Είσοδος

Θεμελιώσεις (τμήμα Α-Λ)

Ανακοινώσεις

 
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
17.1.2018

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Θεμελιώσεις" ότι αύριο (Πέμπτη, 18/1/2018) ο χρόνος έναρξης του μαθήματος μεταφέρεται στις 11:30 (από τις 14:45).

ΒΑΘΜΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΟΔΟΥ)
8.1.2018

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Θεμελιώσεις" (7ο εξάμηνο σπουδών) ότι οι βαθμοί έχουν αναρτηθεί στον φάκελο "Έγγραφα".

ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
14.12.2017

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Θεμελιώσεις" ότι την Τρίτη στις 19/12/2017 και ώρα 14:45 στην αίθουσα 7 θα διενεργηθεί έκτακτο μάθημα από την κ. Παπαδοπούλου.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
16.11.2017

Το ενδιάμεσο διαγώνισμα θα διεξαχθεί την 23/11/2017 όπως έχει προγραμματιστεί. Στην ύλη περιλαμβάνονται οι σειρές ασκήσεων 1-5 και η θεωρία έως και τις καθιζήσεις σε άμμους που θα διδαχθούν την Τετάρτη 22/11/2017.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία του μαθήματος αλλά οχι άλλες σημειώσεις/ασκήσεις. 

To ενδιάμεσο διαγώνισμα προσμετρά θετικά στη βαθμολογία του μαθήματος μαζί με τις ασκήσεις. 

Βιβλία
10.10.2017

Η παραλαβή των βιβλών θα γίνει από την γραμματεία του τομέα την Τετάρτη 11/10/2017 από τις 12-2μμ

2016-17 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
5.10.2017

Τα αποτελέσματα της Εξέτασης Σεπτεμβρίου βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://drive.google.com/file/d/0BzpMa3YihytXSjVzOGRaUHhZUEE/view?usp=sharing

 

Αιτήσεις επαναβαθμολόγησης του γραπτού υποβάλλονται (έως και 8/10/2017) στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O68S4kPt2JHqNCoG0d7JvkX39wPivydVBy9LuzBhYls/edit?usp=sharing

.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
5.10.2017

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Θεμελιώσεις" (7ο εξάμηνο σπουδών) ότι η διδασκαλία των ασκήσεων θα γίνεται την Πέμπτη στις 14:45 -- 16:30 στις Αίθουσες 1 και 7


ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
3.10.2015

Για επίλυση αποριών και λοιπών ερωτήσεων, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους υποψηφιους διδάκτορες Κ. Τζιβάκο και Φ. Χόρτη, στο Κτήριο Γεωτεχνικής,  email : ktzivakos@gmail.com, philipposchortis@gmail.com

ατά τις εξής ημέρες και ώρες :    Τετάρτη  12:30 - 14:30

και, βεβαίως, στον διδάσκοντα Μ. Καββαδά (τηλ 210-7723412, email : kavvadas@central.ntua.gr )  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

ΤΜΗΜΑ Α-Λ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
1.10.2015

Τμήμα Α - Λ :

Η παράδοση των Ασκήσεων για επίλυση "κατ' οίκον" γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses, στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Εκπρόθεσμη υποβολή εργασιών δεν γίνεται δεκτή επειδή, μετά την λήξη της προθεσμίας, θα δημοσιεύονται οι λύσεις των ασκήσεων.

.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
30.9.2015

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και θέματα-λύσεις παλαιών εξετάσεων υπάρχουν στα ΕΓΓΡΑΦΑ.

Οι εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

.

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
14.9.2013

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

                                  79Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

 

.

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.