Είσοδος

Θεμελιώσεις (τμήμα Α-Λ)

Ανακοινώσεις

 
ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
3.10.2015

Για επίλυση αποριών και λοιπών ερωτήσεων, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους υποψηφιους διδάκτορες Κ. Τζιβάκο και Φ. Χόρτη, στο Κτήριο Γεωτεχνικής,  email : ktzivakos@gmail.com, philipposchortis@gmail.com

ατά τις εξής ημέρες και ώρες :    Τετάρτη  12:30 - 14:30

και, βεβαίως, στον διδάσκοντα Μ. Καββαδά (τηλ 210-7723412, email : kavvadas@central.ntua.gr )  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

ΤΜΗΜΑ Α-Λ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
1.10.2015

Τμήμα Α - Λ :

Η παράδοση των Ασκήσεων για επίλυση "κατ' οίκον" γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses, στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Εκπρόθεσμη υποβολή εργασιών δεν γίνεται δεκτή επειδή, μετά την λήξη της προθεσμίας, θα δημοσιεύονται οι λύσεις των ασκήσεων.

.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
30.9.2015

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και θέματα-λύσεις παλαιών εξετάσεων υπάρχουν στα ΕΓΓΡΑΦΑ.

Οι εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

.

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
14.9.2013

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

                                  79Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

 

.

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.