Είσοδος

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπόγειων Έργων

Ανακοινώσεις

 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ της 18/2/2020
17.2.2020

Με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής, αναβάλλονται τα προγραμματισμένα μαθήματα της 18/2/2020 λόγω της αναγγελθείσας απεργίας σε όλα τα Μέσα Μεταφοράς

.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
9.2.2020

Το μάθημα "Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων" διδάσκεται (σε συνδιδασκαλία) στα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα (ΔΠΜΣ) του ΕΜΠ:

1. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων (ΣΚΥΕ)

2. Δομοστατικός Σχεδιασμός  και Ανάλυση των Κατασκευών (ΔΣΑΚ)

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες διαλέξεων, εκγωνήσεις και λύσεις Ασκήσεων, κλπ) υπάρχει στα ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι εργασίες (Ασκήσεις) των φοιτητών θα παραδίδονται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά, και ΜΟΝΟΝ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, όπως περιγράφεται στο Εδάφιο "ΕΡΓΑΣΙΕΣ"

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.