Είσοδος

Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

Ανακοινώσεις

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στις 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 15:00
8.2.2019

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 20/2/2019 ώρα 15:00 - 18:00 στην Αίθουσα 15 (Διδακτήρια Πολ. Μηχ) και θα περιλαμβάνει την εξέταση του θέματος των ομάδων.

Στην εξέταση θα πρέπει να παρίστανται όλοι οι φοιτητές του μαθήματος (όχι κάθε ομάδα μόνη της) για την απόκτηση εμπειρίας όλων των φοιτητών από τη δουλειά των υπόλοιπων ομάδων.

.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
9.10.2018

Οδηγίες για μάθημα υπάρχουν στην Ενότητα "Γενικά Στοιχεία".

Για την ανάληψη του θέματος, η κάθε ομάδα φοιτητών (2-3 άτομα) παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους διδάσκοντες.

ΔΕΝ θα γίνονται διαλέξεις την καθορισμένη ημέρα και ώρα διδασκαλίας (Παρασκευή 9:45πμ) 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.