Είσοδος

Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα

Ανακοινώσεις

 
Τελική ημερομηνία παράδοσης 2ης Άσκησης: 3/4/19
22.3.2019

Η τελική ημερομηνία παράδοσης της 2ης Άσκησης είναι η Τετάρτη 3/4/19. Η παράδοση γίνεται σε έντυπη μορφή.

2η Παραδοτέα Άσκηση: 20/3/19 - Σημειώσεις για Ανάλυση Κατασκευής Επιχώματος
5.3.2019

Στα Έγγραφα έχει αναρτηθεί η 2η Παραδοτέα Άσκηση του εξαμήνου, με ημερομηνία παράδοσης 20/3/19.

Στα Έγγραφα/Σημειώσεις Μαθήματος έχουν αναρτηθεί επιπλέον σημειώσεις για την Ανάλυση Κατασκευής Επιχώματος, που σχετίζονται με τη 2η Παραδοτέα Άσκηση και δεν εμπεριέχονται στα εκτυπωμένα τεύχη σημειώσεων του μαθήματος.

1η Παραδοτέα Άσκηση: 27/2/19
21.2.2019

Στα Έγγραφα έχει αναρτηθεί η 1η Παραδοτέα Ασκηση του εξαμήνου, με ημερομηνία (αποκλειστικά) ηλεκτρονικής παράδοσης 27/2/19.

Έτσι, και οι φοιτητές που δεν ήταν παρόντες στην έναρξη του μαθήματος στις 20/2/19 μπορούν να ενημερωθούν επ' αυτής, ενώ ακόμη κι αν δεν είστε φυσικά παρόντες στο επόμενο μάθημα (της 27/2/19) θα μπορέσετε να την υποβάλλετε εγκαίρως.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ MAΘΗΜΑΤΟΣ
6.10.2016

Στα ΕΓΓΡΑΦΑ βρίσκονται ανηρτημένα τα 2 τεύχη σημειώσεων του μαθήματος, δηλ. τα αντίγραφα των διαλέξεων (Παπαδημητρίου) και οι σημειώσεις για τεχνολογία γεωφραγμάτων (Μουτάφης). Στη διάρκεια του εξαμήνου θα σας δίνονται και επιπλέον σημειώσεις, όπου χρειάζεται.

Αχ. Παπαδημητρίου 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.