Είσοδος

Υπολογιστική Γεωτεχνική

Ανακοινώσεις

 
Διαγωνίσματα
6.12.2008

Τελικό διαγώνισμα Φεβρουαρίου : Θα ορισθεί

Απαραίτητη η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή το ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ για την συμμετοχή στο διαγώνισμα. Στο διαγώνισμα επιτρέπεται η χρήση του διδακτικού βιβλίου και των διαφανειών των διαλέξεων

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επαναληπτικό διαγώνισμα Σεπτεμβρίου : Θα ορισθεί

Απαραίτητη η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή το ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ για την συμμετοχή στο διαγώνισμα. Στο διαγώνισμα επιτρέπεται η χρήση του διδακτικού βιβλίου και των διαφανειών των διαλέξεων

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
6.11.2007

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

1. http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

2. http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

79Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.