Είσοδος

Εργαστήριο Υλικών

Ανακοινώσεις

 
Τελική Βαθμολογία
27.7.2019

Διευκρινίζεται ξανά σχετικά με την τελική "βαθμολογία", ότι όλοι οι άλλοι "βαθμοί" ("-1", "-9", κτλ) εκτός από το "0" αναφέρονται σε επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος. 

Η αστοχία οφείλεται σε αδυναμία του λογισμικού καταχώρησης βαθμολογίας να υποστηρίξει μη βαθμολογούμενα μαθήματα. 

«Εργαστήριο Υλικών» Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων - Κατανομή σε ομάδες
28.2.2019

Την  Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019, ξεκινούν οι εργαστηριακές ασκήσεις. Η κατανομή των φοιτητών σε ομάδες βρίσκεται στα έγγραφα. Υπενθυμίζεται ότι στο 2ο (εαρινό) εξάμηνο το μάθημα δίνεται στο ΒΆ τμήμα που αποτελείται από τους φοιτητές που δεν το παρακολούθησαν στο 1ο (χειμερινό) εξάμηνο. Επίσης, υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτητές που εισήχθησαν στην Σχολή κατά το Ακ. έτος 2017-18 και όχι παλαιότεροι. Οι φοιτητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και δεν βρίσκουν το όνομα τους στην κατανομή, εντάσσονται στις ομάδες αλφαβητικά.  

 

Οι διδάσκοντες.

Σεμινάριο Α' Βοηθειών-Ερωτηματολόγιο
26.2.2019

Οι διαφάνειες του 2ου μαθήματος βρίσκονται στα «έγγραφα», στο σχετικό φάκελο.

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό ερωτηματολόγιο του σεμιναρίου. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές του Τμήματος B (E), μέχρι την Τρίτη 05/03/2019.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5EY4nF4yNsNQOiehoA-ZKTH1gaSZP9CL0IlLE-ij9TSe4ew/viewform?usp=sf_link

 

Χωροθέτηση Εργαστηρίων - Κανόνες ορθής παρακολούθησης του μαθήματος
19.2.2018

Στα έγγραφα θα βρείτε τον χάρτη για τον εντοπισμό των εργαστηρίων (Labs_map.pdf), ο οποίος έχει επικαιροποιηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη προσέλευση των σπουδαστών στο μάθημα. Η υπερβολικά καθυστερημένη προσέλευση συνεπάγεται απουσία. 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν τυπωμένα τα έντυπα προς συμπλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων που πρόκειται να εκπονήσουν στο κάθε μάθημα. Η προετοιμασία για τις εργαστηριακές ασκήσεις με μία -κατΆ ελάχιστον- ανάγνωση αυτών την παραμονή του μαθήματος είναι εκτός από ωφέλιμη και απαραίτητη.

 

Εργαστηριακός Οδηγός
15.10.2017

Στο menu εργαλεία - έγγραφα, μπορείτε να κατεβάζετε κάθε νεότερη έκδοση του Εργαστηριακού Οδηγού.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.