Είσοδος

Σχεδιασμός Υπόγειων Έργων

Ανακοινώσεις

 
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16
16.2.2016

Έναρξη μαθημάτων στις 18/2/2016.

Τα μαθήματα γίνονται την Πέμπτη 2:45 - 5:30μμ στο Σχεδ. 4 (Διδακτήρια Πολιτικών Μηχανικών, Ζωγράφου)

Το μάθημα γίνεται σε συνδιδασκαλία με το "Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων", στην ιστοσελίδα (mycourses) του οποίου βρίσκεται το εκπαιδευτικό υλικό.

.

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.