Είσοδος

Θεμελιώσεις (τμήμα Α-Λ)

Ανακοινώσεις

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
16.10.2020

Τα αποτελέσματα της βαθμολογίας για το Τμήμα Α-Λ βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1YkYXhms4tFfePsAsCZ8I6JkYpshUXL_C/view?usp=sharing

Εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί επαναβαθμολόγηση του γραπτού του, θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομά του στον ακόλουθο σύνδεσμο έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O68S4kPt2JHqNCoG0d7JvkX39wPivydVBy9LuzBhYls/edit?usp=sharing

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποιες φορές το σύστημα δεν αναγνωρίζει τους ανωτέρω συνδέσμους αυτομάτως. Στην περίπτωση αυτή, αντιγράψτε τον σύνδεσμο στον Browser που χρησιμοποιείτε.

.

 

2019-20: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
7.2.2020

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, οι διαφάνειες των διαλέξεων, λοιπό εκαιδευτικό υλικό και άλλες πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΓΓΡΑΦΑ.

Οι εκφωνήσεις και λύσεις των Ασκήσεων υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Η παράδοση των Ασκήσεων για επίλυση "κατ' οίκον" γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Εκπρόθεσμη υποβολή δεν είναι δυνατή επειδή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δημοσιεύονται οι λύσεις των Ασκήσεων.

.

ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
1.2.2020

Για επίλυση αποριών και λοιπές ερωτήσεις επί του μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται

στον Επίκουρο Διδασκαλίας Δρ. Αλεξ. Καλό, Κτήριο Γεωτεχνικής,  email : alkalos83@gmail.com

κατά τις εξής ημέρες και ώρες :    Παρασκευή  12:00 - 14:00

και, βεβαίως, στον διδάσκοντα Μ. Καββαδά (τηλ 210-7723412, email : kavvadas@central.ntua.gr )  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

 

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
14.9.2019

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

                                  79Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

 

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.