Είσοδος

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπόγειων Έργων

Ανακοινώσεις

 
2016-17 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
13.2.2017

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων υπάρχει στα ΕΓΓΡΑΦΑ

.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
14.2.2015

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος βρίσκεται στα ΕΓΓΡΑΦΑ

.

 

5.5.2014

Ηλεκτρονική Υποβολή εργασιών --> βλέπε ΕΡΓΑΣΙΕΣ

.

 

Ανάρτηση της διάλεξης του Prof. W. Schubert για την μέθοδο NATM
21.2.2013

Κοιτάξτε τον σύνδεσμο :  http://www.isrm.net/gca/?id=51

 .Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.