Είσοδος

Εδαφομηχανική Ι (Τμήμα Μ-Ω)

Ανακοινώσεις

 
ΤΜΗΜΑ Μ-Ω: ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΓΡΑΠΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
1.6.2020

Η Τελική Εξέταση Ιουνίου 2020 στο Τμήμα Μ-Ω θα γίνει με ΓΡΑΠΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέθοδο, την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ώρα 11:00 – 13:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων της Σχολής.

Η εξ αποστάσεως εξέταση θα γίνει ταυτοχρόνως, και με τα ίδια θέματα, με την γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία του άλλου Τμήματος του μαθήματος. Συνεπώς αποτελεί απολύτως ισοδύναμη μέθοδο εξέτασης για τα δύο Τμήματα του μαθήματος.

Η εξέταση θα γίνει με ανοικτά βιβλία και λοιπά βοηθήματα της επιλογής των φοιτητών.

Λεπτομερείς οδηγίες για την διεξαγωγή της εξέτασης υπάρχουν στον σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1uRGECQyEO1Bg54yZgFTMMi0Qd3aj1D9-/view?usp=sharing

Πριν την ημερομηνία της εξέτασης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ελέγξει ότι έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής στην εξέταση (Εδάφιο 2 των Οδηγιών), ότι έχουν εξοικειωθεί με τις Απαιτήσεις Συμμετοχής (Εδάφιο 3 των Οδηγιών) και με την Διαδικασία Συμμετοχής (Εδάφιο 4 των Οδηγιών).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα Mycourses δέχεται υποβολή αρχείου (Λϋσεις) μέχρι 15ΜΒ. Εάν απλώς φωτογραφήσετε το γραπτό σας (σε μεγάλη ευκρίνεια), είναι πιθανό να υπερβείτε αυτό το όριο. Ελέγξετε εκ των προτέρων τον τρόπο μετατροπής του γραπτού σας σε ηλεκτρονική μορφή (προτείνεται η χρήση εφαρμογής τύπου Camscanner - δίνει μικρού μεγέθους αρχεία). Αστοχίες των φοιτητών που οφείλονται σε ελλιπή προετοιμασία για την αντιμετώπιση τεχνικής φύσεως προβλημάτων δεν θα θεωρηθεί αποδεκτή. Το επάγγελμα του Μηχανικού είναι το κατ΄εξοχήν επάγγελμα πρόβλεψης και επιτυχούς αντιμετώπισης προβλημάτων μέσω προγραμματισμού και προετοιμασίας .....  

..

..

 

ΤΜΗΜΑ Μ-Ω: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ)
31.5.2020

Τα αποτελέσματα της Ενδιάμεσης Γραπτής Εξέτασης (από απόσταση) βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Qkk6ipZYfceiLScz4F8xC_SJh0iS7eOB/view?usp=sharing

.

.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - ΤΜΗΜΑ Μ-Ω
28.5.2020

Λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία του COVID19, κατά την Τελική Εξέταση του Ιουνίου, στο παρόν Τμήμα Μ-Ω θα χρησιμοποιηθεί εκτενώς το σύστημα mycourses (Ανακοινώσεις και ΕΡΓΑΣΙΕΣ).

Συνεπώς, όσοι φοιτητές του Τμήματος Μ-Ω επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑMΜΕΝΟΙ ΩΣ ΧΡΗΣΤΕΣ στο παρόν μάθημα (Τμήμα Μ-Ω στο mycourses). Οσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ να συμμετάσχουν στην εξέταση.

Οσοι φοιτητές ανήκουν στο Τμήμα Α-Λ αλλά εκ παραδρομής έχουν εγγραφεί στο παρόν Τμήμα Μ-Ω, θα πρέπει να διαγραφούν από το παρόν Τμήμα (και να εγγραφούν στο Τμήμα τους).

.

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
11.3.2020

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - Τμήμα Μ-Ω:

Λόγω της διακοπής των εκπαιδευτικών διαδικασιών του ΕΜΠ με φυσική παρουσία, από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, και μέχρι νεωτέρας, το μάθημα θα γίνεται τις ημέρες και ώρες του προγράμματος σπουδών με ηλεκτρονικά μέσα εξ' αποστάσεως.

Στις "Ανακοινώσεις" (παρόν εδάφιο του mycourses) θα αναρτάται ο ιστο-σύνδεσμος από τον οποίο οι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν το κάθε μάθημα εξ΄αποστάσεως, με χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου (smartphone) στις ώρες του ωρολογίου προγράμματος.

Η διδασκαλία θα είναι αμφίδρομη και οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν ή να απαντούν σε ερωτήσεις, ή ακόμη και να παρουσιάζουν εργασίες τους (κάνοντας share την οθόνη του υπολογιστή τους).

Για τη συμμετοχή χρειάζεται συσκευή (desktop, laptop, tablet ή smartphone) με μικρόφωνο και κάμερα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν απενεργοποιημένα το μικρόφωνο και την κάμερά τους όταν παρακολουθούν τον διδάσκοντα, ενώ αυτά θα ενεργοποιούνται μόνον όταν μιλούν οι ίδιοι. Το σύστημα που θα χρησιμοποιείται για το μάθημα είναι το Cisco Webex (https://www.webex.com/).

Οι υποβολές λύσεων Ασκήσεων και εργασιών από τους φοιτητές θα γίνονται κανονικά μέσω του συστήματος mycourses.

.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
8.3.2020

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι η υποβολή των λύσεων των Ασκήσεων που ανατίθενται γίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, στο Εργαλείο ΕΡΓΑΣΙΕΣ του Mycourses, μόνον εντός της τακτής προθεσμίας (η οποία αναφέρεται στην ανακοίνωση κάθε Άσκησης). Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, το σύστημα δεν επιτρέπει υποβολές .....

Η κάθε υποβολή σειράς Ασκήσεων, πρέπει να περιλαμβάνει ΕΝΑ (μόνον) αρχείο PDF. Το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή πολλών αρχείων διαδοχικά (μετά το πρώτο αρχείο, δεν επιτρέπει την υποβολή άλλου ....).

Συνεπώς, εάν η εργασία σας αποτελείται από πολλές εικόνες (π.χ. φωτογραφισμένες χειρόγραφες σελίδες), θα πρέπει να τις μετατρέψετε σε ΕΝΙΑΙΟ αρχείο PDF. Αυτό μπορεί να γίνει, π.χ. με την εισαγωγή των εικόνων σε ένα αρχείο WORD, και στη συνέχεια αποθήκευση του ενιαίου αρχείου ως PDF.

Δεν είναι υποχρεωτικό να δακτυλογραφήσετε τις λύσεις των ασκήσεων. Μπορείτε να τις γράψετε με το χέρι και να σκανάρετε ή να φωτογραφίσετε τις σελίδες. Μια καλή εφαρμογή για φωτογράφιση σελίδων με το κινητό σας (που δίνει και την δυνατότητα να τις αποθηκεύσετε σε ενιαίο αρχείο PDF) είναι η εφαρμογή CamScanner. 

.


2019-20: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
7.2.2020

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, οι διαφάνειες των διαλέξεων, λοιπό εκαιδευτικό υλικό και άλλες πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΓΓΡΑΦΑ.

Οι εκφωνήσεις και λύσεις των Ασκήσεων υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Η παράδοση των Ασκήσεων για επίλυση "κατ' οίκον" γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Εκπρόθεσμη υποβολή δεν είναι δυνατή επειδή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δημοσιεύονται οι λύσεις των Ασκήσεων.

.

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
1.2.2020

Για επίλυση αποριών και λοιπές ερωτήσεις για το μάθημα, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους Επίκουρους Διδασκαλίας:

Δρ. Ανδρέα Αντωνίου, στο Κτίριο Γεωτεχνικής, τηλ. 210-7723421,  email : andreasan19@yahoo.com 

       κατά τις εξής ημέρες και ώρες :        Δευτέρα 12:30 - 14:30 μμ

Δρ. Αλέξανδρο Καλό, στο κτίριο Γεωτεχνικής, τηλ. 210-7723750, email:  alkalos83@gmail.com 

       κατά τις εξής ημέρες και ώρες :         Τρίτη  12:30 - 14:30 μμ

και, βεβαίως, στον διδάσκοντα Μ. Καββαδά (τηλ 210-7723412, email : kavvadas@central.ntua.gr )  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

 

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
1.2.2019

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

79                                            Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

 

3.  Civil engineering Education:    https://www.civilengineeringx.com/geotechnical-engineering/

.

 

Σύντομα video με απλά μοντέλα συμπεριφοράς εδάφους
12.10.2017

Τα βασικά της Εδαφομηχανικής με τον John Burland, καθηγητή του Imperial College, Λονδίνο (Bare Essentials of Soil Mechanics by John Burland)

Εισαγωγικό – Προαιρετικό: Με τι ασχολείται η Εδαφομηχανική;

What is Soil Mechanics? (2’ 41’’)

https://www.youtube.com/watch?v=ZuofAC9rq58

Θεμελιώδης προθέρμανση: Η σωματιδιακή φύση του εδάφους - Μην την παραλείψετε!!

· The particulate nature of soils (2’ 20’’)

https://www.youtube.com/watch?v=mB3O6hQAoZA

Από τη σωματιδιακή φύση του εδάφους στη μηχανική συμπεριφορά του: Πώς επηρεάζεται η αντοχή του εδάφους από (α) τη βαρύτητα, (β) το μέγεθος και το σχήμα των κόκκων και (γ) το νερό – Τρία εξαιρετικά βίντεο – μην τα χάσετε!

· (α) The effect of gravity on soil strength (4’ 48’’)

https://www.youtube.com/watch?v=-EUQcluC-ZQ

· (β) The effect of particle size and shape on soil strength (3’ 26’’) https://www.youtube.com/watch?v=qY_PRCmg85E

· (γ) The effect of water on soil strength (6’ 08’’)

https://www.youtube.com/watch?v=a-6YbkZJ5UY

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.