Είσοδος

Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στόχος.

Το μάθημα στοχεύει στη κατανόηση τις σχέσης μεταξύ του διεθνούς εμπορίου, των θαλασσίων μεταφορών, της εφοδιαστικής και του σχεδιασμού και διαχείρισης των λιμένων.

Περιεχόμενο

Ανάλυση σημαντικών εμπορικών θαλάσσιων διαδρόμων και ροών φορτίων. Τύποι πλοίων και παραγωγικότητα. Ο ρόλος των αγορών εμπορευμάτων. Θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Κόστος λειτουργίας. Ανάλυση των ναύλων. Εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Λειτουργία του μεταφορικού συστήματος. Κλειστά  και ανοικτά συστήματα. Μοναδοποιημένα και χύδην φορτία, πορθμεία, ακτοπλοΐα και επιβατικές μεταφορές. Ανταγωνισμός με άλλα μέσα μεταφοράς.

 

 

Ύλη

Δ.Π.Μ.Σ.        :  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΔΆ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ      :  ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

 

α/α

(εβδομάδα)

Αντικείμενο

1

Διεθνείς Μεταφορές -Τάσεις και προοπτικές

2

Η Ναυτιλιακή Αγορά. Παγκόσμιες και Περιφερειακές Μεταφορές. Διεθνές και Κοινοτικό

3

Ναυτιλία Charter. Δίκτυα Τακτικών Γραμμών (Ναυτιλία Liner).

4

Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων. Θαλάσσιοι Διάδρομοι. Ο Ρόλος των Λιμένων.

5

Ασφάλεια (Safety) και Περιβάλλον στις Θαλάσσιες Μεταφορές

6

Παρουσίαση Ενδιάμεσης Εργασίας

7

Συνδυασμένες μεταφορές- Πολυτροπικές Αλυσίδες Μεταφορών

8

Χωροθέτηση Τερματικών Μεταφορικών Εγκαταστάσεων

9

Μοντέλα Εκτίμησης Μεταφορικής Ζήτησης

10

Μοντέλα Μεταφορικού Κόστους -Μοντέλα Επιλογής Διαδρομής (Routing)

11

Προβλήματα Επίλυσης Πολλαπλών Στόχων

12

Παρουσίαση θέματος εξαμήνου 

 

Διδάσκοντες

Σταθόπουλος Αντώνιος, (Συντονιστής) Ομ. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εργαστήριο Σιδηροδρομικής & Μεταφορών
+30 210 772 1288 - κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ), Γραφείο

a.stath@transport.ntua.gr

Μπαλλής Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εργαστήριο Σιδηροδρομικής & Μεταφορών
+30 210 772 1235 - κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ)

abal@central.ntua.gr

Λυρίδης Δημήτριος, ΔΕΠ - Αν. Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομ. Μελέτης Πλοίου & Θαλασσ. Μεταφορών
+30 210 772 1115 - κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο

dsvlr@mail.ntua.gr

Βεντίκος Νικόλαος, ΔΕΠ - Αν. Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομ. Μελέτης Πλοίου & Θαλασσ. Μεταφορών, Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου
+30 210 772 1403 - κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο

niven@deslab.ntua.gr


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.