Είσοδος

Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα

Ανακοινώσεις

 
Ανάρτηση εκφώνησης θέματος εξαμήνου (μέρος Α)
4.3.2019

Στον φάκελο Έγγραφα - Θέμα εξαμήνου, έχει αναρτηθεί το πρώτο μέρος της εκφώνησης (χωροθέτηση και επιλογή τύπου φράγματος) και τα τοπογραφικά δεδομένα που θα χρειαστείτε για την μελέτη του φράγματος.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.