Είσοδος

Εδαφομηχανική Ι (Τμήμα Μ-Ω)

Ανακοινώσεις

 
Τμήμα Μ-Ω: Αποτελέσματα Εξέτασης Σεπτεμβρίου 2017
21.9.2017

Τα αποτελέσματα της εξέτασης (τελικός βαθμός στο μάθημα) βρίσκονται στον σύνδεσμο :

https://drive.google.com/file/d/0BzpMa3YihytXTWFBRWRTRnM0QVU/view?usp=sharing

 

Οσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να επανεξετασθεί το γραπτό τους, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (και τον λόγο της επανεξέτασης) μέχρι και την Τετάρτη 27/9/17 στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lBLcMdnkXJ1JBsdAnDMdyUZBvanrRN8Y_0UHfcavxb0/edit?usp=sharing

.

 

 

.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
3.10.2015

Για επίλυση αποριών και λοιπών ερωτήσεων, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο μέλος ΕΕΔΙΠ Δρ. Ανδρέα Αντωνίου, στο Κτίριο Γεωτεχνικής,τηλ. 210-7723421,  email : andreasan19@yahoo.com

κατά τις εξής ημέρες και ώρες :    Δευτέρα  12:30 - 14:30 μμ,  Παρασκευή 13:00 - 14:30

και, βεβαίως, στον διδάσκοντα Μ. Καββαδά (τηλ 210-7723412, email : kavvadas@central.ntua.gr )  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
2.10.2015

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος (και λοιπές πληροφορίες για το μάθημα) έχουν αναρτηθεί στα ΕΓΓΡΑΦΑ.

.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1.10.2015

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και οι εκφωνήσεις-λύσεις παλαιών εξετάσεων υπάρχουν στα ΕΓΓΡΑΦΑ

.

 

ΤΜΗΜΑ Μ-Ω : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
1.10.2015

Τμήμα Μ - Ω :

Οι εκφωνήσεις και λύσεις των Ασκήσεων του μαθήματος υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Η παράδοση των Ασκήσεων για επίλυση "κατ' οίκον" γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν είναι δυνατή επειδή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δημοσιεύονται οι λύσεις των Ασκήσεων.

.

 

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
6.11.2013

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

79                                            Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

.

 

Υλη του τελικού διαγωνίσματος
15.12.2012

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ   Ι    -   Τμήμα 2 (Μ-Ω)

Διδάσκων : Μ. Καββαδάς 

Εξεταστέα ύλη

 
ΑντικείμενοΚεφάλαια Βιβλίου Μ. ΚΑΒΒΑΔΑ

Εισαγωγή

1
Φύση του εδάφους2
Τάσεις στο εσωτερικό του εδάφους3
Παραμόρφωση του εδάφους5
Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων6
Αστοχία και διατμητική αντοχή9.1-9.4 και 10.1-10.2
Μετάδοση τάσεων στο έδαφος8
Συμπεριφορά εδαφών υπό αστράγγιστες συνθήκες9.5 και 10.3

 .

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.