Είσοδος

Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Ανακοινώσεις

 
Ανάρτηση υλικού παραδόσεων Ομ. Καθ. Τσίμα Σ.
26.1.2019

Έχει αναρτηθεί το υλικό των παραδόσεων του Ομ. Καθ. Τσίμα Σ.

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας
25.10.2018

Από την Παρασκευή 26/10 αίθουσα διδασκαλίας μεταφέρεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΠΜΣ.

Οι διδάσκοντες 

Παρουσίαση ύλης και δομής μαθήματος
19.10.2018

Στο menu "εργαλεία-έγγραφα" αναρτάται η κατανομή της ύλης του μαθήματος.

 

 

Επικαιροποίηση λίστας φοιτητών
19.10.2018

Για λόγους επικαιροποίησης, πραγματοποιήθηκε διαγραφή των παλαιών χρηστών. Ασφαλώς, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν ξανά στη σελίδα του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.