Είσοδος

Υπολογιστική Γεωτεχνική

Ανακοινώσεις

 
Εφαρμογή της Μεθόδου των Π.Δ. στην Εγκάρσια Φόρτιση Πασσάλου
18.4.2019

Ανάρτηση στον Φάκελο Έγγραφα.

1o ΘΕΜΑ στην Ευστάθεια--Σταθεροποίηση Πρανούς
4.4.2019

Το 1ο Θέμα του μαθήματος έχει αναρτηθεί στον φάκελο Έγγραφα. Ημερομηνία Παράδοσης: 19/4/2019

Ασκηση στην Ευστάθεια Πρανούς με την Μέθοδο των Λωρίδων
25.3.2019

Η 1η Άσκηση του μαθήματος έχει αναρτηθεί στον φάκελο Έγγραφα. Ημερομηνία Παράδοσης: 5/4/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
14.3.2019

Η έναρξη του μαθήματος μετατίθεται στις 12:45 λόγω παρουσίασης-εξέτασης διπλωματικών εργασιών του τομέα. Οι παρουσιάσεις: 

Κωνσταντίνος Αργυρούλης, "Σεισμική Απόκριση Λιμενικού Κρηπιδοτοίχου σε καθεστώς Εδαφικής Ρευστοποίησης: Σύγκριση Καταστατικών Προσομοιωμάτων".

Ελένη - Αναστασία Τσαρταρίδη, "Επίδραση της Δομής στην Απόκριση του Καολίνη σε Διάτμηση".

θα διενεργηθούν στην αίθουσα 3, στις 11:15 - 12:40. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.

 

Διαγωνίσματα
6.12.2008

Τελικό διαγώνισμα Φεβρουαρίου : Θα ορισθεί

Απαραίτητη η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή το ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ για την συμμετοχή στο διαγώνισμα. Στο διαγώνισμα επιτρέπεται η χρήση του διδακτικού βιβλίου και των διαφανειών των διαλέξεων

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επαναληπτικό διαγώνισμα Σεπτεμβρίου : Θα ορισθεί

Απαραίτητη η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή το ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ για την συμμετοχή στο διαγώνισμα. Στο διαγώνισμα επιτρέπεται η χρήση του διδακτικού βιβλίου και των διαφανειών των διαλέξεων

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
6.11.2007

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

1. http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

2. http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

79Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.