Είσοδος

Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια

Ανακοινώσεις

 
Αποτελέσματα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017
12.9.2017

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2017 είναι διαθέσιμα στην επιλογή "Εγγραφα" της ιστοσελίδας του Μαθήματος.

Οσοι επιθυμούν διευκρινίσεις επί της βαθμολογίας τους μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 από 14:00 έως 14:30 στο Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής (2ος όροφος Νέας Πτέρυγας Κτιρίου Αντοχής Υλικών).

Ημερίδα για το Μέλλον της Έρευνας Οδικής Ασφάλειας - ΕΜΠ Δευτέρα 15 Μαϊου 2017
12.5.2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής του ΕΜΠ, στο πλαίσιο της 4ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο "Το Μέλλον της Έρευνας Οδικής Ασφάλειας" στις 15 Μαϊου 2017 στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής ΕΜΠ. 

Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζητήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σπουδαστές της κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.

https://www.nrso.ntua.gr/ntua-the-future-of-road-safety-research-workshop-2017/

Αποτελέσματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2017
20.3.2017

Στην επιλογή Εγγραφα" της ιστοσελίδας του Μαθήματος έχουν αναρτηθεί εκ νέου τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Φεβρουαρίου 2017, στα οποία διορθώθηκε η εκ παραδρομής αντιμετάθεση των βαθμών της εξέτασης θεωρίας με εκείνους της εξέτασης ασκήσεων, χωρίς καμία επιρροή προφανώς στο τελικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2017
11.3.2017

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Φεβρουαρίου 2017 είναι διαθέσιμα στην επιλογή "Εγγραφα" της ιστοσελίδας του Μαθήματος.

Οσοι επιθυμούν διευκρινίσεις επί της βαθμολογίας τους μπορούν να προσέλθουν τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 από 14:00 έως 14:30 στο Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής (2ος όροφος Νέας Πτέρυγας Κτιρίου Αντοχής Υλικών).

Παρουσιάσεις Μαθήματος
31.1.2017

Στην επιλογή "Εγγραφα" έχουν αναρτηθεί δύο συμπιεσμένα αρχεία με συνολικά 6 παρουσιάσεις του μαθήματος, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπάρχει στα βιβλία και στις σημειώσεις, αλλά είναι εντός ύλης και πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε για τις επικείμενες γραπτές εξετάσεις.

Διορθώσεις σε τυπογραφικά σφάλματα του Βιβλίου “Οδική Ασφάλεια”
7.12.2016

Στην επιλογή "Εγγραφα" έχουν αναρτηθεί οι Διορθώσεις σε τυπογραφικά σφάλματα του Βιβλίου “Οδική Ασφάλεια”


Μάθημα Σύνοψης και Επανάληψης της Υλης - 9 Ιανουαρίου 2017
7.12.2016

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Δευτέρας 9 Ιανουαρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί το Μάθημα Σύνοψης και Επανάληψης της Ύλης.

Η ύλη θα έχει ολοκληρωθεί και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα. 

 

Παράδοση 3ης Ασκησης και Προφορική Εξέταση - Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016
6.12.2016

Η παράδοση της 3ης Ασκησης και η Προφορική Εξέταση των τριών ασκήσεων του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής (Κτίριο Αντοχής Υλικών, Νέα Πτέρυγα B, 2ος όροφος, Αίθουσα 101) τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα που βρίσκεται στα "Έγγραφα" του μαθήματος.

Την ημέρα της προφορικής εξέτασης δεν θα γίνει το μάθημα. 

Εκφώνηση 3ης Άσκησης
5.12.2016

Η εκφώνηση της 3ης Άσκησης είναι διαθέσιμη στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος.

Παράδοση 2ης Ασκησης - 5 Δεκεμβρίου 2016
22.11.2016

Η παράδοση της 2ης Άσκησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (1ος όροφος Νέας Πτέρυγας B, Κτήριο Αντοχής Υλικών - Γραφείο 83).

- Η παράδοση είναι ατομική. Συνιστάται τα μέλη κάθε ομάδας να παραδίδουν τις ασκήσεις τους μέσα σε ενιαίο φάκελο για την ομάδα.

- Κάθε σπουδαστής θα συμπεριλάβει και το συμπληρωμένο έντυπο μετρήσεων της ομάδας του.

- Η εργασία πρέπει να είναι τυπωμένη μπρος-πίσω.

- Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο της άσκησης αυτής, διότι στην προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου θα εξεταστείτε σε αυτή.

Εκφώνηση 2ης Ασκησης
21.11.2016

Η εκφώνηση της 2ης Ασκησης έχει αναρτηθεί στα "Εγγραφα" του μαθήματος.

Διανομή Σημειώσεων Διαχείρισης Κυκλοφορίας
4.11.2016

Οι Σημειώσεις για τη "Διαχείριση Κυκλοφορίας" είναι διαθέσιμες στη Γραμματεία του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (Γραφείο 83, 1ος όροφος Νέας Πτέρυγας B, Κτήριο Αντοχής Υλικών), καθημερινά τις πρωινές ώρες (9:00 - 14:00).

Παράδοση αρχείου με το συμπληρωμένο έντυπο μετρήσεων
3.11.2016

Το αρχείο Excel με το συμπληρωμένο έντυπο των μετρήσεων της 1ης Άσκησης πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση traffic2@central.ntua.gr έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016.

Τόσο το θέμα του μηνύματος όσο και όνομα του αρχείου πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, να αρχίζουν με τη λέξη dkoa2015 και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της ομάδας, π.χ.dkoa2016-omada8.xls.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητο να έχετε κάνει όλες τις πράξεις που αφορούν στα σύνολα των μετρήσεων.

Παράδοση 1ης Ασκησης - Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016
2.11.2016

Η παράδοση της 1ης Άσκησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (1ος όροφος Νέας Πτέρυγας B, Κτήριο Αντοχής Υλικών - Γραφείο 83).

- Η παράδοση είναι ατομική. Συνιστάται τα μέλη κάθε ομάδας να παραδίδουν τις ασκήσεις τους μέσα σε ενιαίο φάκελο για την ομάδα.

- Κάθε σπουδαστής θα συμπεριλάβει και το συμπληρωμένο έντυπο μετρήσεων της ομάδας του.

- Η εργασία πρέπει να είναι τυπωμένη μπρος-πίσω.

- Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο της άσκησης αυτής, διότι στην προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου θα εξεταστείτε σε αυτή.

Μετρήσεις και Επίσκεψη στο ΚΔΚ - 9 Νοεμβρίου 2016
1.11.2016

Οι μετρήσεις κυκλοφορίας πεζών και κυκλοφοριακών εμπλοκών για την 1η Άσκηση καθώς και η επίσκεψη στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Αθήνας (ΚΔΚ) θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 ως εξής:

Μετρήσεις:            08:45 - 9:45

Επίσκεψη ΚΔΚ:   10:15 - 11:30

Οι σπουδαστές που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας (ΚΔΚ) πρέπει να βρίσκονται την καθορισμένη ώρα στην είδοδο του ΚΔΚ (Κτήριο ΟΤΕ - Γ' Σεπτεμβρίου 102 -108).

Μετρήσεις Κυκλοφορίας - Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016
31.10.2016

Οι μετρήσεις κυκλοφορίας πεζών και κυκλοφοριακών εμπλοκών για την 1η Άσκηση θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 στις 8:45, στους κόμβους της οδού Πατησίων.

Το πρόγραμμα και οι οδηγίες για την εκτέλεση των μετρήσεων, καθώς και η εκφώνηση της 1ης Άσκησης θα δοθούν στο μάθημα της Τετάρτης 2 Νοεμβρίου 2016.

Εκφώνηση 1ης Ασκησης
31.10.2016

Η εκφώνηση της 1ης Άσκησης και το Έντυπο Μετρήσεων (σε μορφή Excel), καθώς και οι Ομάδες των Μετρήσεων είναι διαθέσιμα στην επιλογή Έγγραφα.

Σημειώσεις για τη Διαχείριση Κυκλοφορίας
30.10.2016

Τα Κεφάλαια για τη Διαχείριση Κυκλοφορίας έχουν αναρτηθεί στα "Εγγραφα" του μαθήματος. 

Ομάδες Μετρήσεων
4.10.2016

Οι σπουδαστές πρέπει να οργανωθούν σε ομάδες των 4 ατόμων για τις μετρήσεις κυκλοφορίας και να καταθέσουν τα ονόματα των μελών κάθε ομάδας έως τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 στο μάθημα. Σε κάθε ομάδα χρειάζεται να οριστεί ένα μέλος για επικοινωνία και να αναγράφεται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του.

Δικτυακός τόπος μαθήματος
3.10.2016

Καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα Εργαλεία την επιλογή Ανακοινώσεις για τις τρέχουσες ανακοινώσεις του μαθήματος (ασκήσεις, αποτελέσματα, κλπ.) καθώς και την επιλογή Έγγραφα για την πρόσβαση σε χρήσιμα αρχεία (περιγραφή μαθήματος, εκφωνήσεις ασκήσεων, κλπ.).Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.