Είσοδος

Κυκλοφοριακή Ροή

Ανακοινώσεις

 
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στην Εργασία 1
5.11.2019

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στην Εργασία 1.

Παράδοση 1ης Εργασίας - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
4.11.2019

Η παράδοση της 1ης Εργασίας θα πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, είτε στη Γραμματεία του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής στον 1ο όροφο της Νέας Πτέρυγας B στο Κτήριο Αντοχής Υλικών (Γραφείο 83), είτε στους διδάσκοντες πριν ή μετά το μάθημα.

- Η παράδοση είναι ατομική. Συνιστάται τα μέλη κάθε ομάδας να παραδίδουν τις Εργασίες τους μέσα σε ενιαίο φάκελο για την ομάδα.

- Η Εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 σελίδες και πρέπει να είναι τυπωμένη μπρος-πίσω (5 φύλλα). 

- Επιπλέον των 10 σελίδων, κάθε σπουδαστής θα συμπεριλάβει και το συμπληρωμένο έντυπο μετρήσεων της ομάδας του.

- Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο της Εργασίας αυτής, διότι στην προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου θα εξεταστείτε σε αυτή.

Παράδοση αρχείου με το συμπληρωμένο έντυπο μετρήσεων
3.11.2019

Το αρχείο Excel με το συμπληρωμένο έντυπο των μετρήσεων της 1ης Εργασίας κάθε Ομάδας πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση traffic1@central.ntua.gr έως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019.

Τόσο το θέμα του μηνύματος όσο και όνομα του αρχείου πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, να αρχίζουν με τη λέξη roi2019 και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της ομάδας, π.χ.roi2019-omada5.xls.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να έχετε κάνει όλες τις πράξεις που αφορούν στον υπολογισμό των ΜΕΑ και στα σύνολα όλων των κατηγοριών οχημάτων. 

Εκφώνηση 1ης Εργασίας
2.11.2019

Η εκφώνηση της 1ης Εργασίας και το Έντυπο Μετρήσεων σε μορφή Excel, καθώς και οι Ομάδες των Μετρήσεων είναι διαθέσιμα στην επιλογή Έγγραφα.

Καλή επιτυχία στις Μετρήσεις.

Σεμινάριο Μεθοδολογίας - Παρουσίαση
1.11.2019

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του Σεμιναρίου Μεθοδολογίας για την Ετοιμασία Εργασιών και την Ψηφιακή Συμπεριφορά του Μηχανικού.

Μετρήσεις Κυκλοφορίας - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019
21.10.2019

Οι μετρήσεις κυκλοφορίας για την 1η Εργασία θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, στους κόμβους της περιοχής της διασταύρωσης Λ.Αλεξάνδρας - Οδός Πατησίων με ώρα έναρξης 13:30.  Οι μετρήσεις είναι υποχρεωτικές και θα καταγραφούν οι παρουσίες των σπουδαστών.

Το πρόγραμμα και οι οδηγίες για την εκτέλεση των μετρήσεων, καθώς και η εκφώνηση της 1ης Εργασίας θα δοθούν στο μάθημα της Δευτέρας 4 Νοεμβρίου 2019.

Σεμινάριο Μεθοδολογίας
19.10.2019

Στο μάθημα της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο Μεθοδολογίας για την Ετοιμασία Εργασιών και την Ψηφιακή Συμπεριφορά του Μηχανικού.

Σημειώσεις "Εφαρμογές Κυκλοφοριακής Τεχνικής"
18.10.2019

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος βρίσκονται διαθέσιμες οι Σημειώσεις με τις "Εφαρμογές Κυκλοφοριακής Ροής".

Μάθημα Αναπλήρωσης - Δευτέρα 7 Οκτωβρίου
4.10.2019

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 το μάθημα θα διαρκέσει μία επιπλέον ώρα ως αναπλήρωση του μαθήματος που χάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Ομάδες Μετρήσεων
2.10.2019

Οι σπουδαστές/ριες πρέπει να οργανωθούν σε Ομάδες των 4 ατόμων για τις μετρήσεις κυκλοφορίας και να καταθέσουν τα ονόματα των μελών κάθε Ομάδας το αργότερο έως τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 στο μάθημα. Σε κάθε ομάδα χρειάζεται να οριστεί ένα μέλος για επικοινωνία και να αναγράφεται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του.

Όσοι δεν μπορούν να σχηματίσουν ή να ενταχθούν σε Ομάδα να μας παραδώσουν το όνομά τους για να τους εντάξουμε εμείς.

Περιγραφή Μαθήματος
1.10.2019

Το έντυπο της περιγραφής του μαθήματος έχει αναρτηθεί στα "Εγγραφα" του μαθήματος.

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος
30.9.2019

Καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα Εργαλεία την επιλογή Ανακοινώσεις για τις τρέχουσες ανακοινώσεις του μαθήματος (ασκήσεις, αποτελέσματα, κλπ.) καθώς και την επιλογή Έγγραφα για την πρόσβαση σε χρήσιμα αρχεία (περιγραφή μαθήματος, εκφωνήσεις ασκήσεων, κλπ.). 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.