λάβουν (5-10 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης)  στο e-mail τους (που είναι καταχωρημένο στο mycourses) ένα σύνδεσμο της webex που θα τους οδηγήσει (όπως γινόταν το μάθημα όλο το εξάμηνο) στην εικονική αίθουσα για την εξέταση, που θα τους αντιστοιχεί. Ο σύνδεσμος που θα σταλεί θα είναι webex αλλά θα είναι διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιούσαμε στο μάθημα και η αίθουσα εξέτασης θα είναι διαφορετική από αυτή που κάναμε το μάθημα. 
9.    Η είσοδος στην εικονική αίθουσα θα γίνει με το όνομά τους διαμορφωμένο ως εξής. ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_gexxxxx (Επώνυμο και Όνομα με ελληνικά κεφαλαία). Όποιοι/ες εισέρθουν με άλλο όνομα, θα τους ζητηθεί να επανέρθουν με το σωστό. Εξεταζόμενοι/ες που επιμένουν να εξετασθούν χωρίς να βάλουν το όνομά τους με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ταυτοποιηθούν, δεν θα πάρουν θέματα και θα αποβληθούν από την αίθουσα.
10.    Δεν επιτρέπεται σε δύο ή περισσότερους εξεταζόμενους να εισέρθουν στην εικονική αίθουσα τους από την ίδια φυσική σύνδεση (το ίδιο δηλαδή σπίτι, την ίδια IP διεύθυνση). Αν παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτό οι αντίστοιχοι εξεταζόμενοι ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ. Τη σχετική απόδειξη παρέχει το λογισμικό της εικονικής αίθουσας μετά την εξέταση. Εικονικές διευθύνσεις (VPN) δεν ξεγελούν το λογισμικό.
11.    Αν κάποιοι/ες εξεταζόμενοι έχουν συγγενική σχέση και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το προηγούμενο, παρακαλούνται να με ειδοποιήσουν στο prouni@mail.ntua.gr  
12.    Αν επιτηρητής/τρια περάσει έναν/μια ή περισσότερους/ες εξεταζόμενους/ες στο waiting room (lobby) αυτό δεν σημαίνει ότι ο/η εξεταζόμενος/η δεν συνεχίζει, αντίθετα ο/η εξεταζόμενος/η συνεχίζει κανονικά.
13.    Στη συνέχεια θα γίνει η ταυτοποίηση των εξεταζομένων. Η ταυτοποίηση θα γίνει σε ιδιαίτερο εικονικό χώρο, όπου ο/η εξεταζόμενος/η θα μιλήσει με τον/την επιτηρητή/τρια ιδιαιτέρως, θα του/της δείξει στην κάμερα τα στοιχεία ταυτοποίησής του/της και το πρόσωπό του/της. 
14.    Αν η ταυτοποίηση είναι επιτυχής, ο/η εξεταζόμενος/η θα πάρει σύνδεσμο με την εκφώνηση της πρώτης άσκησης. Από τη στιγμή που θα πάρει το σύνδεσμο, o/η εξεταζόμενος/η θα έχει στη διάθεσή του/της συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα αναφέρεται στην εκφώνηση για να υποβάλει τα αποτελέσματα της πρώτης άσκησης σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί και για τη δεύτερη άσκηση κ.οκ.. Οι ερωτήσεις θεωρίας θα απαντηθούν προφορικά ή γραπτά σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την προσέλευση των προς εξέταση που δεν παρουσίασαν εργασία στο μάθημα. 
15.    Οι χρόνοι που θα αναφέρονται στις εκφωνήσεις του εκάστοτε θέματος περιλαμβάνουν και την υποβολή των απαντήσεων. Ο κάθε εξεταζόμενος θα έχει τη δική του ώρα έναρξης και τη δική του ώρα λήξης. Η ώρα λήξης θα κοινοποιείται στον εξεταζόμενο την ώρα που θα του δίνεται ο σύνδεσμος με τα θέματα. Δεν ξεκινούν όλοι οι εξεταζόμενοι την ίδια ώρα, ούτε τελειώνουν την ίδια ώρα.
16.    Όλοι/ες οι εξεταζόμενοι/ες θα πάρουν ισοδύναμα θέματα.  Κανένας/καμία εξεταζόμενος/η δεν πρόκειται να πάρει ίδια θέματα με άλλον/η. 
17.    Θα υπάρχουν κάποιες (1-2) υποχρεωτικές ερωτήσεις ταυτοποίησης που δεν θα συμβάλλουν στη βαθμολογία. Αν κάποιος/α δεν τις συμπληρώσει/απαντήσει δεν θα βαθμολογηθεί.
18.    Ερωτήσεις προς τον/την επιτηρητή/τρια για τα θέματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπονται. Επειδή, όμως, το ενδεχόμενο λάθους σε κάποια ερώτηση, δεν μπορεί ανθρωπίνως να αποκλεισθεί, παρακαλούνται όσοι/ες πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να το αναφέρουν σε mail τους στο prouni@mail.ntua.gr  μέχρι 2 ώρες μετά τη λήξη της εξέτασης. Αν έχουν δίκιο, οι βαθμολογίες θα αναθεωρηθούν.
19.    Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο/η επιτηρητής/τρια μπορεί να καλέσει τον/την εξεταζόμενο/η για συνομιλία ή επαναληπτική αναγνώριση μέσω κάμερας. Εξεταζόμενοι/ες με κλειστά μικρόφωνα και απρόθυμοι να παρουσιασθούν θα αποβάλλονται.
20.    Εξεταζόμενοι/ες που κατά τη διάρκεια της εξέτασης αποσυνδέθηκαν και επανασυνδέθηκαν στην εικονική αίθουσα δεν θεωρούνται αξιόπιστοι. Εξεταζόμενοι/ες που χρειάζεται για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους να κάνουν αποσύνδεση και επανασύνδεση πρέπει να ενημερώσουν τηλεφωνικά στο 210-7722944.
21.    Εξεταζόμενοι/ες που κατά τη διάρκεια της εξέτασης αποσυνδέθηκαν και επανασυνδέθηκαν από άλλη φυσική σύνδεση internet (IP διεύθυνση) ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ.
22.    ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ. Οι εξεταζόμενοι/ες πρώτα υποβάλουν τα αποτελέσματά τους, ο/η επιτηρητής/τρια ελέγχει ότι στάλθηκαν και μετά φεύγουν από την εικονική αίθουσα. Εξεταζόμενοι/ες που δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ. Αν κάποιος/α δεν θέλει να παραμείνει για όλη την εξέταση, θα ενημερώσει προφορικά τον/την επιτηρητή/τρια αφού στείλει την απάντηση του τρέχοντος θέματος και αφού ελεγχθεί η υποβολή, θα στείλει σχετικό e-mail στο prouni@mail.ntua.gr δηλ. ότι δεν συνέχισε για το επόμενο (2ο ή 3ο) θέμα ανάλογα πριν αποχωρήσει.

Η ανακοίνωση αυτή έχει αναρτηθεί ως αρχείο .pdf στα ΕΓΓΡΑΦΑ του μαθήματος αν θέλετε να την κατεβάσετε.

Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης.
 Π. Ρούνη
τηλ. ΕΜΠ 210-772-2944

2η ενημέρωση για τις εξετάσεις στην "Πυρηνική Τεχνολογία' ΣΕΜΦΕ
22.1.2021

2η Ενημέρωση για τις εξετάσεις στην Πυρηνική Τεχνολογία ΣΕΜΦΕ

Οι χρήστες του mycourses του μαθήματος είναι πλέον μόνο οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο εξετάσεων της Γραμματείας ΣΕΜΦΕ που μου στάλθηκε. Όσοι από τον κατάλογο δεν ήταν εγγεγραμμένοι χρήστες τους συμπλήρωσα εγώ. Όποιοι/ες δεν επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα στις 3 Φεβρουαρίου 2020 παρακαλώ να με ενημερώσουν για να γνωρίζω τον ακριβή αριθμό των εξεταζόμενων. Η πρόσβαση στο mycourses του μαθήματος θα γίνεται μόνο από τους εγγεγραμμένους χρήστες για την περίοδο των εξετάσεων.

Για όσους/ες δεν λάβατε την 1η ενημέρωση για τις εξετάσεις μπορείτε να τη δείτε παρακάτω ή στο mycourses καθώς και υλικό για το μάθημα.

Π. Ρούνη

1η Ενημέρωση για τις εξετάσεις στην Πυρηνική Τεχνολογία -ΣΕΜΦΕ

Στα ΕΓΓΡΑΦΑ του μαθήματος έχει αναρτηθεί αρχείο με ερωτήσεις θεωρίας προηγουμένων ετών για να δείτε ενδεικτικά θέματα θεωρίας. Η εξέταση δεν περιορίζεται σε αυτά. Αντιστοιχούν 4 ερωτήσεις για 2.5/10  μονάδες από τη θεωρία. Οι υπόλοιπες μονάδες 7.5/10 αφορούν ασκήσεις.

Όσοι/ες παρουσίασαν εργασία θα βαθμολογηθούν για τη θεωρία από την εργασία τους, όπως είχε ανακοινωθεί.

Με την ευκαιρία και αναφερόμενη σε σχετικά ερωτήματα, επαναλαμβάνω ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις σημειώσεις σας, τα βιβλία,τις παρουσιάσεις.Τον υπολογιστή σας (ή το κινητό σας) θα τα χρησιμοποιείτε για να λάβετε και να στείλετε τις απαντήσεις και όχι για ψάξιμο στο διαδίκτυο (δεν θα υπάρχει χρόνος έτσι και αλλιώς). Την ώρα των εξετάσεων οι αναρτημένες λυμένες ασκήσεις δεν θα είναι ανοικτές για χρήση.

Θα ακολουθήσει 2η ενημέρωση με περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Π. Ρούνη

 

Μαθήματα στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2021
8.1.2021

Καλή Χρονιά!

Το εξάμηνο θα κλείσει με τις υπόλοιπες παρουσιάσεις των φοιτητικών εργασιών στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στα ΕΓΓΡΑΦΑ του μαθήματος.

Το μάθημα και οι παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω του link που ήδη χρησιμοποιούσαμε όλο το εξάμηνο και που παρατίθεται και εδώ για ευκολία :

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m99c63d1d560f928640f071c048cdee7c

Π. Ρούνη

Εξεταστέα Ύλη - Εργασίες
22.12.2020

 Στη γενική περιγραφή του μαθήματος αναρτήθηκαν πληροφορίες για την εξεταστεά Ύλη με βάση το βιβλίο των Lamarsh & Baratta καθώς και σημαντικές πληροφορίες για τις εξετάσεις και τη βαθμολογία.

 Όσοι/όσες επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία μετά τις γιορτές επειδή το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό θα πρέπει να μου στείλουν σχετικό μήνυμα και την εργασία πριν την έναρξη των μαθημάτων του νέου έτους 2021, δηλ. πριν τις 7/1/21.

 Καλές γιορτές, Καλές διακοπές, Καλή Χρονιά!

 Π. Ρούνη

Εξεταστέα Ύλη και παρουσιάσεις
7.12.2020

  Στα ΕΓΓΡΑΦΑ του μαθήματος έχει αναρτηθεί ψηφιοποιημένο το βιβλίο 'Πυρηνική Τεχνολογία του Μ. Γ. Αγγελόπουλου, ομοτ. καθ. ΕΜΠ που ήταν το διανεμόμενο σύγγραμμα έως και πριν δύο χρόνια, για διευκόλυνση των φοιτητών/τριών λόγω COVID-19. Στην ίδια ενότητα έχει αναρτηθεί και η εξεταστέα ύλη για αυτό το βιβλίο.

  Όσον αφορά τώρα στις παρουσιάσεις: Οι περισσότερες παρουσιάσεις θα γίνουν μετά τις γιορτές.   Καλό θα είναι πριν την έναρξη των μαθημάτων το 2021 να μου στείλετε τις παρουσιάσεις ώστε να βγει ένας προγραμματισμός.

 Όποιοι/ες όμως προτιμούν η παρουσίαση να γίνει πριν τις διακοπές θα πρέπει να μου στείλουν τις παρουσιάσεις άμεσα για να τις εντάξω στο πρόγραμμα των μαθημάτων με σειρά προτεραιότητας.
 Π. Ρούνη

Το μάθημα θα γίνει κανονικά στις 30/11 & 1/12/2020
26.11.2020
 Το μάθημα θα γίνει κανονικά στις 30/11 & 1/12/2020, εξ' αποστάσεως φυσικά, μέσω του συνήθους συνδέσμου:

 https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m99c63d1d560f928640f071c048cdee7c

 Το αναφέρω γιατί κάποια στιγμή είχα πει ότι στο μάθημα ότι αυτές τις ημέρες θα παρακολουθούσα workshop σχετικό με το αντικείμενό μου, που όμως μετατέθηκε για τις μεσημεριανές ώρες, οπότε πλέον θα γίνει το μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα χωρίς καμιά αλλαγή.

Π. Ρούνη

Υπενθύμιση για εξ' αποστάσεως μάθημα τη Δευτέρα 26/10, 10:45πμ
23.10.2020
Το μάθημα θα γίνει εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας webex, τις ημέρες και ώρες που αναφέρει το ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλαδή:   

Δευτέρα 10:45πμ-12:30μμ και Τρίτη 10:45πμ-12:30μμ, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα.  

 Aρκεί ο παρακάτω σύνδεσμος για να συνδέεστε στο μάθημα για όλο το εξάμηνο είτε είναι Δευτέρα είτε Τρίτη και για τις δύο ώρες. 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m99c63d1d560f928640f071c048cdee7c
Γενικές οδηγίες για τις προαιρετικές παρουσιάσεις
22.10.2020

 Γενικές οδηγίες:
 Η εργασία θα είναι μια παρουσίαση σε ppt διάρκειας περίπου 15 λεπτά ανά άτομο.

 Για το περιεχόμενο της παρουσίασης θα πρέπει να βασιστείτε σε αξιόπιστες πηγές και σε επιστημονικές εργασίες που θα αναφέρονται στη Βιβλιογραφία συνήθως στο τελευταίο slide.

 Δεν θα παραδώσετε κείμενο, μόνο το .pdf της παρουσίασης.

 Η παρουσίαση θα πρέπει να προσθέτει σε αυτά που θα έχουν αναφερθεί στο αντίστοιχο μάθημα, προφανώς δεν είναι δυνατόν να εξαντλεί όλο το εύρος για αυτό θα επιλέξετε που θα εστιάσετε. Στο μάθημα θα αναφερθώ κυρίως στο τεχνικό κομμάτι.

 Πριν οριστεί η ημερομηνία παρουσίασης θα πρέπει να μου έχετε στείλει την παρουσίαση, να τη δω για τυχόν σχόλια και να προγραμματιστεί η παρουσιασή της σε ώρα μαθήματος.

 Θα βαθμολογηθείτε για το περιεχόμενο (έρευνα, στοιχεία και μορφή), την προφορική παρουσίαση και την ανταπόκριση στις ερωτήσεις.

 Μπορείτε να ξεκινήσετε την έρευνα από τώρα, πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να προχωρήσει η ύλη και να παρακολουθήσετε το αντίστοιχο κομμάτι για να καταλήξετε στην παρουσίαση.

 Πιστεύω ότι οι παρουσίασεις που θα είναι έτοιμες θα μπορούν να αρχίσουν να παρουσιάζονται μέσα στο Δεκέμβρη.

 Η εκπόνηση παρουσίασης είναι προαιρετική και όσοι/ες παραδώσουν εργασία δεν θα χρειαστεί να απαντήσουν στις ερωτήσεις θεωρίας στις εξετάσεις (βαρύτητα 2.5/10). Το 25% του βαθμού τους θα προέλθει από τη βαθμολογία της παρουσίασης.

 Στη διαθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις στο μάθημα ή στο τηλ. 210-7722944.

 Όσοι/ες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για παρουσίαση θα λάβουν σχετικό e-mail με το προτεινόμενο θέμα. 

 Π. Ρούνη

ΕΠΕΙΓΟΝ (13/10/2020)
13.10.2020

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΣΥΓΝΩΜΗ αλλά το site του Webex δείχνει unavailable και δεν μπορώ να ξεκινήσω το μάθημα, παρόλο που είμαι στο Πολυτεχνείο. ϊσως υπάρχει υπερφόρτωση.  Παρακαλώ παρακολουθείστε γαι επόμενη ενημέρωση. 

Π. Ρούνη
Τελευταία ανακοίνωση
13.10.2020

 Λόγω έκτακτων τεχνικών προβλημάτων δεν ήταν δυνατή η λειτουργία  της πλατφόρμας Webex το δίωρο 10-12πμ την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 με αποτέλεσμα να μην γίνει το μάθημα Πυρηνική Τεχνολογία της ΣΕΜΦΕ.

 Το επόμενο μάθημα θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 ακολουθώντας τον σύνδεσμο που αναφέρεται στην αρχική ανακοίνωση και στην περιγραφή του μαθήματος.

 Παρακαλώ συζητήστε μεταξύ σας, ανάλογα με τα μαθήματα που έχετε, για πιθανές ημέρες και ώρες για να αναπληρωθεί το χαμένο δίωρο και δώστε μου 2-3 επιλογές ώστε να καλυφθεί άμεσα. 

 Ορισμένοι/ες αναφέρεστε στα θέματα των παρουσιάσεων που μπορείτε να εκπονήσετε.

 Ενδεικτικά αναφέρω τις ενότητες (το θέμα θα συναποφασιστεί μετά από συννενόηση): 

 Το μέλλον της Πυρηνικής Ηλεκτροπαραγωγής

 Πυρηνικά ατυχήματα και επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

 Πυρηνικά απόβλητα

 Βιομηχανικές εφαρμογές πυρηνικής τεχνολογίας

 Υλικά με τεχνητά επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια

 'Φυσικός' πυρηνικός αντιδραστήρας

 Παραγωγή ενέργειας με σύντηξη - που βρισκόμαστε;

 Ραδόνιο 

  Πρόκειται για παρουσιάσεις και όχι για εργασίες. Θα παρουσιάσετε ατομικά ή ομαδικά εξ' αποστάσεως όπως γίνεται το μάθημα και θα παραδώσετε την παρουσίαση. 

 Η έρευνα για τις εργασίες θα πρέπει να εμβαθύνει στο εκάστοτε θέμα οπότε προυποθέτει να έχουμε προχωρήσει κάπως στην ύλη.

 Θα συζητήσουμε και στο μάθημα για τις εργασίες

 Ευχαριστώ για την υπομονή και τη συνεργασία.

 Π. Ρούνη
Νέα ανακοίνωση για εξ\' αποστάσεως μάθημα στην \'Πυρηνική Τεχνολογία\'
5.10.2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους/ες για την υπομονή σας απέναντι στα τεχνικά προβλήματα που δυσκόλεψαν το 1ο εξ' αποστάσεως μάθημα.

Πιστεύω ότι αντιμετωπίστηκαν και το αυριανό μάθημα να γίνει απρόσκοπτα και μάλιστα  αρκεί ο παρακάτω σύνδεσμος για να συνδέεστε στο μάθημα για όλο το εξάμηνο είτε είναι Δευτέρα είτε Τρίτη και για τις δύο ώρες. 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m99c63d1d560f928640f071c048cdee7c
 
 
Π. Ρούνη
Πυρηνική Τεχνολογία ΣΕΜΦΕ- 9ο εξ. 2020-21
1.10.2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα θα γίνει εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας webex, τις ημέρες και ώρες που αναφέρει το ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλαδή: Δευτέρα 10:45-12:30 και Τρίτη 10:45-12:30, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα.  

Για να παρακολουθήσετε θα πρέπει να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=me0b7b2d1aad3c6df86f499014d4821fa

Για το πρώτο μάθημα παρακαλώ να εκδηλώσετε ενδιαφέρον στο e-mail: prouni@mail.ntua.gr  γιατί η Γραμματεία δεν έχει ακόμα διαθέσιμα στοιχεία. 

Στο ίδιο e-mail μπορείτε να επικοινωνείτε για περαιτέρω διευκρινήσεις για το μάθημα. 

Π. Ρούνη

Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ