Είσοδος

Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι και Εργαστήριο (Μεταλλικά Υλικά)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι και Εργαστήριο" περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Κρυσταλλική δομή των μετάλλων. Ατέλειες της κρυσταλλικής δομής. Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες. Μηχανικές δοκιμές. Διαγράμματα φάσεων σε ισορροπία. Μελέτη του διμερούς συστήματος Fe-C. Μετασχηματισμοί δομής στερεάς κατάστασης. Μέθοδοι σκλήρυνσης μεταλλικών υλικών. Θερμικές κατεργασίες μεταλλικών υλικών. Επιφανειακές κατεργασίες μεταλλικών υλικών. Βιομηχανικά κράματα (χάλυβες, χυτοσίδηροι, κράματα αλουμινίου, τιτανίου, χαλκού).

Στο πλαίσιο του μαθήματος προσφέρεται 1 Εργαστηριακή Άσκηση με τίτλο: "Ταυτοποίηση μεταλλικών κραμάτων". 


Βιβλιογραφία

Στους φοιτητές δίδεται το παρακάτω σύγγραμμα:

  • «Επιστήμη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών», Ι. Χρυσουλάκης και Δ. Παντελής, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2007 

 Επίσης, ενδεικτικά προτείνεται και η παρακάτω βιβλιογραφία:

  1. Michael F. Ashby and David R. H. Jones, "Engineering Materials 1: an introduction to their properties and applications", publ. by Butterworth-Heinemann (Oxford), 1996
  2. David R. H. Jones, "Engineering Materials 3: materials failure analysis case studies and design implications", publ.by Pergamon Press (Oxford), 1993
  3. Leonard E. Samuels, "Metals engineering: a technical guide", publ. by ASM International (Metal Park, OH, USA), 1993
  4. R. L. Timings, "Engineering Materials", publ. by Longman Scientific & Technical (Essex), 1989
  5. William D. Callister (μετάφραση Κ. Γαλιώτης et al.), "Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών", Εκδόσεις Τζιόλα (Θεσσαλονίκη), 2008

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

βλ. σχετική ανακοίνωση στις "Ανακοινώσεις" του ιστότοπου.

 

Διδάσκοντες

Καθηγητής Δ. Ι. Παντελής

 

Σχόλια

Το μάθημα περιλαμβάνει 4 ώρες/εβδομάδα Θεωρία και συνολικά 2 ώρες Εργαστηριακές Ασκήσεις για κάθε φοιτητή. 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.