Είσοδος

Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα

Ανακοινώσεις

 
Οδηγίες σχετικά με την εξέταση της 14/6/2019
10.6.2019

Στην εξέταση επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε έντυπου υλικού, καθώς και ηλεκτρονικών συσκευών, για την ανάγνωση σημειώσεων και ιστοσελίδων και την εκτέλεση υπολογισμών.

Η εξέταση έχει ως κύριο στόχο να ολοκληρώσει το μάθημα, με την αντιμετώπιση θεμάτων που είχαν συζητηθεί στην τάξη, και την εκτίμηση μεγεθών που συνδέονται με πραγματικά τεχνικά προβλήματα.

Η εξέταση είναι ατομική, και η κάθε είδους επικοινωνία (φυσική ή ψηφιακή) αποτελεί παραβίαση του κανονισμού εξετάσεων και υπονομεύει μελλοντικές εναλλακτικές διαδικασίες εκπαίδευσης τις οποίες προσπαθούμε να υποστηρίξουμε.

Επίσκεψη στο εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών
25.3.2019

Την Τρίτη 26/3/2019 ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Στον φάκελο "Έγγραφα" θα βρείτε τη θέση του εργαστηρίου (αρχείο Google Earth) όπου και θα συναντηθούμε.

20.2.2016

Οι ιστοσελίδες του μαθήματος είναι στη διεύθυνση

http://www.itia.ntua.gr/courses/ape/ 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.