Είσοδος

Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία και Εργαστήριο

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Θεωρητικό Μέρος

Το μάθημα "Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία και Εργαστήριο" περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

Εισαγωγή στις κατεργασίες των υλικών. Μετροτεχνία. Πιστότητα επιφάνειας. Κατεργασίες διαμόρφωσης του συμπαγούς υλικού. Κατεργασίες διαμόρφωσης του επίπεδου ελάσματος. Γενική επισκόπηση συμβατικών και μη συμβατικών κατεργασιών αποβολής υλικού. Κοπτικά εργαλεία. Αρχές λειτουργίας εργαλειομηχανών. Εργαλειομηχανές διαμόρφωσης και αποβολής υλικού. Εργαλειομηχανές αριθμητικού ελέγχου. Αυτοματισμός με χρήση Η/Υ. Χύτευση υλικών. Συγκολλήσεις. Αρχές κονιομεταλλουργίας.

Εργαστηριακό Μέρος

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο (2) εργαστηριακές ασκήσεις.

Οι τίτλοι των εργαστηριακών ασκήσεων είναι: (α) Τεχνικές Μετρήσεων και (β) Κατεργασίες Υλικών σε Συμβατικές Εργαλειομηχανές.

 

Βιβλιογραφία

Στους φοιτητές διανέμονται τα παρακάτω συγγράμματα:

  • «Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία», Δ.Ι. Παντελής, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2009

  • «Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία και Εργαστήριο», Δ.Ι. Παντελής, Εργαστηριακές Σημειώσεις, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2006

 Επίσης, ενδεικτικά προτείνεται και η παρακάτω βιβλιογραφία:

  1. "Manufacturing engineering processes", Leo Alting, Ed. Marcell Dekker (New York), 1994
  2. "The Science and Engineering of Materials", Donald R. Askeland. Ed. P. Webster, Chapman and Hall (London), 1984
  3. "Manufacturing Processes for Engineering Materials", Serope Kalpakjian, Ed. Addison-Wesley Publishing Company (CA), 1997
  4. "Introduction to Manufacturing Processes", John A. Schey, Ed. McGraw-Hill (Boston), 2000
  5. "Introduction to materials science for engineers", James F. Shackelford, Ed. Macmillan (New York), 1998

 

Διδάσκοντες

Καθηγητής Δ. Ι. Παντελής

 

Σχόλια

Το μάθημα περιλαμβάνει 2 ώρες/εβδομάδα Θεωρία και συνολικά 4 ώρες Εργαστηριακές Ασκήσεις για κάθε φοιτητή. 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.