Είσοδος

Θεμελιώσεις (τμήμα Α-Λ)

Ανακοινώσεις

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
20.10.2018

Η τελική βαθμολογία έχει αναρτηθεί στον φάκελο "Έγγραφα". Αιτήσεις επαναβαθμολόγησης του γραπτού υποβάλλονται στην γραμματεία του Τομέα έως καί την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018.

Το παρόν αφορά μόνο σε όσους φοιτητές δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση του κ. Καββαδά.

2017-18 : 6ο εξάμηνο, ΤΜΗΜΑ Α-Λ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
19.10.2018

Ακαδ. Ετος 2017-18 - 6ο εξάμηνο ΠΜ - Τμήμα Α-Λ - Διδάσκων: Μ. Καββαδάς

Τα αποτελέσματα της Εξέτασης Σεπτεμβρίου 2018 βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://drive.google.com/file/d/1RSjr56-Koxv2PbSghk4H9k6lf02Fa-g1/view?usp=sharing

 

Αιτήσεις επαναβαθμολόγησης του γραπτού υποβάλλονται στον ακόλουθο σύνδεσμο έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O68S4kPt2JHqNCoG0d7JvkX39wPivydVBy9LuzBhYls/edit?usp=sharing

 

Μ. Καββαδάς

.

 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18 (6ο Εξάμηνο)
12.2.2018

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων και ασκήσεων, το εκπαιδευτικό υλικό κλπ, βρίσκεται στα ΕΓΓΡΑΦΑ

.

ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
1.2.2018

Για επίλυση αποριών και λοιπών ερωτήσεων, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Υ.Δ. Φ. Χόρτη, στο Κτήριο Γεωτεχνικής,  email : philipposchortis@gmail.com 

κατά τις εξής ημέρες και ώρες :    Τετάρτη  12:30 - 14:30

και, βεβαίως, στον διδάσκοντα Μ. Καββαδά (τηλ 210-7723412, email : kavvadas@central.ntua.gr )  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

 

ΤΜΗΜΑ Α-Λ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
1.10.2016

Τμήμα Α - Λ :

Η παράδοση των Ασκήσεων για επίλυση "κατ' οίκον" γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses, στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Εκπρόθεσμη υποβολή εργασιών δεν γίνεται δεκτή επειδή, μετά την λήξη της προθεσμίας, θα δημοσιεύονται οι λύσεις των ασκήσεων.

.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
30.9.2015

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και θέματα-λύσεις παλαιών εξετάσεων υπάρχουν στα ΕΓΓΡΑΦΑ.

Οι εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

.

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
14.9.2013

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

                                  79Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

 

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.