Είσοδος

Θεμελιώσεις (τμήμα Α-Λ)

Ανακοινώσεις

 
2020-21: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
10.2.2021

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – Τμήμα Α-Λ:

1Α.  Δευτέρα 15/02/2021,  11:45  - 13:15 :  Εισαγωγή – Πιέσεις επαφής θεμελίου / εδάφους

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas          Βίντεο της διάλεξης:  Διάλεξη 1

1Β:  Παρασκευή 19/02/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πιέσεις επαφής θεμελίου / εδάφους

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos               Βίντεο της διάλεξης:  Διάλεξη Ασκήσεων 1

 

2Α.  Δευτέρα 22/02/2021,  11:45  - 13:15 :  Φέρουσα ικανότητα πεδίλων – Κεντρική, έκκεντρη & λοξή φόρτιση

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas              Βίντεο της διάλεξης:  Διάλεξη 2

2Β:  Παρασκευή 26/02/2021, 9:45  - 11:15 :  Καθιζήσεις πεδίλων με σχέσεις ελαστικής μορφής

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas             Βίντεο της διάλεξης:  

 

3Α.  Δευτέρα 01/03/2021,  11:45  - 13:15 :   ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φέρουσα ικανότητα πεδίλων – Κεντρική φόρτιση

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                  Βίντεο της διάλεξης:   

3Β:  Παρασκευή 05/03/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φέρουσα ικανότητα πεδίλων – Έκκεντρη & λοξή φόρτιση

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                 Βίντεο της διάλεξης:  

 

4Α.  Δευτέρα 08/03/2021,  11:45  - 13:15 :  Καθιζήσεις πεδίλων σε αργιλικά και αμμώδη εδάφη

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas              Βίντεο της διάλεξης:   

4Β:  Παρασκευή 12/03/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Καθιζήσεις πεδίλων με σχέσεις ελαστικής μορφής

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                      Βίντεο της διάλεξης:  

 

5Α.  Δευτέρα 15/03/2021:   ΑΡΓΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ)

       Σύνδεσμος:  ------------------------------

5Β:  Παρασκευή 19/03/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Καθιζήσεις πεδίλων σε αργιλικά εδάφη

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                      Βίντεο της διάλεξης:  

 

6Α.  Δευτέρα 22/03/2021,  11:45  - 13:15 :  Πεδιλοδοκοί

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas

6Β:  Παρασκευή 26/03/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Καθιζήσεις πεδίλων σε αμμώδη εδάφη – Δείκτης εδάφους

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                    Βίντεο της διάλεξης:  

 

7Α.  Δευτέρα 29/03/2021,  11:45  - 13:15 :  Φέρουσα ικανότητα πασσάλων μέσω στατικών τύπων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas

7Β:  Παρασκευή 02/04/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πεδιλοδοκοί

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/alkalos

 

8Α.  Δευτέρα 05/04/2021,  11:45  - 13:15 :  Φέρουσα ικανότητα πασσάλων από επιτόπου δοκιμές

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                     Βίντεο της διάλεξης:  

8Β:  Παρασκευή 09/04/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φέρουσα ικανότητα πασσάλων μέσω στατικών τύπων

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                     Βίντεο της διάλεξης:  

 

9Α.  Δευτέρα 12/04/2021,  11:45  - 13:15 :  Φέρουσα ικανότητα εγχύτων πασσάλων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas

8Β:  Παρασκευή 16/04/2021, 9:45  - 11:15 :  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

       Σύνδεσμος:    Θα ανακοινωθεί

 

10Α.  Δευτέρα 19/04/2021,  11:45  - 13:15 :  Φέρουσα ικανότητα εγχύτων πασσάλων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                   Βίντεο της διάλεξης:   

10Β:  Παρασκευή 23/04/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φέρουσα ικανότητα πασσάλων από επιτόπου δοκιμές

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                    Βίντεο της διάλεξης:  

 

11Α.  Δευτέρα 10/05/2021,  11:45  - 13:15 :  Καθιζήσεις πασσάλων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                   Βίντεο της διάλεξης:  

11Β:  Παρασκευή 14/05/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φέρουσα ικανότητα εγχύτων πασσάλων

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                    Βίντεο της διάλεξης:  

 

12Α.  Δευτέρα 17/05/2021,  11:45  - 13:15 :  Φέρουσα ικανότητα και καθιζήσεις ομάδας πασσάλων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas

12Β:  Παρασκευή 21/05/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φέρουσα ικανότητα εγχύτων πασσάλων

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                     Βίντεο της διάλεξης:  

 

13Α.  Δευτέρα 24/05/2021,  11:45  - 13:15 :  Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                   Βίντεο της διάλεξης:   

13Β:  Παρασκευή 28/05/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Καθιζήσεις πασσάλων & Φέρουσα ικανότητα και καθιζήσεις ομάδας πασσάλων

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                   Βίντεο της διάλεξης:  

.

 

Ακαδ. έτος 2020-21: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
8.2.2021

Λόγω των υγειονομικών περιορισμών συγχρωτισμού εκ της πανδημίας COVID-19, το μάθημα θα γίνεται τις ημέρες και ώρες του προγράμματος σπουδών με ηλεκτρονικά μέσα εξ' αποστάσεως (πλατφόρμα Cisco Webex meetings).

Στις "Ανακοινώσεις" (παρακάτω) έχουν αναρτηθεί οι σύνδεσμοι από τους οποίους οι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν το κάθε μάθημα εξ΄αποστάσεως, με χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου (smartphone) μόνον στις ώρες του ωρολογίου προγράμματος.

Για τη συμμετοχή στο μάθημα χρειάζεται συσκευή (desktop, laptop, tablet ή smartphone) με μικρόφωνο. Η διδασκαλία θα είναι αμφίδρομη και οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν ή να απαντούν σε ερωτήσεις. Η χρήση κάμερας δεν είναι απαραίτητη. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν απενεργοποιημένα το μικρόφωνο και την κάμερά τους όταν παρακολουθούν τον διδάσκοντα, ενώ αυτά θα ενεργοποιούνται μόνον όταν ομιλούν οι ίδιοι.

------------------------

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, οι διαφάνειες των διαλέξεων, λοιπό εκπαιδευτικό υλικό και άλλες πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΓΓΡΑΦΑ. Οι εκφωνήσεις και λύσεις των Ασκήσεων υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

 

Επίλυση και υποβολή λυμένων Ασκήσεων:

Η παράδοση των λύσεων των "Ασκήσεων για επίλυση κατ' οίκον" θα γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses, στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η εκφώνηση των Ασκήσεων, η προθεσμία παράδοσης και ο τρόπος υποβολής θα υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Εκπρόθεσμη υποβολή δεν είναι δυνατή επειδή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δημοσιεύονται οι λύσεις των Ασκήσεων.

Η κάθε υποβολή σειράς Ασκήσεων, πρέπει να περιλαμβάνει ΕΝΑ (μόνον) αρχείο μορφής PDF μεγέθους έως 15 ΜΒ. Το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή πολλών αρχείων διαδοχικά (μετά την υποβολή ενός αρχείου, δεν επιτρέπει την υποβολή άλλου, ούτε την διαγραφή του υποβληθέντος). Δεν είναι υποχρεωτική η δακτυλογράφηση των λύσεων των ασκήσεων σε υπολογιστή. Μπορούν να υποβληθούν χειρόγραφες λύσεις που έχουν σκαναρισθεί ή φωτογραφηθεί και στη συνέχεια ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο αρχείο.  Συνεπώς, εάν η εργασία σας αποτελείται από πολλές εικόνες (π.χ. φωτογραφισμένες χειρόγραφες σελίδες), θα πρέπει να τις μετατρέψετε σε ΕΝΙΑΙΟ αρχείο PDF πριν την υποβολή. Αυτό μπορεί να γίνει, π.χ. με την εισαγωγή των εικόνων σε ένα αρχείο WORD, και στη συνέχεια αποθήκευση του ενιαίου αρχείου ως PDF. Μια καλή εφαρμογή για φωτογράφιση χειρογράφων με κινητό τηλέφωνο είναι η εφαρμογή CamScanner (δημιουργεί αρχεία μικρού μεγέθους και δίνει δυνατότητα αποθήκευσης πολλών φωτογραφιών σε ενιαίο αρχείο PDF).

Για επίλυση αποριών και λοιπές ερωτήσεις για το μάθημα, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Επίκουρο Διδασκαλίας:  Δρ. Αλέξανδρο Καλό, email:  alkalos83@gmail.com   και, βεβαίως, στον διδάσκοντα  Μιχ. Καββαδά email : kavvadas@central.ntua.gr .

.

 

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
14.9.2019

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

                                  79Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

 

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.