Είσοδος

Μεταφορικά συστήματα πόλεων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ :

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΩΝ

 


 

Στόχος και σκοπός του μαθήματος

 

Οι μεταφορές στην πόλη σήμερα αποτελούν ένα από τα βασικά μεγέθη και ταυτόχρονα και μία από τις κύριες αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη εποχή και η ζωή στον αστικό χώρο. Παράλληλα, οι μεταφορές αποτελούν και έναν σημαντικό παράγοντα της αστικής οικονομίας και ταυτόχρονα και αντικείμενο διαχείρισης που υπεισέρχεται σε πλήθος τομείς της αστικής ζωής, οικονομικό, κοινωνικό, υγείας, ποιότητας ζωής τελικά. Η ύπαρξη αυτών των προβλημάτων, δημιούργησε την ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων και τεχνικών που ασχολούνται με τις αστικές μεταφορές σε κάθε έκφρασή τους. Οι ειδικότητες του συγκοινωνιολόγου με τις επί μέρους επιπτώσεις στον σχεδιασμό των μεταφορών ή στον έλεγχο και διαχείριση της κυκλοφορίας, καθώς και ο εξειδικευμένος πολεοδομικός σχεδιασμός σε θέματα μεταφορών, είναι κλάδοι που αναπτύχθηκαν κυρίως μετά την εκρηκτική ανάπτυξη των πόλεων και την κατά συνέπεια ανάγκη αστικών μεταφορών προσώπων και αγαθών με μηχανικά μέσα, και η ανάπτυξη αυτή άρχισε στα μέσα του 19ου αιώνα, παράλληλα με την εισαγωγή των νέων μέσων μεταφοράς στην πόλη, τόσο ιδιωτικής χρήσης όσο και δημόσιας.

 

Ο πολεοδόμος σήμερα είναι απαραίτητο να κατέχει μεγάλο μέρος των γνώσεων που αναφέρθηκαν, σε πρώτο επίπεδο στις προπτυχιακές σπουδές του, σε δεύτερο επίπεδο στις γενικές μεταπτυχιακές σπουδές Πολεοδομίας-Χωροταξίας,  όπως αυτές που παρέχονται στο παρόν Πρόγραμμα και σε τρίτο επίπεδο σε εξειδίκευση, αν αποφασίσει να ασχοληθεί ειδικά με τις μεταφορές, δηλαδή σε αντικείμενα σχεδιασμού των μεταφορών, της κυκλοφορίας κλπ. κλπ. Η ποσότητα των γνώσεων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα όπως το παρόν, είναι απαραίτητο να είναι αρκετά μεγάλη, δεδομένου ότι οι μεταφορές άπτονται πολλών τομέων και προβλημάτων στον αστικό χώρο και δεν αποτελούν απλά παροχή μεμονωμένων γνώσεων αλλά ολόκληρη αυτοτελή επιστήμη, και θα γίνει προσπάθεια να παρασχεθούν αυτές οι γνώσεις απ’ ευθείας από ειδικευμένους διδάσκοντες και όχι από γενικούς πολεοδόμους. Ετσι, σε ισομερή συνεργασία με την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και την Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων, καταστρώθηκε το πλαίσιο αυτού του μαθήματος με τέτοιο πρόγραμμα, περιεχόμενο και διδάσκοντες που να ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις.

 

Τονίζεται ότι θεωρούνται απαραίτητες οι στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις, τα τεχνικά στοιχεία των μεταφορικών συστημάτων,  τα πρότυπα λειτουργίας και χρήσης τους, όσο επίσης και οι πολεοδομικές και οι κοινωνικές παράμετροι που υπεισέρχονται στα μεταφορικά συστήματα, και για τον λόγο αυτό δίνεται στο μάθημα ίση έμφαση τόσο στα καθαρά τεχνικά στοιχεία όσο και στην κοινωνική και πολεοδομική τους διάσταση, δεν πρόκειται δηλαδή γιά ένα μάθημα κοινωνικής ευαισθησίας μόνο, αλλά και γιά ένα μάθημα που θα παρέχει και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις γιά έναν ο οποίος θα υπηρετήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις μεταφορές στην πόλη.

 

Βλέπε επίσης εδώ

 

Ύλη

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/15

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

τα  μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη 18.00 – 21.00

στην αίθουσα 106 στην πτέρυγα Μεταπτυχιακών (κτήριο Τοσίτσα, 1ος όροφος)

 

 

22 Οκτωβρίου 2014.  Μάθημα πρώτο. Μεταφορές και πόλη.

 

Η διαφορά θεώρησης: οι μεταφορές είναι «λειτουργία» ή αποτελούν «εξοπλισμό υποδομής» στις πόλεις; Αναφορά στην «Χάρτα της Αθήνας» του 4ου CIAM (Congress International de lArchitecture Moderne) του 1933 στην Αθήνα, και η «Χάρτα της Αθήνας ΙΙ» του Ι.Δεσποτόπουλου του 1947. Η μεταφορά ως κοινωνικό δικαίωμα, κρατική παροχή ή αυτοχρηματοδοτούμενη υπηρεσία. Κρατική πρόνοια γιά τις αστικές μεταφορές και τα αίτιά της, βιώσιμη πόλη αλλά και αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Τα επάλληλα στάδια των κρατικοποιήσεων-αποκρατικοποιήσεων και τα αίτιά τους. Πολεοδομικές παράμετροι της κυκλοφορίας, σχέση με άλλες λειτουργίες της πόλης. Παραδείγματα όπου η ύπαρξη ευνοϊκών μεταφορικών προϋποθέσεων δημιουργεί χώρους συγκέντρωσης συγκεκριμένων πολεοδομικών λειτουργιών, ιστορικά αλλά και στην σύγχρονη φάση εξέλιξης των πόλεων, από τις απλές εμπορικές συγκεντρώσεις στα πολυλειτουργικά κέντρα (malls). Σχέση με αστικές επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων. 

 

Διδάσκων: Γ. Σαρηγιάννης.

 

 

29 Οκτωβρίου 2014. Μάθημα δεύτερο. Εξέλιξη των αστικών μεταφορών.

 

Προϊστορία και ιστορία των μεταφορών, 19ος αιώνας, οι σύγχρονες εξελίξεις. Από τα omnibus στα μέσα σταθερής τροχιάς του 19ου αιώνα, τραμ, μετρό, σιδηρόδρομος. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου. Διαφορά πολιτικής μεταφορών  ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη στα μέσα του 20ου αιώνα, και η σχέση των ΙΧ με τα ΜΜΜ. Μικρή αναφορά στο Buchanan Report και στην «Δίκη του Σικάγου». Οι δύο κατευθύνσεις στην μεταπολεμική ευρωπαϊκή πολεοδομία, «die autogerechte Stadt» (η πόλη στα μέτρα του αυτοκινήτου) και η  «menschgerechte Stadt» (η πόλη στα μέτρα του ανθρώπου) και η σημασία τους στην ανάπτυξη της πόλης και των μεταφορών σ’ αυτήν. Ο τραυματισμός των γερμανικών πόλεων του 1950 και η ανάκαμψη του 1970. Η κατάργηση των μέσων σταθερής τροχιάς στην νότια Ευρώπη και την Μεγάλη Βρετανία και η ανάπτυξή τους στην βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Η κατάσταση στις ανατολικές χώρες πρίν και μετά το 1991. Παραδείγματα συνολικής μεταφορικής διάρθρωσης σε πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Εξυπηρέτηση ΙΧ και ΜΜΜ,  μέσα σταθερής τροχιάς και ολοκληρωμένη συνεργασία των δικτύων.

 

Διδάσκων : Γ. Σαρηγιάννης

 

 

 

5 Νοεμβρίου 2014. Μάθημα τρίτο. ΜΜΜ και Μέσα σταθερής τροχιάς στον αστικό χώρο.

 

Λειτουργική ανάλυση κάθε είδους και κατηγορίας μεταφορικού μέσου, των δυνατοτήτων του και της χρήσης του στον αστικό χώρο. Επιπτώσεις και πολεοδομικές επιδράσεις από το κάθε μεταφορικό μέσο και μέθοδο μεταφοράς: προαστειακός σιδηρόδρομος, μετρό, ελαφρύ μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϋ, μικρά λεωφορεία κέντρου και περιφέρειας. Σύγκριση με τις δυνατότητες των ΙΧ και των επιπτώσεων της χρήσης του ΙΧ στον αστικό χώρο αντί των ΜΜΜ. Θα δοθεί έμφαση τόσο στα τεχνικά στοιχεία κάθε μέσου, όσο και στις πολεοδομικές παραμέτρους που το συνοδεύουν.

 

Διδάσκων Γ.Σαρηγιάννης

 

 

12 Νοεμβρίου 2014. Μάθημα τέταρτο. δρόμοι και πεζόδρομοι στον αστικό χώρο.

 

Πεζοδρομήσεις και οργάνωσή τους στο γενικότερο δίκτυο μεταφορών. Κατηγορίες πεζοδρόμων, αμιγείς πεζόδρομοι, παρκοπεζόδρομοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (woonerf και άλλα συστήματα), περιφερειακοί κυψελών. Διατάξεις, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά στοιχεία πεζοδρόμων, πεζοδρόμια, καθιστικά, θέσεις στάθμευσης, πράσινο. Δενδροφυτεύσεις, εσχάρες, φωτιστικά, κάδοι απορριμάτων, και άλλα εμπόδια, (μετασχηματιστές ΔΕΗ, τηλεφωνικά κέντρα οδού κ.α.). Κυκλοφοριακά εμπόδια περιορισμού ταχύτητας, σαμαράκια, σήμανση, (οπτική και ακουστική). Κατασκευές για ΑΜΕΑ. Κλιματικά και περιβαλλοντικά στοιχεία. Κριτική του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας ως προς την σχέση πεζών – οχημάτων. 

 

Διδάσκων Γ.Σαρηγιάννης

 

 

19 Νοεμβρίου 2014.  Μάθημα πέμπτο. Σχεδιασμός για τη δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας. Παραδείγματα.

 

Θα εξεταστούν λύσεις κυκλοφοριακού σχεδιασμού για την προστασία πολεοδομικών ενοτήτων, που δόθηκαν σε διάφορες ελληνικές πόλεις καθώς και τα συμπεράσματα βάσει των οποίων συντάχθηκαν προδιαγραφές μελετών προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα, την προώθηση του περπατήματος και του ποδηλάτου και την ανάδειξη δημοσίων χώρων με έμφαση στα ιστορικά κέντρα. Θα αναλυθούν παραδείγματα συνδυασμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και φυσικού σχεδιασμού μικροκλίμακας όπως της Ερέτριας, των Σπετσών, της Νισύρου, του Λαυρίου, της Καρδίτσας και του εμπορικού τριγώνου της Αθήνας με εστίαση στο παράδειγμα της ανάπλασης της Πανεπιστημίου.  Θα συζητηθούν επίσης παραδείγματα γενικότερων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που συνόδευσαν την ένταξη υποδομής ποδηλάτου στο οδικό περιβάλλον καθώς και τα αποτελέσματα έρευνας αξιολόγησης της λειτουργίας των ποδηλατοδρόμων σε Καρδίτσα και Λάρισα.

 

Διδάσκων Θάνος Βλαστός

 

 

26 Νοεμβρίου 2014. Μάθημα 6ο. Συγκοινωνιακά συστήματα-θεωρία και εφαρμογές Ι .

 

Η πόλη ως ένα δυναμικό σύστημα δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη/αναζήτηση διακριτότητας και αλληλοεξάρτησης των διαφόρων υποσυστημάτων. Επιθυμίες μετακίνησης, οργάνωση ροών (προσώπων, αγαθών, πεζών, οχημάτων, πληροφοριών). Μέσα μετακίνησης, κριτήρια επιλογής των κατά την φάση του σχεδιασμού, δυναμικότητα (χωρητικότητα), ταχύτητα, ένταξη στο περιβάλλον. Διανυόμενες αποστάσεις, ιδιαιτερότητες κατά περιοχή πόλης (κέντρο, συνοικίες, περιφέρεια). Παραδείγματα υλοποίησης του σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων πόλεων. Επιτυχίες, λάθη, αποτυχίες και διδάγματα από όλο τον κόσμο.

 

Διδάσκων Α.Σταθόπουλος.

 

 


3 Δεκεμβρίου 2014. Μάθημα έβδομο. Συγκοινωνιακά συστήματα-θεωρία και εφαρμογές ΙΙ.  

 

Σχέσεις οργάνωσης του χώρου και μεταφορικών συστημάτων. Μονοκεντρικά, πολυκεντρικά αστικά κέντρα. Διαδημοτικά δίκτυα, δημοτικά δίκτυα μαζικών μεταφορών. Κόμβοι και σταθμοί μετεπιβίβασης. Χώροι στάθμευσης στο κέντρο και στους βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους, το σύστημα  park and ride και προϋποθέσεις εφαρμογής του. Συνδυασμένες μετακινήσεις. Αρχές και προβλήματα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων μεγάλης εμβέλειας. Παραδείγματα από τον σχεδιασμό και υλοποίηση των  συγκοινωνιακών έργων σταθερής τροχιάς (μετρό, τραμ, προαστιακός) στην Αθήνα.

 

Διδάσκων Α.Σταθόπουλος.

 

 

 

10 Δεκεμβρίου 2014.  Μάθημα όγδοο. Προδιαγραφές σχεδιασμού αστικών συγκοινωνιών.

 

Αρχές σχεδιασμού των μεταφορικών υπηρεσιών σε επίπεδο δήμου. Πρότυπα σχεδιασμού και προϋποθέσεις επιτυχίας. Οι συνιστώσες του χρόνου μετακίνησης: χρόνος αναμονής στην στάση, χρόνος εντός του μέσου, χρόνος βαδίσματος, συνολικός χρόνος μετακίνησης, αριθμός μετεπιβιβάσεων. Αποτελέσματα ερευνών και παραδείγματα από εφαρμογή σε περιοχές της Αθήνας

 

Διδάσκοντες Α.Σταθόπουλος, Ε.Παπατζίκου

 

 

 

17 Δεκεμβρίου 2014. Μάθημα ένατο.  Γενικές αναδιαρθρώσεις και τοπικές παρεμβάσεις

 

α. Αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραμμών, παράδειγμα "Νότια Προάστεια" Παράδειγμα εφαρμογής συνεργασίας μεταφορικών μέσων στα νότια προάστεια των Αθηνών και αναδιοργάνωσης των λεωφορειακών γραμμών σε ενιαίο σύστημα με το μετρό και το τραμ της περιοχής. Τοπικές γραμμές αντί γραμμές κέντρου-περιφέρειας  και ταυτόχρονα τροφοδοτικές των βαρέων μέσων μεταφοράς, των μέσων σταθερής τροχιάς. β. τοπική διευθέτηση κυκλοφορίας, παράδειγμα ενότητα γειτονιάς στο  Μαρούσι. παρέμβαση σε περιοχή κατοικίας για ελάφρυνση της κυκλοφορίας με αποτροπή κινήσεων διέλευσης. Προβλήματα από τις συνήθεις προσπάθειες αποσπασματικής επίλυσης τοπικών προβλημάτων, τα οποία όμως συνδέονται με γενικότερα ευρύτερων περιοχών όπου και πρέπει να αναζητηθεί η λύση τους. 

 

Διδάσκων Γ.Σαρηγιάννης

 

 

 

7 Ιανουαρίου 2015. Μάθημα δέκατο. Προδιαγραφές αστικών συγκοινωνιών Ι.

 

Προδιαγραφές Αστικών Συγκοινωνιών, Δομή εξυπηρέτησης, Επίπεδο εξυπηρέτησης, Κόμιστρο, Άνεση και Ασφάλεια επιβάτη, Διαδικασία σχεδιασμού, Σχεδιασμός Αστικών Μεταφορικών Συστημάτων, Χαρακτηριστικά των χρηστών των αστικών συγκοινωνιών,  Στρατηγικοί Στόχοι, Η φιλοσοφία του σχεδίου, Σχετικές έρευνες και ανάπτυξη του Σχεδίου της Αθήνας ως παράδειγμα εφαρμογής, Ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων, Εξυπηρέτηση του επιβάτη για κάθε εναλλακτική λύση, Κόστος επιχείρησης για κάθε εναλλακτική λύση, Προϋποθέσεις και μέτρα για την αύξηση της χρήσης των Αστικών Συγκοινωνιών, Πολιτικές ευνόησης των ΜΜΜ, Συστήματα τιμολόγησης, Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης.

 

Διδάσκουσα Π.Ψαράκη

 

 

 

14. Ιανουαρίου 2015. Μάθημα ενδέκατο. Πολιτική μεταφορών.

 

Οικονομική βιωσιμότητα μεταφορικών μέσων και συγκοινωνιακών έργων. Πολιτικές ευνόησης των μαζικών μετακινήσεων. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα. Κίνητρα. Κόστος, παροχές, συστήματα τιμολόγησης, ανάκτησης του κόστους και είσπραξης, κάρτες, εκπτώσεις. Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης.

 

Διδάσκουσα Π.Ψαράκη

 

 

 

 

21 Ιανουαρίου 2015. Μάθημα δωδέκατο.  το Βερολίνο και η Βιέννη και το μεταφορικό τους σύστημα.

 

α. Βερολίνο Ιστορική, κοινωνική  και πολεοδομική εξέλιξη του Βερολίνου σε σχέση με τον σχεδιασμό του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και του δικτύου των τροχιοδρόμων. Ο σχεδιασμός του Βερολίνου στον Μεσοπόλεμο, στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ως «ενιαία πόλη», στην εποχή της διαίρεσης, και στην σύγχρονη εποχή. Σχέδια, αντιλήψεις και ιδεολογικές φορτίσεις του σχεδιασμού. Το Βερολίνο και το μεταφορικό του σύστημα σήμερα σε σχέση με τις χρήσεις εδάφους.β. Βιέννη και το μεταφορικό της σύστημα. Η πόλη ως κέντρο της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και η ιστορική, πολεοδομική και κοινωνική της εξέλιξη. Το μεταφορικό σύστημα της Βιέννης από τα τέλη του 19ου έως σήμερα. Πολεοδομικές επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας (κατεδάφιση τειχών, Ring, Gürtel), και η συνεχής επένδυσή τους με ισχυρό μεταφορικό σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών.

 

Διδάσκων Γ.Σαρηγιάννης

 

 

 

28 Ιανουαρίου 2015. Μάθημα δέκατο τρίτο. Αμστερνταμ και Ελσίνκι, τα μεταφορικά συστήματά τους, και γενικά συμπεράσματα για τις ευρωπαϊκές πόλεις

 

α. Ελσίνκι. Ιστορική και πολεοδομική εξέλιξη της πόλης, διεθνής θέση της και ίδρυσή της σε ιδιότυπο γεωγραφικό περιβάλλον και σε ευαίσθητο γεωπολιτικό χώρο. Το σχέδιο της πόλης και η σχέση του με τις νέες πόλεις του 17ου αιώνα, συνέπειες στην πολεοδομική της εξέλιξη, το μεταφορικό της σύστημα χθές και σήμερα. Μεταφορική Πολιτική στον 20ο αιώνα και σημερινή κατάσταση. β. Αμστερνταμ και ολλανδικές πόλεις, ιστορική εξέλιξη, διαμόρφωση του πολεοδομικού ιστού και του μεταφορικού συστήματος. Ιδιαιτερότητες των μετακινήσεων στο Αμστερνταμ, ποδήλατο και ΜΜΜ στις κεντρικές του περιοχές,  νέα προάστεια ή επεκτάσεις κέντρου στα polder και συνδέσεις τους με μετρό με το κέντρο.   β. γενικά συμπεράσματα και  γενική σύνοψη για τα ευρωπαϊκά συστήματα συγκοινωνιών. Ιδεολογικές κατευθύνσεις, ιστορικό πλαίσιο,  πολεοδομικές παράμετροι  και διαμόρφωση μεταφορικής και συγκοινωνιακής πολιτικής. Η διαφορά της ανάπτυξης των πόλεων της κυρίαρχης Ευρώπης στον 19ο αιώνα, στον Μεσοπόλεμο και στις δεκαετίες μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, και οι ανατροπές στο τέλος του 20ου αιώνα, κυρίαρχοι τομείς παραγωγής, επιπτώσεις  και έκφρασή τους στην πόλη.

 

Διδάσκων Γ.Σαρηγιάννης

 

 

Βιβλιογραφία

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, δίδονται  για εμπέδωση της θεωρίας αλλά και για παραπέρα εμβάθυνση σε όσους θα το επιθυμούσαν, αναλυτική βιβλιογραφία με καθορισμό και του τόπου όπου θα μπορεί να αναζητήσει ο φοιτητής το υποδεικνυόμενο σύγγραμμα (Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ. Βιβλιοθήκες Σχολών και Τομέων, βιβλιοθήκες άλλων φορέων κλπ) και παράλληλα εξειδικευμένες σημειώσεις οι οποίες συμπληρώνουν τις γνώσεις που δίδονται στην θεωρία. Τέλος, θα δίδονται στοιχεία, χάρτες, άρθρα και άλλο υλικό που θα θεωρηθεί απαραίτητο κατά περίπτωση, είτε για εμβάθυνση στην θεωρία είτε για τις ανάγκες της άσκησης ή της διπλωματικής, ανάλογα με το θέμα που έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής. Οι σημειώσεις αυτές και τά άλλα στοιχεία, αναπαράγονται και δίδονται δωρεάν στους φοιτητές με ευθύνη των συνεργαζομένων Τομέων. 

 

Πρέπει όμως να σημειωθεί με έμφαση ότι το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, και κατά συνέπεια αυτοί είναι κατά τεκμήριο σε θέση να επεξεργάζονται ένα θέμα με μεγαλύτερη εμβάθυνση και λεπτομέρεια από ό,τι στις προπτυχιακές τους σπουδές, με απλά λόγια θα πρέπει να είναι σε θέση να κατέχουν την γνώση και την τεχνική της αναζήτησης τόσο γενικής όσο και εξειδικευμένης βιβλιογραφίας, όχι μόνο από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου αλλά και κυρίως από τις κλασικές μορφές βιβλιογραφίας έντυπης μορφής με αναζήτηση από τις εκάστοτε αναφορές σε μεταγενέστερα συγγράμματα.

 

Περισσότερες πληροφορίες: Εργαλεία > Ανακοινώσεις & Έγγραφα

 

Εργασίες

Οργάνωση του μαθήματος

 

Το μάθημα, περιλαμβάνει διδασκαλία θεωρίας, και σύμφωνα με τον κανονισμό μία εργασία η οποία παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου, ή και κάτω από τις προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός και αργότερα σε επόμενη περίοδο. Η θεωρία διδάσκεται τις δύο πρώτες ώρες ή και την τρίτη ώρα, και συνδυάζεται κατά περίπτωση με φροντιστηριακή συζήτηση  σε κάποιες από τις τρίτες ώρες ή και με πρόσθετα μαθήματα από ορισμένους εξωτερικούς διδάσκοντες με συγκεκριμένες εξειδικευμένες γνώσεις. Επίσης, μπορεί να επιλεγεί από το μάθημα αυτό και η διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

 
Σημειώσεις και βιβλιογραφία

 

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, δίδονται  για εμπέδωση της θεωρίας αλλά και για παραπέρα εμβάθυνση σε όσους θα το επιθυμούσαν, αναλυτική βιβλιογραφία με καθορισμό και του τόπου όπου θα μπορεί να αναζητήσει ο φοιτητής το υποδεικνυόμενο σύγγραμμα (Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ. Βιβλιοθήκες Σχολών και Τομέων, βιβλιοθήκες άλλων φορέων κλπ) και παράλληλα εξειδικευμένες σημειώσεις οι οποίες συμπληρώνουν τις γνώσεις που δίδονται στην θεωρία. Τέλος, θα δίδονται στοιχεία, χάρτες, άρθρα και άλλο υλικό που θα θεωρηθεί απαραίτητο κατά περίπτωση, είτε για εμβάθυνση στην θεωρία είτε για τις ανάγκες της άσκησης ή της διπλωματικής, ανάλογα με το θέμα που έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής. Οι σημειώσεις αυτές και τά άλλα στοιχεία, αναπαράγονται και δίδονται δωρεάν στους φοιτητές με ευθύνη των συνεργαζομένων Τομέων. Το βασικό υλικό αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου (Μεταπτυχιακά …mycourses…) καθώς και στην ιστοσελίδα των Μεταπτυχιακών της Σχολής Αρχιτεκτόνων.

 

Πρέπει όμως να σημειωθεί με έμφαση ότι το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, και κατά συνέπεια αυτοί είναι κατά τεκμήριο σε θέση να επεξεργάζονται ένα θέμα με μεγαλύτερη εμβάθυνση και λεπτομέρεια από ό,τι στις προπτυχιακές τους σπουδές, με απλά λόγια θα πρέπει να είναι σε θέση να κατέχουν την γνώση και την τεχνική της αναζήτησης τόσο γενικής όσο και εξειδικευμένης βιβλιογραφίας, όχι μόνο από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου αλλά και κυρίως από τις κλασικές μορφές βιβλιογραφίας έντυπης μορφής με αναζήτηση από τις εκάστοτε αναφορές σε μεταγενέστερα συγγράμματα.

 

 
Εξετάσεις ή άσκηση.  Επιλογή θέματος και εκπόνηση

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εκπονήσει μια άσκηση σε κάθε μάθημα που θα επιλέξει, την οποία θα παραδώσει στο τέλος του διδακτικού εξαμήνου. Το θέμα της άσκησης επιλέγεται μέσα στον πρώτο μήνα του εξαμήνου σε συνεργασία με την διδακτική ομάδα. Το θέμα μπορεί να προταθεί από τον φοιτητή αλλά μπορεί να δοθεί κατάλογος θεμάτων και από τους διδάσκοντες για να επιλέξουν όσοι δεν έχουν δική τους πρόταση. Η άσκηση διορθώνεται κάθε δεύτερο μάθημα στην τρίτη ώρα, από τον συγκεκριμένο διδάσκοντα με τον οποίο έχει συνεννοηθεί ο φοιτητής, ανάλογα με το θέμα του. Η άσκηση παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου. Σύμφωνα με τον κανονισμό, μπορεί εναλλακτικά ο φοιτητής να επιλέξει αντί της άσκησης, τις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. 

 

Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία

 

Κάθε φοιτητής εκπονεί μια διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία σε μάθημα της επιλογής του. Για όσους θελήσουν να πάρουν μεταπτυχιακή εργασία στο μάθημα «μεταφορικά συστήματα πόλεων», θα συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες  για την επιλογή του θέματος, και η επεξεργασία θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό μετά το πέρας των δύο εξαμήνων.

 

Διδακτορική διατριβή

 

Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, έχουν την δυνατότητα οι φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται ο Κανονισμός του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και η ισχύουσα Νομοθεσία. Σύμφωνα με αυτά,  υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων τον Απρίλιο ή Μάϊο που προκηρύσσονται οι θέσεις, και υποβάλλουν μαζί με την αίτηση, τους τίτλους σπουδών τους, συνοπτικό βιογραφικό, την προτεινόμενη περιοχή θέματος και σχέδιο εκπόνησης της διατριβής το οποίο περιλαμβάνει ανάλυση του θέματος, αρχική βιβλιογραφία, και αναμενόμενο βαθμό πρωτοτυπίας (και σε ποια συγκεκριμένα θέματα).  Καλό είναι να έχουν έλθει σε συνεννόηση με διδάσκοντες για να έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα επίβλεψης του συγκεκριμένου θέματος από συγκεκριμένο διδάσκοντα που ασχολείται με το κατάλληλο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο. Επί των αιτήσεων, γνωμοδοτεί  η Γενική Συνέλευση του Τομέα έπειτα από εισήγηση του διδάσκοντα που έχει την δυνατότητα να επιβλέψει το θέμα και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της Σχολής Ειδικής Σύνθεσης.

 

Σημειώνεται ότι βάσει του Νόμου, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος έχουν ως ελάχιστο όριο γιά την κατάθεση της διατριβής τους τα δύο έτη αντί των τριών που ισχύει γιά τους κατόχους μόνο απλού πτυχίου.

 

 

Εκπαιδευτική Εκδρομή

 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας διενεργούνται εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό. Το 2005 έγινε στο Βερολίνο, χωρίς επιχορήγηση. Γιά το ακαδημαϊκό έτος 2007 έγινε στην Βιέννη επιδοτούμενη από το Ιδρυμα με 3.000 ευρώ από το κονδύλιο των εκπαιδευτικών εκδρομών και με πρόσθετη επιχορήγηση άλλων 3.000 ευρώ από την Αττικό Μετρό ΑΕ. Τα δύο αυτά ποσά διατέθηκαν  αποκλειστικά γιά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και όχι γιά τους συνοδούς καθηγητές. Το 2008 η εκδρομή έγινε στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς επιχορήγηση αλλά με διευκολύνσεις διαμονής και σίτισης από της ελληνικές οργανώσεις της Πόλης. Το  2009 έγινε στο Ελσίνκι, επίσης χωρίς επιχορήγηση, και τέλος το 2010 η εκδρομή έγινε στο Αμστερνταμ-Ρότερνταμ, χωρίς επιχορήγηση. Στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος είχε προγραμματιστεί για την Λισαβώνα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Ελπίζουμε ότι στο φετεινό ακαδημαϊκό έτος να πραγματοποιηθεί και να έχουμε κάποια επιχορήγηση γιά τους φοιτητές μας.

 

Πρίν από την εκδρομή, οι φοιτητές με τους διδάσκοντες, συλλέγουν υλικό από διάφορες πηγές και από τις προκαταρκτικές επαφές με τα ΑΕΙ και τις αντίστοιχες πολεοδομικές υπηρεσίες, καταρτίζουν το πρόγραμμα και συγκροτούν ένα προκαταρκτικό τεύχος με όσες πληροφορίες έχουν συλλεγεί καθώς και κάποια εισαγωγικά κείμενα των διδασκόντων. Μετά την εκδρομή, κυκλοφορεί ένα ακόμη τεύχος με αναλύσεις της πόλης που επισκεφθήκαμε, κριτική, και επί πλέον στοιχεία.

 

Η εκδρομή αυτή γίνεται σε πόλη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο σύνολο των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η εκδρομή, ως εκπαιδευτική, περιλαμβάνει τόσο περιηγήσεις σε χαρακτηριστικά θέματα στην πόλη (ιστορική και σύγχρονη αρχιτεκτονική και πολεοδομία, μεταφορές, κατοικία κ.α) όσο και ενημερωτικές διαλέξεις και παρουσιάσεις από δημόσιους φορείς της πόλης και από συναδέλφους από τα εκεί Πολυτεχνεία γιά θέματα αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας και μεταφορών, καθώς και γιά προβλήματα εκπαίδευσης –προπτυχιακής και μεταπτυχιακής. Με την επιστροφή στην Αθήνα, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα υποβάλλει τεύχος σε ένα από τα μαθήματα που παρακολουθεί, στο οποίο θα αναλύει ένα συγκεκριμένο θέμα από την πόλη στην οποία έγινε η εκπαιδευτική εκδρομή. Λεπτομέρειες γιά τα διαδικαστικά και εκπαιδευτικά θέματα της εκδρομής ανακοινώνονται μέχρι τα Χριστούγεννα, στόχος, είναι οι εκδρομές να διεξάγονται τον Ιούνιο κάθε έτους. Ειδικά γιά το μάθημα των  «Μεταφορικών Συστημάτων», θα δοθεί έγκαιρα θεματολογία γιά όσους θελήσουν να υποβάλλουν τεύχος στο μάθημα αυτό.

Διδάσκοντες

Σταθόπουλος Αντώνιος, (Συντονιστής Μαθήματος),  Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών,  Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής

+30 210 772 1288 - κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ), Εργαστήριο Σιδηροδρομικής & Μεταφορών

a.stath@transport.ntua.gr
http://www.civil.ntua.gr/labs/transport/

 

Γεώργιος Μ.Σαρηγιάννης,(Συντονιστής Μαθήματος), Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Τηλ.: 210-772 3793
Fax:  210-772 3819

sariyann@central.ntua.gr

giorgossariyannis@yahoo.com

 

Παρασκευή Ψαράκη, Αναπλ. Καθηγ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής.

Τηλ.: 210-772 1204
Fax:  210-772  2404

vpsaraki@civil.ntua.gr

 

Ελένη Παπατζίκου, Α.Τ.Μηχ, MSc, Υ.Δ. στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής.

Τηλ.: 210-772 1370

epapatzi@central.ntua.gr

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.