Είσοδος

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπόγειων Έργων

Ανακοινώσεις

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
17.10.2020

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων

Μεταπτυχιακό μάθημα των εξής ΔΠΜΣ του ΕΜΠ: 

    1.  Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων (ΣΚΥΕ)

    2.  Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση των Κατασκευών (ΔΣΑΚ)

Διδάσκων: Μ. Καββαδάς, Καθηγητής ΕΜΠ (email : kavvadas@central.ntua.gr )

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες διαλέξεων, εκγωνήσεις και λύσεις Ασκήσεων, κλπ) υπάρχει στα Εργαλεία -> Έγγραφα

Οι εργασίες (Ασκήσεις) των φοιτητών παραδίδονται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, όπως περιγράφεται στο Εδάφιο Εργαλεία -> Εργασίες

.

.

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
16.10.2020

Λόγω των υγειονομικών περιορισμών συγχρωτισμού εκ της πανδημίας COVID-19, το μάθημα θα γίνεται τις ημέρες και ώρες του προγράμματος σπουδών με ηλεκτρονικά μέσα εξ' αποστάσεως (πλατφόρμα Cisco Webex meetings).

Στις "Ανακοινώσεις" (παρόν εδάφιο του mycourses) θα αναρτάται ο ιστο-σύνδεσμος από τον οποίο οι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν το κάθε μάθημα εξ΄αποστάσεως, με χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου (smartphone) στις ώρες του ωρολογίου προγράμματος.

Η διδασκαλία θα είναι αμφίδρομη και οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν ή να απαντούν σε ερωτήσεις, ή ακόμη και να παρουσιάζουν εργασίες τους (κάνοντας share την οθόνη του υπολογιστή τους).

Για τη συμμετοχή χρειάζεται συσκευή (desktop, laptop, tablet ή smartphone) με μικρόφωνο. Η χρήση κάμερας δεν είναι απαραίτητη για τους φοιτητές.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν απενεργοποιημένα το μικρόφωνο και την κάμερά τους όταν παρακολουθούν τον διδάσκοντα, ενώ αυτά θα ενεργοποιούνται μόνον όταν μιλούν οι ίδιοι.

Οι υποβολές λύσεων Ασκήσεων και Εργασιών από τους φοιτητές θα γίνονται κανονικά μέσω του συστήματος mycourses.

.

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.