Είσοδος

Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

Ανακοινώσεις

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
9.10.2020

Σε συνέχεια της από 8.10.2020 ανακοίνωσης (στην οποία αναφέρονται τα Θέματα του μαθήματος), όσοι φοιτητές επιλέξουν το μάθημα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο παρακάτω αρχείο Επιλογής Θέματος.

https://drive.google.com/file/d/1AEsuqsFdfdhTp3tc4fJuUbV3KJoBu-e7/view?usp=sharing

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο παραπάνω σύνδεσμος δείχνει να μην λειτουργεί, αντιγράψτε τον στον Browser.

 

Για την καλύτερη λειτουργία του μαθήματος, παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν αναλογική κατανομή αριθμού συμμετεχόντων σε κάθε Θέμα.

.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
8.10.2020

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Θέματος Γεωτεχνικού Έργου από τους φοιτητές (σε ομάδες των 3-4 ατόμων) υπό την επίβλεψη των διδασκόντων.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εκπόνησης του θέματος υπάρχουν στην Ενότητα "Γενικά Στοιχεία".

 

Τα πιθανά θέματα για το παρόν εξάμηνο υπάρχουν στον επόμενο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/16Eo-wic65tWsyrK8GauNlg53sAz28yYg/view?usp=sharing

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο παραπάνω σύνδεσμος δείχνει να μην λειτουργεί, αντιγράψτε τον στον Browser.

 

Το πρώτο μάθημα του τρέχοντος εξαμήνου θα γίνει εξ αποστάσεως, την ημέρα και ώρα που αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής, με σύνδεση των φοιτητών στον ακόλουθο σύνδεσμο webex:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8ecdafdcc710ff03669c3449b30e0a85

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο παραπάνω σύνδεσμος δείχνει να μην λειτουργεί, αντιγράψτε τον στον Browser.

 

Τα επόμενα μαθήματα θα γίνονται επίσης εξ αποστάσεως, μετά από επικοινωνία των ομάδων με τους διδάσκοντες.

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.