Είσοδος

Θεωρία Συνόλων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

 http://www.math.ntua.gr/logic/set-theory/

 

 Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα στη θεωρία συνόλων απαραίτητο για όλους τούς σοβαρούς φοιτητές των Μαθηματικών και πολύ χρήσιμο γι' αυτούς που ενδιαφέρονται για τη θεωρητική πληροφορική. Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον γι' αυτούς που ενδιαφέρονται για ζητήματα θεμελίωσης και φιλοσοφίας των Μαθηματικών επειδή η γένεση και ανάπτυξη της αξιωματικής συνολοθεωρίας σχετίζεται με ζητήματα θεμελίωσης των Μαθηματικών.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.