mycourses .ntua.gr
Φυσική Ι

Ανακοινώσεις

Εγγραφή στην πλατφόρμα Helios
4.10.2021

Όλο το υλικό του μαθήματος έχει πλέον μεταφερθεί στην πλατφόρμα Helios (https://helios.ntua.gr), από όπου μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής του μαθήματος μέσω σχετικών ανακοινώσεων. Η διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα είναι πολύ απλή. Αρκεί να συνδεθείτε μία φορά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί από το Πολυτεχνείο.

Καλό εξάμηνο!

Ο Διδάσκων

Γιώργος Τσιγαρίδας

Αποτελέσματα επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2021
8.9.2021

Στα Έγγραφα, στον φάκελο Αποτελέσματα Επαναληπτικής 2021, θα βρείτε ένα αρχείο PDF με τη βαθμολογία σας. Όποιος έχει κάποια απορία σχετικά με τον βαθμό του μπορεί να μου στείλει e-mail στη διεύθυνση gtsig@mail.ntua.gr έως την ερχόμενη Παρασκευή 10/9/21. 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Ο Διδάσκων

Γιώργος Τσιγαρίδας

Σχετικά με την ύλη του μαθήματος
1.9.2021

Όπως αναφέρεται και στα γενικά στοιχεία του μαθήματος, η ύλη είναι η εξής:

Εισαγωγή, Κίνηση σε μία διάσταση, Διανύσματα, Κίνηση σε δύο και τρεις διαστάσεις, Βολές, Νόμοι της κίνησης, Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης, Κίνηση υπό την επίδραση των δυνάμεων τριβής, Κυκλική κίνηση, Ενέργεια συστήματος, Διατήρηση της ενέργειας, Γραμμική ορμή, Διατήρηση της ορμής, Πλαστικές και ελαστικές κρούσεις, Περιστροφή στερεού σώματος, Στροφορμή – αρχή διατήρησης, Κίνηση σε πεδία βαρύτητας  - Δορυφόροι, Στατική ισορροπία και ελαστικότητα, Απλή αρμονική ταλάντωση, Ταλαντώσεις με απόσβεση, Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Εισαγωγή στην Κυματική

Ό Διδάσκων

Γιώργος Τσιγαρίδας 

Σχετικά με την επαναληπτική εξέταση του μαθήματος
28.8.2021

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής σας, η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος "Φυσική I", θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021, στις 12.00. Η εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως, με τη μέθοδο "Γραπτή εξέταση στο σπίτι και παράδοση σε μικρό χρονικό διάστημα (take home exam)", σύμφωνα με την από 29/5/2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ.

Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή σε αυτή την εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμετέχει προσωπικά ο συγκεκριμένος σπουδαστής χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

Οι εκφωνήσεις των θεμάτων θα αναρτηθούν στο mycourses, στις Εργασίες, την Τετάρτη 08/09/2021 στις 12.00, με τίτλο “Επαναληπτική εξέταση του μαθήματος Φυσική Ι – ΣΜΜΜ” (για να δείτε τα θέματα θα πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκφώνηση). 

Όλες οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν χειρόγραφα, και αφού σκαναριστούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF, στη διεύθυνση e-mail: 

georgios.tsigaridas@gmail.com

ή εναλλακτικά

gtsig@mail.ntua.gr

Οι απαντήσεις στα θέματα θα πρέπει να είναι σαφείς και αναλυτικές, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει σημαντική μείωση στη βαθμολογία. 

Το e-mail με τις απαντήσεις των θεμάτων θα πρέπει να αποσταλεί μέσα σε διάστημα 90 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης, δηλαδή ως την Τετάρτη 08/09/2021 στις 13.30. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτό.

Το θέμα του e-mail θα πρέπει να είναι της μορφής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι  ΣΜΜΜ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

π.χ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΣΜΜΜ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σε κάθε αρχείο PDF που θα αποσταλεί, θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου και εξάμηνο φοίτησης του σπουδαστή, καθώς και να φέρει την υπογραφή του. 

Επίσης, για την αποστολή των απαντήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση e-mail που σας έχει δοθεί από το Πολυτεχνείο ή τη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει στο Πολυτεχνείο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη διεύθυνση e-mail θα πρέπει να επισυνάψετε και μία φωτογραφία της φοιτητικής ή αστυνομικής σας ταυτότητας, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή σας (μπορείτε να την σκανάρετε με την εφαρμογή που προτείνεται παρακάτω). 

Για το σκανάρισμα του διαγωνίσματος (όπως και της φοιτητικής σας ταυτότητας) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Adobe Scan, η οποία διατίθεται δωρεάν είτε μέσω του Google Play (για συσκευές Android), είτε μέσω του App Store (για συσκευές Apple). Καλό είναι να εξοικειωθείτε με τη συγκεκριμένη εφαρμογή πριν από την εξέταση, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.  

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για τυχόν ερωτήσεις – απορίες μέσω της πλατφόρμας Webex, χρησιμοποιώντας το παρακάτω link:

https://centralntua.webex.com/join/gtsig

Καλή επιτυχία!

Γιώργος Τσιγαρίδας

Meeting link για Webex
28.6.2021

Όσον αφορά την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ Ι μπορείτε να συνδεθείτε, για τυχόν απορίες, στο ακόλουθο link

https://centralntua.webex.com/join/gtsig

Γιώργος Τσιγαρίδας

Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος
22.6.2021

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο "Γραπτή εξέταση στο σπίτι και παράδοση σε μικρό χρονικό διάστημα (take home exam)", σύμφωνα με την από 29/5/2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ.

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Στην εξέταση αυτή μπορούν να λάβουν μέρος μόνο οι "επί-πτυχίω" φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος, μέσω της Γραμματείας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη εξέταση και δεν θα βαθμολογηθεί το γραπτό σας.

2) Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή σε αυτή την εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμετέχει προσωπικά ο συγκεκριμένος σπουδαστής χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

3) Οι απαντήσεις στα θέματα θα πρέπει να είναι σαφείς και αναλυτικές, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει σημαντική μείωση στη βαθμολογία. 

4) Οι εκφωνήσεις των θεμάτων θα αναρτηθούν στο mycourses, στις Εργασίες, τη Δευτέρα 28/06/2021 στις 15.00, με τίτλο “Πτυχιακή εξέταση του μαθήματος Φυσική Ι – ΣΜΜΜ” (για να δείτε τα θέματα θα κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκφώνηση). 

5) Όλες οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν χειρόγραφα, και αφού σκαναριστούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF, στη διεύθυνση e-mail: 

georgios.tsigaridas@gmail.com

ή εναλλακτικά

gtsig@mail.ntua.gr

6) Το e-mail με τις απαντήσεις των θεμάτων θα πρέπει να αποσταλεί μέσα σε διάστημα 90 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης, δηλαδή ως τη Δευτέρα 28/06/2021 στις 16.30. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει δεκτό.

7) Το θέμα του e-mail θα πρέπει να είναι της μορφής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι  ΣΜΜΜ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

π.χ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΣΜΜΜ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

8) Σε κάθε αρχείο PDF που θα αποσταλεί, θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου και εξάμηνο φοίτησης του σπουδαστή, καθώς και να φέρει την υπογραφή του

9) Επίσης, για την αποστολή των απαντήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση e-mail που σας έχει δοθεί από το Πολυτεχνείο ή τη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει στο Πολυτεχνείο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη διεύθυνση e-mail θα πρέπει να επισυνάψετε και μία φωτογραφία της φοιτητικής ή αστυνομικής σας ταυτότητας, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή σας (μπορείτε να την σκανάρετε με την εφαρμογή που προτείνεται παρακάτω)

10) Για το σκανάρισμα του διαγωνίσματος (όπως και της φοιτητικής σας ταυτότητας) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Adobe Scan, η οποία διατίθεται δωρεάν είτε μέσω του Google Play (για συσκευές Android), είτε μέσω του App Store (για συσκευές Apple). Καλό είναι να εξοικειωθείτε με τη συγκεκριμένη εφαρμογή πριν από την εξέταση, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.  

11) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα είναι ανοικτό και το Webex του μαθήματος, για τυχόν ερωτήσεις – απορίες

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m7928633e3d370b9ee132cc0dffa7b650

12) Για οποιαδήποτε ερώτηση – απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα e-mail:

georgios.tsigaridas@gmail.com

ή

gtsig@mail.ntua.gr

Καλή επιτυχία!

Βαθμολογία χειμερινού εξαμήνου 2020-21
4.2.2021

Στα έγγραφα θα βρείτε ένα αρχείο PDF με τη βαθμολογία σας. Ο βαθμός αυτός είναι ο τελικός, έχουν ληφθεί υπόψη και οι εργασίες.

Εάν χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση σχετικά με το βαθμό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα e-mail: gtsig@mail.ntua.gr

georgios.tsigaridas@gmail.com

Υπάρχουν και κάποιοι φοιτητές που το όνομά τους δεν υπάρχει στο βαθμολόγιο, οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί μέσω e-mail ώστε να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία για να διευθετηθεί το ζήτημα.

Πάντως, σε γενικές γραμμές, πήγατε πολύ καλά (ποσοστό επιτυχίας 76%).

Σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και στην υπόλοιπη διάρκεια των σπουδών σας!

Καλή επιτυχία στα υπόλοιπα μαθήματα και καλό εαρινό εξάμηνο!

Γιώργος Τσιγαρίδας

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
3.2.2021

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ MYCOURSES ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 09.00 ΑΚΡΙΒΩΣ)

https://1drv.ms/u/s!ArXWWxIRQ6B43h4dC9tuBiD-eUyH?e=PKQDMI

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
3.2.2021

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ MYCOURSES, ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ MYCOURSES.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Γ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

Διευκρίνιση σχετικά με την αυριανή εξέταση
2.2.2021

Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει άλλο e-mail, εκτός από αυτό του Πολυτεχνείου, για να μου στείλει τις απαντήσεις των θεμάτων, θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της φοιτητικής ή αστυνομικής του ταυτότητας, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή του.    

Καλή επιτυχία!

Ο Διδάσκων,

Γιώργος Τσιγαρίδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι
31.1.2021

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινών εξαμήνων 2020-21 που ανακοινώθηκε από τη Σχολή σας, η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος Φυσική Ι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03/02/2021 στις 09.00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο "Γραπτή εξέταση στο σπίτι και παράδοση σε μικρό χρονικό διάστημα (take home exam)", σύμφωνα με την από 29/5/2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ.

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή σε αυτή την εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμετέχει προσωπικά ο συγκεκριμένος σπουδαστής χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

2) Οι απαντήσεις στα θέματα θα πρέπει να είναι σαφείς και αναλυτικές, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει σημαντική μείωση στη βαθμολογία. 

3) Οι εκφωνήσεις των θεμάτων θα αναρτηθούν στο mycourses, στις Εργασίες, την Τετάρτη 03/02/2021 στις 09.00, με τίτλο “Εξέταση του μαθήματος Φυσική Ι – ΣΜΜΜ” (για να δείτε τα θέματα θα κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκφώνηση). 

4) Όλες οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν χειρόγραφα, και αφού σκαναριστούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF, στη διεύθυνση e-mail: 

georgios.tsigaridas@gmail.com

5) Το e-mail με τις απαντήσεις των θεμάτων θα πρέπει να αποσταλεί μέσα σε διάστημα 80 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης, δηλαδή ως την Τετάρτη 03/02/2021 στις 10.20. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει δεκτό.

6) Το θέμα του e-mail θα πρέπει να είναι της μορφής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι  ΣΜΜΜ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

π.χ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΣΜΜΜ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

7) Σε κάθε αρχείο PDF που θα αποσταλεί, θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου και εξάμηνο φοίτησης του σπουδαστή, καθώς και να φέρει την υπογραφή του

8) Όσοι φοιτητές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα credentials του Πολυτεχνείου θα πρέπει να επισυνάψουν και μία  φωτογραφία της φοιτητικής ή αστυνομικής σας ταυτότητας ώστε να γίνει η ταυτοποίησή τους (μπορείτε να την σκανάρετε με την εφαρμογή που προτείνεται παρακάτω)

9) Για το σκανάρισμα του διαγωνίσματος (όπως και της φοιτητικής σας ταυτότητας) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Adobe Scan, η οποία διατίθεται δωρεάν είτε μέσω του Google Play (για συσκευές Android), είτε μέσω του App Store (για συσκευές Apple). Καλό είναι να εξοικειωθείτε με τη συγκεκριμένη εφαρμογή πριν από την εξέταση, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.  

10) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα είναι ανοικτό και το Webex του μαθήματος, για τυχόν ερωτήσεις – απορίες

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m7928633e3d370b9ee132cc0dffa7b650

Καλή επιτυχία!

Ο Διδάσκων,

Γιώργος Τσιγαρίδας

Διευκρίνιση σχετικά με την εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος Φυσική Ι
31.1.2021

Σχετικά με την εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος Φυσική Ι, διευκρινίζεται ότι όποιος δεν διαθέτει φοιτητική ταυτότητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την αστυνομική του ταυτότητα. 

Γιώργος Τσιγαρίδας

Σχετικάμε την ύλη του μαθήματος
25.1.2021

Η ύλη του μαθήματος (ΦΥΣΙΚΗ Ι) περιλαμβάνει όλη τη Μηχανική (εκτός από τη Μηχανική των Ρευστών), τις Ταλαντώσεις (ελεύθερες, με απόσβεση και εξαναγκασμένες), καθώς και μία εισαγωγή στην Κυματική (ότι έχουμε πει στο μάθημα).

Καλή επιτυχία!

Γιώργος Τσιγαρίδας

Σχετικά με τη διάρκεια των παρουσιάσεων
13.1.2021

Όπως σας είχα αναφέρει και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι παρουσιάσεις των εργασιών θα πρέπει να έχουν διάρκεια 10-15 λεπτά.

Γιώργος Τσιγαρίδας

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εργασίες
13.1.2021

Καθώς ρωτούν κάποιοι φοιτητές θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες στο Word ή κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα, να περιγράφετε πλήρως τη Φυσική που διέπει τα φαινόμενα που διαπραγματεύεστε, μαζί με τις απαραίτητες μαθηματικές σχέσεις, και να αναφέρετε όλες τις πηγές από όπου αντλήσατε δεδομένα για την εργασία σας (βιβλία, επιστημονικά άρθρα, ιστοσελίδες, κλπ.)

Γιώργος Τσιγαρίδας 

Σχετικά με τις παρουσιάσεις των εργασιών (3)
12.1.2021

Στα έγγραφα, στο αρχείο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2020_ΣΜΜΜ, θα βρείτε το τελικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων.

Καλή επιτυχία!

Γιώργος Τσιγαρίδας

Σχετικά με τις παρουσιάσεις των εργασιών (2)
11.1.2021

Στα έγγραφα θα βρείτε το αρχείο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2020_ΣΜΜΜ, στο οποίο έχω σημειώσει τις ομάδες που έχουν δηλώσει παρουσίαση, καθώς και ποια ημέρα έχει δηλώσει ο καθένας. Από ότι βλέπω η Παρασκευή έχει μεγαλύτερη προτίμηση, 6 έχουν δηλώσει Παρασκευή και 2 Πέμπτη έως τώρα. Παρουσίαση συνολικά έχουν δηλώσει 15 ομάδες, άρα έχουμε περιθώριο για δύο ακόμα ομάδες Παρασκευή και οι υπόλοιποι θα πάνε αναγκαστικά Πέμπτη, καθώς δεν είναι δυνατόν, από άποψη χρόνου, να παρουσιάσετε όλοι την ίδια ημέρα.

Επομένως, συνεννοηθείτε μεταξύ σας και στείλτε μου e-mail ποιοι θέλετε να παρουσιάσετε Παρασκευή (2 ομάδες ακόμα), ώστε μέχρι την Τετάρτη να έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Τέλος, έκανα κάποιες δοκιμές στο Webex και διαπίστωσα ότι μπορείτε να κάνετε sharing τις παρουσιάσεις σας, άρα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα χρειαστεί να το κάνω εγώ. Πάντως, για παν ενδεχόμενο, στείλτε μου τις παρουσιάσεις με e-mail, ώστε, εάν υπάρξει πρόβλημα, να τις κάνω εγώ sharing. 

Γιώργος Τσιγαρίδας

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
10.1.2021

Καθώς ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι αρκετά μεγάλος και είναι πρακτικά δύσκολη η προφορική εξέταση όλων των φοιτητών, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

1) Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή σε αυτή την εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμετέχει προσωπικά ο συγκεκριμένος σπουδαστής χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
2) Οι απαντήσεις στα θέματα θα πρέπει να είναι σαφείς και αναλυτικές, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει σημαντική μείωση στη βαθμολογία. 
3) Οι εκφωνήσεις των θεμάτων θα αναρτηθούν στο mycourses, στις Εργασίες, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
4) Όλες οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν χειρόγραφα, και αφού σκαναριστούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF, στη διεύθυνση e-mail: 
georgios.tsigaridas@gmail.com
5) Το e-mail με τις απαντήσεις των θεμάτων θα πρέπει να αποσταλεί σε συγκεκριμένο χρόνο (που θα ορίζεται σαφώς στις εκφωνήσεις των θεμάτων) μετά την ανάρτηση των θεμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει δεκτό.
6) Το θέμα του e-mail θα πρέπει να είναι της μορφής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ) – ΦΥΣΙΚΗ Ι – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
π.χ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΦΥΣΙΚΗ Ι – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
7) Επίσης, σε κάθε αρχείο PDF που θα αποσταλεί, θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου και εξάμηνο φοίτησης του σπουδαστή, καθώς και να φέρει την υπογραφή του.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει δεκτό.
8) Για το σκανάρισμα του διαγωνίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Adobe Scan, η οποία διατίθεται δωρεάν είτε μέσω του Google Play (για συσκευές Android), είτε μέσω του App Store (για συσκευές Apple).
9) Κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος θα είναι ανοικτό και το Webex του μαθήματος, για τυχόν ερωτήσεις – απορίες.
10) Καλή επιτυχία!

Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά την Πέμπτη.

Καλή επιτυχία και σε όσους κάνουν παρουσίαση!

Γιώργος Τσιγαρίδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10.1.2021

Ο συνολικός αριθμός των εργασιών, για τις οποίες έχει δηλωθεί παρουσίαση είναι 14. Επομένως, θα πρέπει να παρουσιαστούν 7 εργασίες την Πέμπτη και 7 την Παρασκευή. Παρακαλώ μέχρι την Τετάρτη 13/01 να με ενημερώσετε με e-mail ποιοι σκοπεύετε να παρουσιάσετε Πέμπτη και ποιοι Παρασκευή. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι θα πρέπει να μου στείλετε και το αρχείο της παρουσίασης, ώστε να το κάνω sharing εάν χρειαστεί. 

Γιώργος Τσιγαρίδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7.1.2021

Η παρουσίαση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15/01/21. Όσοι σκοπεύουν να κάνουν παρουσίαση θα πρέπει να μου στείλουν το αρχείο της παρουσίασης (σε μορφή Powerpoint ή PDF), το αργότερο ως την Τετάρτη 13/01/21, ώστε να το κάνω sharing, εάν χρειαστεί. 


Όσοι δεν σκοπεύουν να κάνουν παρουσίαση, αν και το έχουν δηλώσει, παρακαλώ να με ενημερώσουν άμεσα. 


Σας υπενθυμίζω επίσης, ότι θα πρέπει να μου στείλετε το κείμενο της εργασίας (σε μορφή Word ή PDF), το αργότερο ως την Παρασκευή 15/01/21.


Καλή χρονιά και καλή επιτυχία στις παρουσιάσεις!


Γιώργος Τσιγαρίδας

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
6.1.2021

Καλημέρα και Καλή Χρονιά!


Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο τα μαθήματα ξεκινούν αύριο Πέμπτη 07/01/21.


Γιώργος Τσιγαρίδας

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
17.12.2020

ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ, ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ_ΙΙ.PDF, ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΕΝΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 23-24.

Γ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

Παρουσίαση εργασιών
13.12.2020

Όσοι θέλουν να παρουσιάσουν την εργασία τους θα πρέπει να με ενημερώσουν ως την Παρασκευή 18/12 ώστε, αν χρειαστεί, να κανονίσουμε κάποιο έξτρα δίωρο για τις παρουσιάσεις. 

Γ. Τσιγαρίδας 

Σχετικά με την παρουσίαση των εργασιών
13.12.2020

Καθώς με ρωτούν πολλοί φοιτητές θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η παρουσίαση των εργασιών δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δίνει κάποιο έξτρα μπόνους. Για παράδειγμα, εάν κάποιος γράψει 7 στην τελική εξέταση, και έχει κάνει μία καλή εργασία θα πάρει 7+1=8. Εάν όμως έχει κάνει και μία καλή παρουσίαση θα πάρει 7+1.5=8.5, το οποίο στρογγυλοποιείται στο 9. Επομένως, βοηθάει η παρουσίαση, αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

Όποιος αποφασίσει τελικά να κάνει παρουσιάση, παρακαλώ να με ενημερώσει ως την Παρασκευή 18/12.

Γ. Τσιγαρίδας 

Σχετικά με τις εργασίες
12.12.2020

Όσοι σκοπεύουν να κάνουν εργασία θα πρέπει να με ενημερώσουν (Ονοματεπώνυμο και θέμα) το αργότερο έως την Παρασκευή 18/12/20. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες θα βρείτε στο αρχείο "ΒΑΣΙΚΕΣ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ_ΣΧΕΤΙΚΑ_ΜΕ_ΤΟ_ΜΑΘΗΜΑ_ΧΕΙΜ_2020.pdf", το οποίο βρίσκεται στο mycourses, στα Έγγραφα, στον φάκελο ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. 

Οι εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν έως το τέλος του εξαμήνου (15/01/21). 

Επίσης, όσοι επιθυμούν, μπορούν να κάνουν και παρουσίαση της εργασίας τους. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων (14-15/01/21). 

Ο Διδάσκων

Γ. Τσιγαρίδας 

Σχετικά με τις εργασίες (2)
12.12.2020

Στο mycourses, στα Έγγραφα, θα βρείτε το αρχείο "ΕΡΓΑΣΙΕΣ_ΦΥΣΙΚΗΣ_2020_ΣΜΜΜ.docx", στο οποίο έχω σημειώσει όσους έχουν δηλώσει εργασία έως τώρα.

Αυτοί δεν χρειάζεται να μου ξαναστείλουν e-mail, εκτός κι εάν άλλαξε κάτι.

Επίσης, όσοι σκοπεύουν να κάνουν εργασία, θα πρέπει να προτείνουν κάποιο διαφορετικό θέμα από αυτά που έχουν δηλωθεί έως τώρα. 

Τέλος, όσοι σκοπεύετε να κάνετε παρουσίαση, καλό είναι να με ενημερώστε ως την Παρασκευή 18/12,  ώστε να ξέρω αν θα χρειαστεί κάποιο έξτρα δίωρο για τις παρουσιάσεις.  

Ο Διδάσκων 

Γιώργος Τσιγαρίδας 

Μάθημα Παρασκευής 04/12/20
3.12.2020

Σε συνεννόηση με τους φοιτητές το αυριανό μάθημα, Παρασκευή 04/12/20, θα διεξαχθεί εκτάκτως στις 16.00. 

Ο Διδάσκων,

Γιώργος Τσιγαρίδας 

Συμπληρωματικό μάθημα Δευτέρα 09/11/20
6.11.2020

Σε συνεννόηση με τους φοιτητές θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα τη Δευτέρα 09/11/20 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Διδάσκων,

Γιώργος Τσιγαρίδας 

Αναβολή μαθήματος Πέμπτης 22/10/20
22.10.2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σχολής σας δεν θα πραγματοποιηθεί το σημερινό μάθημα (22/10/20).

Ο διδάσκων,

Γ. Τσιγαρίδας 

Αναβολή μαθήματος Παρασκευής 9/10/20
8.10.2020

Το αυριανό μάθημα (Παρασκευή 9/10/20) αναβάλλεται, διότι με απόφαση του Φοιτητικού Συλλόγου, αύριο Παρασκευή 09/10, και μεταξύ των ωρών 12.00- 15.00 δεν θα γίνουν μαθήματα (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά) λόγω συμμετοχής του φοιτητικού συλλόγου σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση.

Επομένως, το επόμενο μάθημα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15/10/20.

Ο διδάσκων,

Γ. Τσιγαρίδας 

Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσική Ι
2.10.2020
Η διδασκαλία του μαθήματος Φυσική Ι θα γίνει εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Cisco Webex. 

Τα μαθήματα θα γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή, 12.45-14.30. 

Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα χρησιμοποιείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m7928633e3d370b9ee132cc0dffa7b650

όπου απλά εισάγετε το όνομα και το e-mail σας, πατάτε Next και στη συνέχεια Join Meeting (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον browser ή και να κατεβάσετε την εφαρμογή).

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Cisco Webex υπάρχουν στο αρχείο "Cisco_Webex_Student_Guide.pdf", το οποίο βρίσκεται στα Έγγραφα.

Παρακαλώ να μην χρησιμοποιείτε την κάμερα και το μικρόφωνό σας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Ανοίγετε το μικρόφωνο μόνο όταν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση.

Καλή αρχή!
 
Ο διδάσκων, 

Γιώργος Τσιγαρίδας  
Επαναληπτική εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ Ι - Ευπαθείς ομάδες - Ώρα εξέτασης
7.9.2020

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ Ι για τους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/09/2020 στις 12.00. 

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της εξέτασης περιγράφονται σε προηγούμενη ανακοίνωση.

Καλή επιτυχία!

Γ. Τσιγαρίδας 

Επαναληπτική εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ Ι - Ευπαθείς ομάδες - Ορθή επανάληψη
5.9.2020
Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος "Φυσική Ι" για τους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Πέμπτη 10/09/2020 στις 12.00, με χρήση της πλατφόμας Microsoft Teams. 

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην εξ αποστάσεως εξέταση θα πρέπει να συνδεθούν στην ομάδα ΦΥΣΙΚΗ Ι - ΣΜΜΜ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς (user name και password) του Πολυτεχνείου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην εξέταση. 

Η είσοδος στην ομάδα θα γίνει χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a75271b94d6ec42ee91f23cc0f30fd82a%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba5648a4-64a5-4dbb-ac85-b367407f217a&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

ή τον κωδικό 

c5a07h7

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Microsoft Teams υπάρχουν στο αρχείο Microsoft_Teams_για_σπουδαστές.pdf το οποίο βρίσκεται στα ΕΓΓΡΑΦΑ.

Καλή επιτυχία! 

Γιώργος Τσιγαρίδας
Επαναληπτική εξέταση φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
4.9.2020
Όσοι φοιτητές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και επιθυμούν να εξεταστούν εξ αποστάσεως στην επαναληπτική εξέταση του μαθήματος  "ΦΥΣΙΚΗ Ι",  θα πρέπει να με ενημερώσουν στέλνοντάς μου e-mail στη διεύθυνση: gtsig@mail.ntua.gr  το αργότερο έως τη Δευτέρα 07/09/2020, ώστε να βγει το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εξέτασης. Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, η Σχολή στην οποία ανήκει, καθώς και εάν έχει εγκριθεί το αίτημα του για εξ αποστάσεως εξέτασης από τη Γραμματεία της Σχολής του.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Γιώργος Τσιγαρίδας 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
11.1.2020

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ 16-01-2020, ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Γ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

Τελική ημερομηνία παράδοσης εργασιών Εργαστηρίου Φυσικής Ι
9.1.2020

Η τελική ημερομηνία παράδοσης των εργαστηριακών ασκήσεων της Φυσικής Ι είναι η 20/1/2020. Παρακαλούνται όσοι εκ των  φοιτητών παρακολούθησαν τις εργαστηριακές ασκήσεις να παραδώσουν τις εργασίες τους εντός της προθεσμίας αυτής.

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου 

Ελένη Κράλλη 

Εργαστήρια Φυσικής Ι (3/1/2020 - 16/1/2020)
3.1.2020

Το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων της Φυσικής Ι ολοκληρώνεται ως εξής:

Τετάρτη 8/1/2020, 17:00-19:00, ΤΜΗΜΑ  Α

Ομάδα Α1: εργαστηριακή άσκηση 6

Ομάδα Α2: εργαστηριακή άσκηση 5

Ομάδα Α3: εργαστηριακή άσκηση 2

Ομάδα Α4: εργαστηριακή άσκηση 16

 

Πέμπτη 9/1/2020, 15:00 - 17:00, ΤΜΗΜΑ Β

Ομάδα Β1: εργαστηριακή άσκηση 16

Ομάδα Β2: εργαστηριακή άσκηση 6

Ομάδα Β3: εργαστηριακή άσκηση 5

Ομάδα Β4: εργαστηριακή άσκηση 2

 

Την Πέμπτη 16/1/2020, 15:00-17:00,  θα πραγματοποιηθεί το συμπληρωματικό εργαστήριο για όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις.

 

Καλή Χρονιά 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου  

Ελένη Κράλλη 

Εργαστήρια Φυσικής Ι
18.12.2019

Οι εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής Ι σήμερα Τετάρτη 18/12/19 (17:00-19:00)  και αύριο Πέμπτη 19/12/19 (15:00-17:00)  θα πραγματοποπιηθούν κανονικά.

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

Ορθή Επανάληψη - Εργαστήρια Φυσικής Ι (16/12/2019 - 20/12/2019)
13.12.2019

Το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων της Φυσικής Ι για την επόμενη εβδομάδα έχει ως εξής:

Δευτέρα 16/12/19, 17:00- 19:00, ΤΜΗΜΑ Α

Ομάδα Α1: εργαστηριακή άσκηση 5

Ομάδα Α2: εργαστηριακή άσκηση 2

Ομάδα Α3: εργαστηριακή άσκηση 16

Ομάδα Α4: εργαστηριακή άσκηση 6

 

Τετάρτη 18/12/19, 17:00-19:00, ΤΜΗΜΑ Β

Ομάδα Β1: εργαστηριακή ασκηση 2

Ομάδα Β2: εργαστηριακή άσκηση 16

Ομάδα Β3: εργαστηριακή άσκηση 6

Ομάδα Β4: εργαστηριακή άσκηση 5

 

Πέμπτη 19/12/19, 15:00-17:00, ΤΜΗΜΑ Α

Ομάδα Α1: εργαστηριακή άσκηση 2

Ομάδα Α2: εργαστηριακή άσκηση 16

Ομάδα Α3: εργαστηριακή άσκηση 6

Ομάδα Α4: εργαστηριακή άσκηση 5 

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου 

Ελένη Κράλλη 

Εργαστήρια Φυσικής Ι
10.12.2019

Το πρόγραμμα των εργαστηριακών άσκήσεων της Φυσικής Ι για την τρέχουσα εβδομάδα έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ  Α - Πέμπτη 12/12/19, 15:00 - 17:00

Ομάδα Α1: εργαστηριακή άκσηση 16

Ομάδα Α2: εργαστηριακή άκσηση 6

Ομάδα Α3: εργαστηριακή άκσηση 5

Ομάδα Α4: εργαστηριακή άκσηση 2

 

ΤΜΗΜΑ Β - Τετάρτη 11/12/19, 17:00-19:00

Ομάδα Β1: εργαστηριακή άσκηση 6

Ομάδα Β2: εργαστηριακή άσκηση 5

Ομάδα Β3: εργαστηριακή άσκηση 2

Ομάδα Β4:  εργαστηριακή άσκηση 16

 

Την Παρασκευή θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

Αναβολή Εργαστηρίου Φυσικής Ι Πέμπτη 5/12/2019
5.12.2019

Μετά από την απόφαση της γενικής συνέλευσης του φοιτητικού συλλόγου της ΣΕΜΦΕ για κινητοποιήσεις, το εργαστήριο της Φυσικής Ι σήμερα Πέμπτη 5/12/2019 αναβάλλεται. 

Οι αναπληρώσεις των εργαστηριακών ασκήσεων θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

 

Αναβολή εργαστηρίου Φυσικής Ι της Πέμπτης 28/11/2019
28.11.2019

Το προγραμματισμένο εργαστήριο Φυσικής Ι της Πέμπτης 28/11/2019 αναβάλλεται λόγω των κινητοποιήσεων που αποφάσισε στη γενική του συνέλευση ο φοιτητικός σύλλογος της ΣΕΜΦΕ.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

Aναβολή εργαστηρίου Φυσικής Ι στις 21/11/2019
21.11.2019

Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του  φοιτητικού συλλόγου της ΣΕΜΦΕ για κινητοποιήσεις, το σημερινό εργαστήριο (21/11/2019)  Φυσικής Ι αναβάλλεται.

Θα υπάρξει ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις των εργαστηρίων που έχουν αναβληθεί.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου 

Ελένη Κράλλη 

Εργαστήριο Φυσικής Ι
7.11.2019

Ξεκινάνε σήμερα τα εργαστήρια Φυσικής Ι με τις εργαστηριακές ασκήσεις του Τμήματος Β.

Ενδεικτικά : 

Ομάδα Β1: άσκηση 5

Ομάδα Β2: άσκηση 2

Ομάδα Β3: άσκηση 16

Ομάδα Β4: άσκηση 6 

Το Τμήμα Α αρχίζει την επόμενη Πέμπτη 14/11/2019

Χρειάζεται να ενημερώνεστε για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ασκήσεων από το πρόγραμμα που υπάρχει στην κατανομή φοιτητών στα "Έγγραφα" 

 

Καλά αρχή σε όλους

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

Εργαστήριο Φυσικής Ι
30.10.2019

Στο my courses, στα 'Έγγραφα'  θα βρείτε τις νέες κατανομές των φοιτητών, με τις ομάδες, τις ασκήσεις και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ασκήσεων.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

Αναβολή Εργαστηρίου Φυσικής Ι (Πέμπτη 31/10)
30.10.2019

Μετά τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων των ΣΜΜΜ και ΣΕΜΦΕ για κινητοποιήσεις, το Εργαστήριο Φυσικής Ι του Τμήματος Α που ήταν προγραμματισμένο για την Πέμπτη 31-10-2019 αναβάλλεται.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση του.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά ως έχει.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

Εργαστήριο Φυσικής Ι
29.10.2019

Τα εργαστήρια της Φυσικής Ι ξεκινάνε εκτός απροόπτου την Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 15:00μμ - 17:00μμ  στο κτήριο Φυσικής της ΣΕΜΦΕ για την ομάδα Α.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις  της ομάδας Β που δεν πραγματοποιήθηκαν  στις 24/10/2019 λόγω κατάληψης μετατίθενται για τις 19/12/2019. 

Οι υπόλοιπες ασκήσεις και για τις δύο ομάδες συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προκύψει, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

 

Τελευταία ειδοποίηση για τις εγγραφές στο Εργαστήριο Φυσικής Ι
29.10.2019

Οι εγγραφές όσων φοιτητών θέλουν και δεν πρόλαβαν να εγγραφούν στο Εργαστήριο Φυσικής Ι συνεχίζονται μέχρι την Τετάρτη 30/10/2019 και ώρα 12:00μμ.

Από την ώρα αυτή και μετά δεν θα πραγματοποιούνται άλλες εγγραφές.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου 

Ελένη Κράλλη 

Νέα Παράταση εγγραφών στο Εργαστήριο Φυσικής Ι
23.10.2019

Για όσους φοιτητές δεν μπόρεσαν να κάνουν εγγραφή εγκαίρως στο Εργαστήριο Φυσικής Ι, δίνεται προθεσμία  να εγγραφούν έως και την Τετάρτη 30-10-2019.

Λόγω των κινητοποιήσεων της σχολής μετά από απόφαση του φοιτητικού συλλόγου, το Εργαστήριο Φυσικής Ι που ήταν προγραμματισμένο  για αύριο  Πέμπτη  24-10-2019 αναβάλλεται. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία αναπλήρωσης του. 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

 Ελένη Κράλλη 

Eισαγωγικό μάθημα Εργαστηρίου Φυσικής Ι
22.10.2019

Το εισαγωγικό μάθημα του Εργαστηρίου Φυσικής Ι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/10/19, και ώρα 16:30μμ-18:00μμ στο Αμφιθέατρο Ι της ΣΜΜΜ.

 Για τυχόν αλλαγή  στο πρόγραμμα του αυριανού μαθήματος, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

 

 Στο mycourses στα ΄Έγγραφα΄, θα βρείτε τις κατανομές των φοιτητών με τις ημερομηνίες των ασκήσεων και τα τμήματα.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

Εργαστήριο Φυσικής Ι
22.10.2019

Όσοι εκ των φοιτητών που έκαναν εγγραφή στο Εργαστήριο της Φυσικής Ι ανήκουν σε παλαιότερα έτη, έγιναν δεκτοί κατ' εξαίρεση, καθώς υπήρξαν κενές θέσεις. 

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

 

Παράταση εγγραφών στο Εργαστήριο Φυσικής Ι
11.10.2019

Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής στο Εργαστήριο Φυσικής Ι μέχρι την Πέμπτη 17/10/2019.

Όσοι φοιτητές δεν πρόλαβαν και το επιθυμούν παρακαλούνται όπως κάνουν την εγγραφή τους μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει ακόμα τον κωδικό τους και δεν μπορούν να κάνουν εγγραφή, παρακαλούνται όπως έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου.

 

Η  υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη  

Αναβολή εισαγωγικού μαθήματος Εργαστηρίου Φυσικής Ι
10.10.2019

Λόγω της απόφασης του φοιτητικού συλλόγου της Σχολής των Μεταλλειολόγων για κλειστή Σχολή σήμερα 10/10/2019 και αύριο 11/10/2019, το εισαγωγικό μάθημα του Εργαστηρίου Φυσικής Ι, μετατίθεται για τις 17/10/2019 (ίδια ώρα και αίθουσα).

Η έναρξη των  Εργαστηριακών Ασκήσεων  για τα Τμήματα  Α και Β  μετατίθεται για:

Τμήμα Α: Πέμπτη 31/10/2019

Τμήμα Β: Πέμπτη 24/10/2019

 

Εντός της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθούν και οι ονομαστικές καταστάσεις με τα Τμήματα και τις ημερομηνίες και για τις 4 ασκήσεις 

 Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη 

Εγγραφές στα εργαστήρια Φυσικής Ι 2019-20
7.10.2019

Το εργαστήριο Φυσικής Ι Μεταλλειολόγων πραγματοποιείται

Πέμπτη 15:00 - 17:00 στο κτήριο φυσικής.

Περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μάθημα και 4 ασκήσεις.

Για την απαιτούμενη οργάνωση του εργαστηρίου, είναι απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών που προτίθενται να το παρακολουθήσουν. Ως εκ τούτου, όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Φυσικής Ι υποχρεούνται να εγγραφούν σε αυτό, μέσω του mycourses του μαθήματος, Εργαλεία/Ομάδες/Εγγραφή στα εργαστήρια ως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019.

Την Πέμπτη 10/10/19 στις 15:00, στο Κτ. Μετ. Αμφ02, θα γίνει ένα εισαγωγικό εργαστηριακό μάθημα, το οποίο είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο εργαστήριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με το εργαστήριο και την εκπόνηση των εργαστηριακών αναφορών (Σφάλματα, γραφικές παραστάσεις κ. α.). Μετά από αυτό το μάθημα δεν θα γίνονται δεκτές εγγραφές στο εργαστήριο.

Οι φοιτητές χωρίζονται σε 2 τμήματα και κάθε τμήμα πραγματοποιεί συνολικά 4 ασκήσεις (1 άσκηση κάθε 15 μέρες).

Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων για το Α Τμήμα 17/10/19 και για το Β Τμήμα 24/10/19.

 

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη

Έναρξη εργαστηρίων Μεταλλειολόγων στο μάθημα Φυσική Ι
7.10.2019

Έναρξη εργαστηρίων Μεταλλειολόγων στο μάθημα Φυσική Ι

Α τμήμα - Πέμπτη 17/10/19

Β τμήμα – Πέμπτη 24/10/19

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται 15:00-17:00 στο κτήριο Φυσικής.

Μετά τη λήξη των εγγραφών θα μπορείτε να βρείτε τις κατανομές των φοιτητών στις ασκήσεις ανά Τμήμα και ημερομηνία στα έγγραφα/Εργαστήριο Φυσικής Ι

 

Οι ασκήσεις βρίσκονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.physics.ntua.gr/gr/ergasthriakoi_odhgoi.htm

Είναι απαραίτητο να είστε προετοιμασμένοι για το εργαστήριο και να έχετε μελετήσει το πείραμα που θα πραγματοποιήσετε .

Επίσης, απαραίτητο στην επεξεργασία όλων των εργασιών σας, θα σας φανεί το "Ανάλυση και παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων (σφάλματα)" που βρίσκεται http://www.physics.ntua.gr/ergasthria/askhseis_ergasthrion/analysis_parousiash_sfalmata.pdf

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο  δεν πραγματοποιηθεί κάποια άσκηση για όλο το τμήμα ή την ομάδα, το  πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά στις  προκαθορισμένες ημερομηνίες  και ώρες και θα βγαίνει ανακοίνωση για την ημερομηνία αναπλήρωσης του εργαστηρίου που χάθηκε.

Αν κάποιος φοιτητής μεμονωμένα χάσει μια άσκηση, μπορεί να προσέλθει με το άλλο τμήμα για να την αναπληρώσει.

 

Διευκρινήσεις σχετικά με το εργαστήριο θα δοθούν από το διδάσκοντα κ. Τσιγαρίδα στο θεωρητικό μάθημα.

 

Καλή αρχή!

 

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Ελένη Κράλλη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
3.9.2019
ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ+ΕΡΓΑΣΙΑ). ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ 020, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ) ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-09-2019 ΣΤΙΣ 12.00. 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
8.2.2019

ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ+ΕΡΓΑΣΙΑ). ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ 020, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ) ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-02, ΩΡΑ 12.30.

ΚΑΛΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ!

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
2.2.2019

Όπως αναφέρεται στα γενικά στοιχεία του μαθήματος στο mycourses, αλλά και στο αρχείο εισαγωγή στο φάκελο ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ_2019, η ύλη του μαθήματος, συνοπτικά, περιλαμβάνει τα εξής: 

Εισαγωγή, Κίνηση σε μία διάσταση, Διανύσματα, Κίνηση σε δύο και τρεις διαστάσεις, Βολές, Νόμοι της κίνησης, Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης, Κίνηση υπό την επίδραση των δυνάμεων τριβής, Κυκλική κίνηση, Ενέργεια συστήματος, Διατήρηση της ενέργειας, Γραμμική ορμή, Διατήρηση της ορμής, Πλαστικές και ελαστικές κρούσεις, Περιστροφή στερεού σώματος, Στροφορμή – αρχή διατήρησης, Κίνηση σε πεδία βαρύτητας  - Δορυφόροι, Στατική ισορροπία και ελαστικότητα, Απλή αρμονική ταλάντωση, Ταλαντώσεις με απόσβεση, Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις

Ο διδάσκων

Γιώργος Τσιγαρίδας

 

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
17.1.2019

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 12.45-14.30 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΑΙ 15.00-17.00 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

Αναβολή αυριανού εργαστηρίου για τις 18/1/19
16.1.2019

Λόγω των κινητοποιήσεων την Πέμπτη 17/1/19 το τελευταίο εργαστήριο Φυσικής Ι για το Α τμήμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/1/19 15:00-17:00. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα λόγω της λήξης του εξαμήνου.

Η προθεσμία για τις εργασίες των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 παρατείνεται ως την Παρασκευή 18/1/19.

 

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
11.1.2019

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-01-19, ΩΡΑ 16.00-18.00 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 17-01-19, ΩΡΑ 12.45-14.30, ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΟΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ) ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-01-19.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

Προθεσμίες υποβολής εργασιών για το εργαστήριο Φυσικής Ι
11.1.2019

Για τις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 17/1/19.

Για τις ασκήσεις  που πραγματοποιήθηκαν στις 10/1/19, καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 24/1/19.

Για τις ασκήσεις  που θα πραγματοποιηθούν στις 17/1/19, καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 31/1/19.

Μετά την 31/1/19 καμία εργασία δεν θα γίνει δεκτή.

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας.

 

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ
14.12.2018

ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ_2019) ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΑ.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
11.12.2018

ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ_2019, ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ BOLD (Π). ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣΤΕ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΣ, 5 ΛΕΠΤΑ + 2-3 ΛΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

Αναβολή σημερινού εργαστηρίου για τις 17/1/19
6.12.2018

Λόγω των σημερινών φοιτητικών κινητοποιήσεων το εργαστήριο Φυσικής Ι του Α τμήματος αναβάλλεται για τις 17/1/19.

Δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη εβδομάδα για επιπλέον αναπληρώσεις. Αν κάποιος φοιτητής έχει χάσει μεμονωμένα μια άσκηση να φροντίσει να την αναπληρώσει ερχόμενος με το άλλο τμήμα.

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.12.2018

ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ_2019, ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ERGASIES_2019_MMM). ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ (Π). ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΩΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12. ΕΠΙΣΗΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΘΕΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΜΕΣΑ. ΤΕΛΟΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-12 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00-17.00, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.12.2018

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΕΧΟΥΝ BONUS +1 ΜΟΝΑΔΑ (MAXIMUM), ΕΝΩ ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΑ ΕΧΟΥΝ BONUS + 1.5 ΜΟΝΑΔΑ (MAXIMUM), ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΡΧΙΚΑ. ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, 18-01-19 , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.  

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
30.11.2018

ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ_2019, ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΗΔΗ. ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΕ E-MAIL ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΩΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-12. 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

Αναβολή σημερινού εργαστηρίου για τις 10/1/19
29.11.2018

Λόγω της απόφασης του φοιτητικού συλλόγου Μεταλλειολόγων για κινητοποιήσεις σήμερα 29/11/18,

το σημερινό εργαστήριο Φυσικής Ι του Β τμήματος αναβάλλεται για τις 10/1/19.

 

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
22.11.2018

ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΜΟΥ E-MAIL ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: gtsig@mail.ntua.gr

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
9.11.2018

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΡΚΕΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-11-18 ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-11-18 ΩΡΑ 16.00-18.00, ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΟΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

Αναβολή εργαστηρίου για τις 20/12/18
1.11.2018

Λόγω της απόφασης του φοιτητικού συλλόγου Μεταλλειολόγων για κινητοποιήσεις σήμερα 1/11/18,

το σημερινό εργαστήριο Φυσικής Ι του Α τμήματος αναβάλλεται για τις 20/12/18.

 

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

 

Έναρξη εργαστηρίων Φυσικής Ι Μεταλειολόγων
17.10.2018

Έναρξη εργαστηρίων Μεταλλειολόγων στο μάθημα Φυσική Ι

Α τμήμα - Πέμπτη 18/10/18

Β τμήμα – Πέμπτη 25/10/18

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται 15:00-17:00 στο κτήριο Φυσικής.

Μπορείτε να βρείτε τις κατανομές των φοιτητών στις ασκήσεις ανά Τμήμα και ημερομηνία καθώς και τα φυλλάδια των ασκήσεων στα έγγραφα/Εργαστήριο Φυσικής Ι 

Είναι απαραίτητο να είστε προετοιμασμένοι για το εργαστήριο και να έχετε μελετήσει το πείραμα που θα πραγματοποιήσετε .

Επίσης, απαραίτητο στην επεξεργασία όλων των εργασιών σας, θα σας φανεί το "Ανάλυση και παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων (σφάλματα)" που βρίσκεται http://www.physics.ntua.gr/ergasthria/askhseis_ergasthrion/analysis_parousiash_sfalmata.pdf

Αν για οποιονδήποτε λόγο  δεν πραγματοποιηθεί κάποια άσκηση για όλο το τμήμα ή την ομάδα, το  πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά στις  προκαθορισμένες ημερομηνίες  και ώρες και θα βγαίνει ανακοίνωση για την ημερομηνία αναπλήρωσης του εργαστηρίου που χάθηκε.

Αν κάποιος φοιτητής μεμονωμένα χάσει μια άσκηση, μπορεί να προσέλθει με το άλλο τμήμα για να την αναπληρώσει.

Διευκρινήσεις σχετικά με το εργαστήριο θα δοθούν από το διδάσκοντα κ. Τσιγαρίδα στο θεωρητικό μάθημα.

Καλή αρχή!

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
4.10.2018

Στα έγγραφα, και συγκεκριμένα στον κατάλογο ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ_2019, θα βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με το μάθημα. Επισημαίνεται ότι το υλικό αυτό έχει καθαρά βοηθητικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την παρακολούθηση του μαθήματος.

 Καλό εξάμηνο!

Ο διδάσκων

Γιώργος Τσιγαρίδας

E-mail: gtsig@mail.ntua.gr 

Εγγραφές στο εργαστήριο Φυσικής Ι Μεταλλειολόγων
1.10.2018

Το εργαστήριο Φυσικής Ι Μεταλλειολόγων θα πραγματοποιείται Πέμπτη 15:00 - 17:00 στο κτήριο φυσικής. Περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μάθημα και 4 ασκήσεις.

Η εγγραφή στο εργαστήριο είναι απαραίτητη για τη σωστή οργάνωσή του, γίνεται μέσω του mycourses του μαθήματος στα Εργαλεία/Ομάδες/Εγγραφή στα εργαστήρια και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως την Πέμπτη 11/10/18 που θα πραγματοποιηθεί το εισαγωγικό μάθημα για το εργαστήριο (στις 15:00 στο Κτ. Μετ Αμφ02).  Στο εισαγωγικό μάθημα θα σας δοθούν πληροφορίες απαραίτητες για το εργαστήριο (εργασίες, σφάλματα, γραφικές παραστάσεις, παρουσίαση αποτελεσμάτων). Παρακαλώ φροντίστε να το παρακολουθήσετε οπωσδήποτε.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα χωριστούν σε τμήματα και ομάδες και κάθε ομάδα θα κάνει 4 ασκήσεις (1άσκηση κάθε 15 μέρες) σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των εγγραφών.

Δείτε και τη σχετική ανακοίνωση στα Εργαλεία/Έγγραφα/Εργαστήρια Φυσικής Ι.

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
18.9.2018
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (ΣΕΠΤΕΜ. 2018)
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΟΥ 25/9/18
18.9.2018

ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25/9/18 (ΩΡΑ: 1200-1300, ΑΥΣΤΗΡΑ), ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΡΑΚΑΣ (ΓΡΑΦ. 302) [Α-Ν]

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΓΡΑΦ. 014) [Μ-Ω] 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 2018
14.6.2018
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 2018
Επίδειξη γραπτών, ΦΥΣΙΚΗ Ι - ΜΗΧΑΝΙΚΗ
6.3.2018

Επίδειξη γραπτών για την κανονική εξέταση Φεβρουαρίου 2018 για το μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι - ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ, 14:00-15:00

Κατάλογος φοιτητών --> Α. Παπαγιάννης, Ισόγειο κτ. Φυσικής, γραφείο 014,

Kατάλογος φοιτητών --> Ν. Τράκας, 3ος όρ. κτ. Φυσικής, γραφείο 302

Επίδειξη γραπτών, ΦΥΣΙΚΗ Ι - ΜΗΧΑΝΙΚΗ
6.3.2018
Στη σχετική ανακοίνωση στο mycourses, υπάρχουν οι 2 κατάλογοι των φοιτητών που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τους 2 διδάσκοντες.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΜΜ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2017-2018
5.3.2018
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)
Βαθμολογία Εργαστηρίου Φυσικής Ι
15.2.2018

Βρέιτε στο mycourses στα Έγγραφα/Εργαστήριο Φυσικής Ι το αρχείο "Βαθμολογία Εργαστηρίου Φυσικής Ι - Μεταλλειολόγοι Χειμ 2017-18.pdf" με την τελική βαθμολογία του εργαστηρίου.

Η υπεύθυνη

Άλκηστη Δημακοπούλου

KATANOMH ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΦΥΣΙΚΗ Ι) 31/1/18
29.1.2018

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 (ΣΕΜΦΕ) [Α-Ι]

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 4 (ΣΕΜΦΕ) [Κ-Ω]

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2017-2018
19.1.2018

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2017-2018 ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΕΓΓΡΑΦΑ".

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Προθεσμίες παράδοσης εργασιών εργαστηρίου Φυσικής Ι
18.1.2018

Προθεσμίες παράδοσης εργασιών εργαστηρίου Φυσικής Ι:

Για τις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017, Δευτέρα 22/1/2018.

Για τις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018, Τετάρτη 31/1/2018.

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας

Άλκηστη Δημακοπούλου
ΜΑΘΗΜΑ 12.1.2018
11.1.2018

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΥΡΙΟ 12.1.2018 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17.1.18 (ΑΙΘ. ΑΜΦ. 02) 1430-1630

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ [ΕΞΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10 + 17/1/18]
9.1.2018

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ [ΕΞΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10 + 17/1/18]

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 02

ΩΡΑ: 14:30-16:30

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ 15 ΚΑΙ 22.12.17)
22.12.2017

ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΜΑΘΗΜΑΤΑ 15...12.12.17 ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

Α.Π.

Αναβολή εργαστηρίου Φυσικής 14/12/17
13.12.2017

Λόγω της απόφασης του φοιτητικού συλλόγου Μεταλλειολόγων για κατάληψη Σχολής την Πέμπτη 14/12/17 το εργαστήριο φυσικής για το Β τμήμα δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Πέμπτη 18/1/18 15:00-17:00.

Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εβδομάδα για πραγματοποίηση συμπληρωματικού εργαστηρίου.

Όποιος μεμονωμένα έχει χάσει κάποια άσκηση, να φροντίσει να την αναπληρώσει ερχόμενος με το άλλο τμήμα.

Προσοχή, στο ότι το Α τμήμα ολοκληρώνει τις ασκήσεις του 21/12/17.

 Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

 

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΥΡΙΟ 14 12 2017
13.12.2017

Λόγω της απόφασης του φοιτητικού συλλόγου Μεταλλειολόγων για κατάληψη Σχολής την Πέμπτη 14/12/17 το αυριανό ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ φυσικής δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων 

Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έναρξη εργαστηρίων Φυσικής Ι
30.10.2017

Την προσεχή Πέμπτη 2/11/17 ξεκινάει το εργαστήριο Φυσικής Ι με το Α τμήμα.

Τα εργαστήρια βρίσκονται στο κτίριο Φυσικής (έναντι Κτιρίου Διοίκησης)

Την κατανομή σας σε τμήματα και ομάδες με τις ημερομηνίες στις οποίες θα πραγματοποιήσετε τις ασκήσεις σας, τα φυλλάδια των ασκήσεων καθώς και το εισαγωγικό φυλλάδιο με τα σφάλματα, θα τα βρείτε στο mycourses του μαθήματος Εργαλεία/Εγγραφα/Εργαστήριο Φυσικής Ι

αλλά και στα http://www.physics.ntua.gr/gr/ergasthria.htm και

http://www.physics.ntua.gr/gr/ergasthriakoi_odhgoi.htm

Είναι απαραίτητο να είστε προετοιμασμένοι για το εργαστήριο και να έχετε μελετήσει το πείραμα που θα πραγματοποιήσετε .

Αν για οποιονδήποτε λόγο  δεν πραγματοποιηθεί κάποια άσκηση για όλο το τμήμα ή την ομάδα, το  πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά στις  προκαθορισμένες ημερομηνίες  και ώρες και θα βγαίνει ανακοίνωση για την ημερομηνία αναπλήρωσης του εργαστηρίου που χάθηκε.

Αν κάποιος φοιτητής μεμονομένα χάσει μια άσκηση, πρέπει να φροντίσει να προσέλθει με το άλλο τμήμα για να την αναπληρώσει.

Καλή αρχή!

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

Αναβολή εισαγωγικού εργαστηρίου
25.10.2017

Λόγω της απόφασης του φοιτητικού συλλόγου Μεταλλειολόγων για κατάληψη σχολής αύριο Πέμπτη 26/10/17, το εισαγωγικό εργαστήριο αναβάλλεται για τη Δευτέρα 30/10/17 15:00-17:00 στο Αμφ 1 Κτ. Μετ.

Η λήξη της προθεσμίας εγγραφής στο εργαστήριο παραμένει την Πέμπτη 26/10/17 και τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι λίστες και οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις σας. Το Α τμήμα θα ξεκινήσει την επόμενη Πέμπτη.

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

Παράταση εγγραφών - Αναβολή εισαγωγικού εργαστηρίου
18.10.2017

Το εισαγωγικό εργαστήριο Φυσικής Ι αναβάλλεται για την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 15:00-17:00 στο Αμφ 2 Κτ. Μετ. και η προθεσμία εγγραφής παρατείνεται ως την ίδια ημερομηνία. Υπενθυμίζω ότι η εγγραφή στο εργαστήριο (Εργαλεία/Ομάδες) είναι υποχρεωτική για να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει.

Η παρακολούθηση του εισαγωγικού εργαστηρίου είναι απαραίτητη και κάθε φοιτητής θα πραγματοποιήσει επιπλέον 4 ασκήσεις.(Μια κάθε 15 μέρες)

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο θα σας δώσει ο κ. Τράκας στο αυριανό θεωρητικό μάθημα.

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

 

Διαγραφή λίστας χρηστών
13.10.2017

Σε λίγο θα πραγματοποιηθεί διαγραφή της λίστας χρηστών του μαθήματος Φυσική Ι.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές (και όσοι άλλοι χρωστούν το μάθημα) να επανεγγραφούν.

Επίσης, όσοι πρωτοετείς φοιτητές σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος, παρακαλούνται να εγγραφούν ΚΑΙ στη λίστα του εργαστηρίου στο Εργαλεία/Ομάδες.

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου

Εργαστήριο Φυσικής Ι
13.10.2017

Το εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιείται την Πέμπτη 15:00 - 17:00 στο κτήριο φυσικής. Περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μάθημα και 4 ασκήσεις.

Η εγγραφή στο εργαστήριο είναι απαραίτητη για τη σωστή οργάνωσή του και θα πρέπει να έχει γίνει ως την Πέμπτη 19/10/17 που θα γίνει το εισαγωγικό μάθημα Στο εισαγωγικό μάθημα θα σας δοθούν πληροφορίες απαραίτητες για το εργαστήριο (εργασίες, σφάλματα, γραφικές παραστάσεις, παρουσίαση αποτελεσμάτων). Παρακαλώ φροντίστε να το παρακολουθήσετε οπωσδήποτε.

Θα χωριστείτε σε τμήματα και ομάδες και κάθε ομάδα θα κάνει 4 ασκήσεις (1άσκηση κάθε 15 μέρες) σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των εγγραφών.

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου

Άλκηστη Δημακοπούλου