Είσοδος

Θεμελιώσεις (τμήμα Α-Λ)

Ανακοινώσεις

 
2018-19: ΤΜΗΜΑ Α-Λ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
18.7.2019

Ακαδ. Ετος 2018-19 - 6ο εξάμηνο ΠΜ - Τμήμα Α-Λ - Διδάσκων: Μ. Καββαδάς

Τα αποτελέσματα της Εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019 βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://drive.google.com/file/d/1MVuCmsKRGJKPMEyd-boiTyGARG2cIMri/view?usp=sharing

 

Οσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να γίνει επανέλεγχος της βαθμολογίας τους, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο, έως και την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, αναφέροντας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ και τον λόγο της επιθυμίας τους.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O68S4kPt2JHqNCoG0d7JvkX39wPivydVBy9LuzBhYls/edit?usp=sharing

 

Μ. Καββαδάς

.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19 (6ο Εξάμηνο)
18.2.2019

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων και ασκήσεων, το εκπαιδευτικό υλικό κλπ, βρίσκεται στα ΕΓΓΡΑΦΑ

.

ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
17.2.2019

Για επίλυση αποριών και λοιπές ερωτήσεις επί του μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται

στον Επίκουρο Διδασκαλίας Δρ. Αλεξ. Καλό, στο Κτήριο Γεωτεχνικής,  email : alkalos83@gmail.com

κατά τις εξής ημέρες και ώρες :    Παρασκευή  12:00 - 14:00

και, βεβαίως, στον διδάσκοντα Μ. Καββαδά (τηλ 210-7723412, email : kavvadas@central.ntua.gr )  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

 

ΤΜΗΜΑ Α-Λ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
16.2.2019

Τμήμα Α - Λ :

Η παράδοση των Ασκήσεων για επίλυση "κατ' οίκον" γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses, στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Εκπρόθεσμη υποβολή εργασιών δεν γίνεται δεκτή επειδή, μετά την λήξη της προθεσμίας, θα δημοσιεύονται οι λύσεις των ασκήσεων.

.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
30.9.2017

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και θέματα-λύσεις παλαιών εξετάσεων υπάρχουν στα ΕΓΓΡΑΦΑ.

Οι εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

.

 

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
14.9.2013

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

                                  79Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

 

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.