Είσοδος

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπόγειων Έργων

Ανακοινώσεις

 
2018-19 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
11.2.2019

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων υπάρχει στα ΕΓΓΡΑΦΑ

.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5.5.2017

Οι εργασίες των φοιτητών θα παραδίδονται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά, και ΜΟΝΟΝ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, όπως περιγράφεται στο Εδάφιο "ΕΡΓΑΣΙΕΣ"

.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
14.2.2015

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος βρίσκεται στα ΕΓΓΡΑΦΑ

.

 

Ανάρτηση της διάλεξης του Prof. W. Schubert για την μέθοδο NATM
21.2.2013

Κοιτάξτε τον σύνδεσμο :  http://www.isrm.net/gca/?id=51

 .


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.