Είσοδος

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Ανακοινώσεις

 
Αναβολή προβολής γραπτών
11.3.2020

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και της αναστολής της λειτουργίας του ΕΜΠ, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 13/3, προβολή γραπτών. Όσοι σπουδαστές επιθυμούν την επαναδιόρθωση του γραπτού τους μπορούν να αποστείλουν e-mail στους διδάσκοντες και θα ενημερωθούν σχετικά στην περίπτωση αλλαγής της τελικής τους βαθμολογίας.

Βαθμολογία περιόδου Φεβρουαρίου 2020
5.3.2020

Η βαθμολογία του μαθήματος για την περίοδο του Φεβρουαρίου 2020, έχει αναρτηθεί στον 4ο όροφο του κτιρίου Υδραυλικής.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να δουν το γραπτό τους την Παρασκευή 13.3.2020 και ώρα 10:30-12:00 στον 4ο όροφο  του κτιρίου Υδραυλικής.

Διόρθωση 5ης σειράς ασκήσεων
27.1.2020

H πέμπτη σειρά ασκήσεων έχει διορθωθεί. Οι διορθωμένες ασκήσεις βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτιρίου υδραυλικής έξω από το γραφείο 401.

Διόρθωση 4ης σειράς ασκήσεων
17.1.2020

H τέταρτη σειρά ασκήσεων έχει διορθωθεί. Οι διορθωμένες ασκήσεις βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτιρίου υδραυλικής έξω από το γραφείο 401.

Διόρθωση 2ης και 3ης σειράς ασκήσεων
20.12.2019

H δεύτερη και η τρίτη  σειρά ασκήσεων έχουν διορθωθεί. Οι διορθωμένες ασκήσεις βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτιρίου υδραυλικής έξω από το γραφείο 401.

Καλές γιορτές  

Διόρθωση 1ης σειράς ασκήσεων
20.11.2019

H πρώτη σειρά ασκήσεων έχει διορθωθεί. Οι διορθωμένες ασκήσεις βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτιρίου υδραυλικής έξω από το γραφείο 401. 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.