Είσοδος

Εδαφομηχανική Ι (Τμήμα Μ-Ω)

Ανακοινώσεις

 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ της 18/2/2020
17.2.2020

Με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής, αναβάλλονται τα προγραμματισμένα μαθήματα της 18/2/2020 λόγω της αναγγελθείσας απεργίας σε όλα τα Μέσα Μεταφοράς

.

 

2019-20: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
7.2.2020

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, οι διαφάνειες των διαλέξεων, λοιπό εκαιδευτικό υλικό και άλλες πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΓΓΡΑΦΑ.

Οι εκφωνήσεις και λύσεις των Ασκήσεων υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Η παράδοση των Ασκήσεων για επίλυση "κατ' οίκον" γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Εκπρόθεσμη υποβολή δεν είναι δυνατή επειδή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δημοσιεύονται οι λύσεις των Ασκήσεων.

.

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
1.2.2020

Για επίλυση αποριών και λοιπές ερωτήσεις για το μάθημα, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους Επίκουρους Διδασκαλίας:

Δρ. Ανδρέα Αντωνίου, στο Κτίριο Γεωτεχνικής, τηλ. 210-7723421,  email : andreasan19@yahoo.com 

       κατά τις εξής ημέρες και ώρες :        Δευτέρα 12:30 - 14:30 μμ

Δρ. Αλέξανδρο Καλό, στο κτίριο Γεωτεχνικής, τηλ. 210-7723750, email:  alkalos83@gmail.com 

       κατά τις εξής ημέρες και ώρες :         Τρίτη  12:30 - 14:30 μμ

και, βεβαίως, στον διδάσκοντα Μ. Καββαδά (τηλ 210-7723412, email : kavvadas@central.ntua.gr )  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

 

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
1.2.2019

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

79                                            Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

.

 

Σύντομα video με απλά μοντέλα συμπεριφοράς εδάφους
12.10.2017

Τα βασικά της Εδαφομηχανικής με τον John Burland, καθηγητή του Imperial College, Λονδίνο (Bare Essentials of Soil Mechanics by John Burland)

Εισαγωγικό – Προαιρετικό: Με τι ασχολείται η Εδαφομηχανική;

What is Soil Mechanics? (2’ 41’’)

https://www.youtube.com/watch?v=ZuofAC9rq58

Θεμελιώδης προθέρμανση: Η σωματιδιακή φύση του εδάφους - Μην την παραλείψετε!!

· The particulate nature of soils (2’ 20’’)

https://www.youtube.com/watch?v=mB3O6hQAoZA

Από τη σωματιδιακή φύση του εδάφους στη μηχανική συμπεριφορά του: Πώς επηρεάζεται η αντοχή του εδάφους από (α) τη βαρύτητα, (β) το μέγεθος και το σχήμα των κόκκων και (γ) το νερό – Τρία εξαιρετικά βίντεο – μην τα χάσετε!

· (α) The effect of gravity on soil strength (4’ 48’’)

https://www.youtube.com/watch?v=-EUQcluC-ZQ

· (β) The effect of particle size and shape on soil strength (3’ 26’’) https://www.youtube.com/watch?v=qY_PRCmg85E

· (γ) The effect of water on soil strength (6’ 08’’)

https://www.youtube.com/watch?v=a-6YbkZJ5UY

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.