Είσοδος

Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος

Ανακοινώσεις

 
Εργασία 7/11
2.11.2020

Η Ερώτηση 8 της Άσκησης "Το Διάγραμμα σ-ε" τροποποιήθηκε. Παρακαλείστε να κατεβάσετε το νέο αρχείο.

Ο διδάσκων

Πρόγραμμα Διδασκαλίας
2.11.2020

Το πρόγραμμα διδασκαλίας παραμένει σύμφωνα με το αρχείο που ανακοινώθηκε την 22.10.2020

Σωστό link για το μάθημα
27.10.2020

https://centralntua.webex.com/meet/badstrat

Σημειώσεις και Ερωτήσεις στα Θέματα 1,2
22.10.2020

Στα Έγγραφα έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις των Εβδομάδων 1-3 και οι σημερινές Σημειώσεις. Επί πλέον, στις Εργασίες έχουν ανέβει τα Ερωτήματα σχετικά με τα:

1. Γενικά χαρακτηριστικά και

2. Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων.

(Παράδοση 7/11/20)

Ο διδάσκων

Τροποποίηση προγράμματος διδασκαλίας
22.10.2020

Ανακοινώνεται τροποποίηση του προγράμματος διδασκαλίας μετά την 22/10/20. Παρακαλώ, ενημερωθείτε  από το σχετικό αρχείο στα έγγραφα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΣΑΚ2020-21.pdf 

Σύνδεσμος του μαθήματος της Πέμπτης 8/10
6.10.2020

Καλή ακαδημαική χρονιά

Το μάθημα της Πέμπτης 8/10, 8:45-11:30 θα γίνει μέσω  webex στο σύνδεσμο

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md10b83bfb657c6268c18a14850a4fa70

Οι διδάσκοντες


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.