Είσοδος

Τεχνολογια Δομικων Υλικων

Ανακοινώσεις

 
Παρουσίαση ύλης και δομής μαθήματος
14.10.2016

Στο menu "εργαλεία-έγγραφα" αναρτάται η κατανομή της ύλης του μαθήματος.

 

 

Επικαιροποίηση λίστας φοιτητών
14.10.2016

Για λόγους επικαιροποίησης, πραγματοποιήθηκε διαγραφή των παλαιών χρηστών. Ασφαλώς, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν ξανά στη σελίδα του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.